Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Увид јавности – архива


2024.

Датум објаве: 20.3.2024.

Мастер рад – Учење на даљину и његов утицај на наставу ликовне културе од I до IV разреда основне школеМарко Атанацковић


Датум објаве: 19.3.2024.

Мастер рад – Испитивање ставова учитеља и наставника о вредновању знања ученика коришћењем веб 2.0 алата  – Емилија Јанковић


Датум објаве: 19.3.2024.

Мастер рад – Пројектно учење у настави технике и технологијеНиколина Стевановић


Датум објаве: 19.3.2024.

Мастер рад – Ставови учитеља о могућности примене различитих техника у естетском васпитању децеЂурђина Миловановић


Датум објаве: 19.3.2024.

Мастер рад – Рад са даровитим ученицима у разредној настави ликовне културеВладана Петровић


Датум објаве: 28.2.2024.

Мастер рад – Примена технике колаж у циљу подстицања неговања културног наслеђа локалне заједнице у ликовном васпитању деце прешколског узрастаМарија Гмијовић


Датум објаве: 23.2.2024.

Мастер рад – Утицај примене ликовних подручја на целокупни развој деце предшколског узрастаАндријана Бајић


Датум објаве: 23.2.2024.

Мастер рад – Утицај израде дидактичких играчака од природних материјала на креативно учење и укупан развој децеБојана Ћукић


Датум објаве: 23.2.2024.

Мастер рад – Уметничко дело у функцији подстицања развоја ликовних способности код деце предшколског узрастаДанијела Прибановић


Датум објаве: 23.2.2024.

Мастер рад – Улога уметничког ликовног дела у васпитању деце предшколског узрастаДијана Брадић


Датум објаве: 23.2.2024.

Мастер рад – Значај интеракције детета са ликовном уметношћу за његов развојЈелена Оролић


Датум објаве: 23.2.2024.

Мастер рад – Утицај примене разноврсних ликовних техника на креативност деце предшколског узрастаМарина Живковић


Датум објаве: 23.2.2024.

Мастер рад – Подстицање и развој креативности у дечјем ликовном стваралаштвуОливера Илић


Датум објаве: 23.2.2024.

Мастер рад – Употреба рециклажног материјала у изради дидактичких играчака у ликовним активностима деце предшколског узрастаСлађана Недељковић


Датум објаве: 23.2.2024.

Мастер рад – Ликовне технике и њихова примена у раду са децом предшколског узрастаВесна Трифуновић


Датум објаве: 23.2.2024.

Мастер рад – Ефекти краткорочног програма са елементима кошарке на развој брзине и агилностиСтефан Војиновић


Датум објаве: 8.2.2024.

Мастер рад – Књижевно стваралаштво Игора КолароваАнђела Стевановић


Датум објаве: 6.2.2024.

Мастер рад – Заступљеност народних игара у раду са децом предшколског и школског узрастаРадица Вучковић


Датум објаве: 6.2.2024.

Мастер рад – Равнотежа код деце предшколског узраста – разлике између дечака и девојчицаСлађана Стевовић


Датум објаве: 2.2.2024.

Мастер рад – Ставови учитеља о СТЕАМ образовном концептуАлександра Стевановић


Датум објаве: 24.1.2024.

Мастер рад – Акциона истраживањама у функцији развоја културе говора код деце млађег школског узраста кроз позоришне активностиВесна Јовановић


Датум објаве: 22.1.2024.

Мастер рад – Примена рециклажног материјала у асамблаж техници у ликовним активностима деце предшколског узрастаМаријана Цветковић


Датум објаве: 15.1.2024.

Мастер рад – Развој и унапређивање социјалних вештина ученика првог разреда коме је потребна додатна подршка – Милица Радуловић


Датум објаве: 15.1.2024.

Мастер рад – Слике детета и савременог света у бајкама Гроздане Олујић – Маја Павковић


Датум објаве: 15.1.2024.

Мастер рад – Развој и унапређивање социјалних вештина ученика првог разреда коме је потребна додатна подршкаМилица Радуловић


2023.

Датум објаве: 28.12.2023.

Мастер рад – Природа хумора у стваралаштву за децу и омладину Бранка ЋопићаНаташа Трајковић


Датум објаве: 27.12.2023.

Мастер рад – Ставови ученика средње школе о реализацији наставе саобраћајне групе предмета применом модела изокренута учионицаМилан Мијатовић


Датум објаве: 21.11.2023.

Мастер рад – Ставови наставника ликовне културе о креативности ученикаЈованa Здравковић


Датум објаве: 17.11.2023.

Мастер рад – Координација деце предшколског узрастаДивна Радивојевић


Датум објаве: 16.11.2023.

Мастер рад – Комбиновање ликовних техника у развоју ликовних способности код деце млађег школског узрастаКатарина Марковић


Датум објаве: 13.11.2023.

Мастер рад – Употреба савремених технологија у ликовним активностима са децом предшколског узрастаЈасмина Савић


Датум објаве: 13.11.2023.

Мастер рад – Могућности употребе уметничког дела као визуелно- дидактичког средства у уџбеницима музичке културе за први разред основне школеМарија Стојменовић


Датум објаве: 13.11.2023.

Мастер рад – Употреба савремених технологија у ликовним активностима са децом предшколског узрастаЈасмина Савић


Датум објаве: 6.11.2023.

Мастер рад – Специфичности коришћења ликовних техника и материјала у односу на узраст ученика основне школеМарица Дугалић


Датум објаве: 30.10.2023.

Мастер рад – Мере и активности у заштити животне средине  – Александра Симоновић


Датум објаве: 26.10.2023.

Мастер рад – Могућности примене диференцијације у настави немачког језика  – Александра Стефановић


Датум објаве: 26.10.2023.

Мастер рад – Стилске фигуре у основношколској наставиМартина Марковић


Датум објаве: 24.10.2023.

Мастер рад – Компаративна студија стреса код наставника редовних и специјалних школаМиша Љубеновић


Датум објаве: 23.10.2023.

Мастер рад – Ставови учитеља о проблемској наставе математике у млађим разредима основне школе – Дуња Динић


Датум објаве: 23.10.2023.

Мастер рад – Ставови учитеља о примени програмиране наставе у почетној настави математике – Маја Јанковић


Датум објаве: 18.9.2023.

Мастер рад – Ставови учитеља о значају језичке културе ученика за успешну реализацију СТЕАМ концептаМаријана Малишић


Датум објаве: 15.9.2023.

Мастер рад – Тематско планирање у настави веронаукеНенад Вукајловић


Датум објаве: 15.9.2023.

Мастер рад – Психомоторни развој деце узраста од две годинеИвана Милосављевић


Датум објаве: 15.9.2023.

Мастер рад – Материјално-просторни услови за реализацију наставе физичког васпитањаГордана Арклинић


Датум објаве: 14.9.2023.

Мастер рад – Могућност употребе угљених штапића у ликовном васпитању деце на млађем васпитном узрастуЛидија Вићентијевић


Датум објаве: 14.9.2023.

Мастер рад – Дигиталне компетенције васпитачаСлавиша Маринковић


Датум објаве: 14.9.2023.

Мастер рад – Предшколски програми као полазиште за остваривање социјалне зрелости и готовости деце за полазак у школу – Милица Божовић


Датум објаве: 14.9.2023.

Мастер рад – Ставови васпитача о подстицању мотивације деце предшколског узраста за дечији ликовни израз – Милена Крунић


Датум објаве: 13.9.2023.

Мастер рад – Улога учитеља у развијању интересовања и мотивације ученика за ликовно стваралаштво у млађим разредима основне школеБобана Кастратовић


Датум објаве: 12.9.2023.

Мастер рад – Ставови ученика према учењу програмирања кроз игруИвана Обрадовић


Датум објаве: 12.9.2023.

Мастер рад – Ставови родитеља деце од 3 до 7 година о васпитању у предшколској установи и сопственим педагошким компетенцијама – Маја Нешић


Датум објаве: 12.9.2023.

Мастер рад – Ученичка задруга у функцији додатног програма образовног рада у школи – Милан Станковић


Датум објаве: 12.9.2023.

Мастер рад – Упоредна анализа квалитета наставе математике из визуре ученика и резултата постигнутих на пробном завршном испиту – Војислав Васиљевић


Датум објаве: 12.9.2023.

Мастер рад – Пројекат у настави као фактор квалитета наставе и учења – Ивана Тодоровић


Датум објаве: 8.9.2023.

Мастер рад – Заступљеност морфолошких игара у раду на развоју говора у предшколској установи – Невена Јоцић


Датум објаве: 29.8.2023.

Мастер рад – Антропометријске карактеристике код деце предшколског узрастаЉубица Илић


Датум објаве: 22.8.2023.

Мастер рад – Заступљенос драмских игара у раду на развоју говора деце предшколског узрастаАлександра Гајић


Датум објаве: 7.8.2023.

Мастер рад – Проблеми у настави физичког васпитањаДрагана Вучковић


Датум објаве: 7.8.2023.

Мастер рад – Анропометријске карактеристике ученика млађег школског узраста-разлике по полуГорица Младеновић


Датум објаве: 19.7.2023.

Мастер рад – Евалуација нивоа физичке активности деце током пандемијеМирјана Ђурђевић


Датум објаве: 25.7.2023.

Мастер рад – Ставови ученика према настави немачког језика као другог страног језикаТијана Савић


Датум објаве: 12.7.2023.

Мастер рад – Могућности коришћења музичких прича у раду на развоју говора деце предшколског васпитног узрастаЈована Радосављевић


Датум објаве: 12.7.2023.

Мастер рад – Испитивање дигиталних компетенција наставникаЈелена Величковић


Датум објаве: 7.7.2023.

Мастер рад – Знања наставника средње медицинске школе о хеуристичкој наставиДрагана Табашевић


Датум објаве: 6.7.2023.

Мастер рад – Using Visuals and Scaffoling for Improving Visual Literacy of Young Language Learners in CLILАна Стојановић


Датум објаве: 5.7.2023.

Мастер рад – Испитивање ставова васпитача о примени ликовних дела у ликовном васпитању деце предшколског узрастаДрагана Тасић


Датум објаве: 3.7.2023.

Мастер рад – Подршка васпитача детету и игри, одређена савременим предшколским програмима – Ивана филиповић


Датум објаве: 3.7.2023.

Мастер рад – Савремени предшколски куриколуми као полазиште за развој стратегије решавања проблема у дечијој игри – Милица Ивановић


Датум објаве: 3.7.2023.

Мастер рад – Развој дечјег индентитета кроз игру, одређен савременим предшколским програмом – Николина Јосић


Датум објаве: 26.6.2023.

 Мастер рад – Моторичке способности дечака градске и сеоске срединеСања Димитријевић


Датум објаве: 23.6.2023.

 Мастер рад – Ставови предшколских васпитача према примени музике у физичком васпитању – Наташа Арсић


Датум објаве: 23.6.2023.

 Мастер рад – Ставови предшколских васпитача према примени садржаја који омугућавају интеграцију физичког васпитања и упознавања околине – Лидија Симић


Датум објаве: 22.6.2023.

 Мастер рад – Примена веб 2.0 алата у настави Природе и друштва у основним школама општине АлексинацЈована Алексић


Датум објаве: 21.6.2023.

 Мастер рад – Улога мултимедија у учењу енглеског језика код ученика средњошколског узрастаБојана Тараило


Датум објаве: 20.6.2023.

 Мастер рад – Елементарне игре у раду са децом са аутизмом у предшколским установамаМарина Головић Ристић


Датум објаве: 20.6.2023.

 Мастер рад – Упоређивање општих основа предшколског програма (модел Б) и Година узлетаМартина Илић


Датум објаве: 20.6.2023.

 Мастер рад – Гојазност деце предшколског узраста као последица недовољног физичког вежбања и неправилне исхранеСандра Петровић


Датум објаве: 19.6.2023.

 Мастер рад – Бајке Гроздане Олујић – фолклорна бајка и савремена причаЈована Гмијовић


Датум објаве: 14.6.2023.

 Мастер рад – Заступљеност традиционалних итра у предшколским установамаДрагица Божиловић


Датум објаве: 13.6.2023.

 Мастер рад – Програмски задаци за васпитача у одиосу на његову подршку детету у ситуацијама учењаНевена Рашић


Датум објаве: 9.6.2023.

 Мастер рад – Утицај плесних активности на развој координације деце предшколског узрастаКатарина Тодоровић


Датум објаве: 9.6.2023.

 Мастер рад – Утицај скакања и прескакања на развој снаге ногу код деце предшколског узрастаНевена Маравић


Датум објаве: 9.6.2023.

 Мастер рад – Покретне игре са реквизитима за развој брзине код деце предшколског узрастаСветлана Јевтић


Датум објаве: 9.6.2023.

 Мастер рад – Равнотежа деце млађег школског узраста – разлике по полу – Далибор Динић


Датум објаве: 30.5.2023.

 Мастер рад – Моторички даровита деца – Сабинa Јовановић


Датум објаве: 30.5.2023.

 Мастер рад – Слободно време родитељаАгнеш Барабаш Алмаши


Датум објаве: 30.5.2023.

 Мастер рад – Деформитети стопала код деце предшколског узраста – разлике по полуМирјана Лацмановић


Датум објаве: 30.5.2023.

 Мастер рад – Компаративна анализа програма физичког и здравственог васпитања ученика млађег школског узраста у Србији и СловенијиСнежана Делић


Датум објаве: 30.5.2023.

 Мастер рад – Реализација пројектних активности са децом мешовите групеСветлана Капсарев


Датум објаве: 19.5.2023.

 Мастер рад – Иницијативност предшколског детета одређена савременим предшколским програмомМарија Милојевић


Датум објаве: 18.5.2023.

 Мастер рад – Утицај полигона на развој брзине код деце предшколског узрастаСања Ивковић


Датум објаве: 12.5.2023.

 Мастер рад – Испитивање рачунарског размишљања и ставова ученика према програмирањуМилош Агатоновић


Датум објаве: 10.5.2023.

 Мастер рад – Деформитети стопала код ученика млађег школског узраста – Драгана Гајић


Датум објаве: 27.4.2023.

 Мастер рад – Могућности примене информационо-комуникационих технологија у настави ликовне културеМилена Аранђеловић


Датум објаве: 27.4.2023.

 Мастер рад – Утицај импресионизма на развој савремене уметностиМилена Милошевић


Датум објаве: 24.4.2023.

 Мастер рад – Сарадња учитеља и родитеља деце којој је потребна додатна подршкаСања Ковачевић


Датум објаве: 7.4.2023.

 Мастер рад – Ставови и мишљења васпитача о утицају елементарних игара на развој моторике деце предшколског узрастаДалиборка Јевремовић


Датум објаве: 7.4.2023.

 Мастер рад – Ставови и мишљења васпитача о заступљености хваталица у раду са децом предшколског узрастаДанијела Јеремић


Датум објаве: 4.4.2023.

 Мастер рад – Превенција дититалног насиља код ученика у основној школиДанијела Шулејић


Датум објаве: 3.4.2023.

 Мастер рад – Усмереност на односе, одређена савременим предшколским програмимаНевена Божанић


Датум објаве: 27.3.2023.

 Мастер рад – Развијање креативности коришћењем вајарских техника код деце млађег школског узрастаАндријана Милићевић


Датум објаве: 27.3.2023.

 Мастер рад – Ликовни радови деце од I до IV разреда основне школе као одраз њихове личности  – Миљана Лазић


Датум објаве: 24.3.2023.

 Мастер рад – Употреба информационе технологије у основношколској настави немачког језикаЉиљана Јовановић


Датум објаве: 23.3.2023.

 Мастер рад – Савремени предшколски програми/курикулуми као полазиште за истраживачке активности деце у игриМилица Раковић


Датум објаве: 17.3.2023.

 Мастер рад – Елементи фантастике у делу „Алиса у земљи чуда“ Луиса КеролаАна Ташовић


Датум објаве: 17.3.2023.

 Мастер рад – Симболика у модерној бајци „Мали принц“ Антоана де Сент ЕгзиперијаАна Стевановић


Датум објаве: 10.3.2023.

 Мастер рад – Ставови учитеља о организовању онлајн и мешовите проблемске наставе током и након пандемије COVID-19Наташа Раденковић


Датум објаве: 7.3.2023.

 Мастер рад – Деца као књижевни јунаци у приповеткама Драгослава МихаиловићаАна Васиљевић


Датум објаве: 24.2.2023.

 Мастер рад – Примена плеса у раду са децом предшколског узраста  Емилија Петровић


Датум објаве: 24.2.2023.

 Мастер рад – Ставови васпитача о идејама Сретена Аџића Ирена Милосављевић


Датум објаве: 24.2.2023.

 Мастер рад – Моторичке способности деце предшколског узраста Катарина Обрадовић


Датум објаве: 13.2.2023.

 Мастер рад – Утицај покретних игара на развој брзине и равнотеже код деце предшколског узраста Александра Лукаја


Датум објаве: 13.2.2023.

 Мастер рад – Савремени предшколски програми/курикулуми као подршка делатној добробити детета Јелена Стојановић


Датум објаве: 8.2.2023.

 Мастер рад – Савремена српска књижевност за децу у програмима млађих разреда основне школе Милица Стевановић


Датум објаве: 6.2.2023.

 Мастер рад – Утицај пандемије на физичку активност адолесцената Милена Петровић


Датум објаве: 2.2.2023.

 Мастер рад – Страх од математике ученика основне школе Милица Цвејић


Датум објаве: 20.1.2023.

 Мастер рад – Методички аспекти примене интерактивних тестова знања у програмском пакету Smart Notebook Александра Новаковић


Датум објаве: 19.1.2023.

 Мастер рад – Методички аспекти примене кооперативног учења као стратегије активног учења у настави природе и друштва – Невена Алексић


Датум објаве: 11.1.2023.

 Мастер рад – Утицај кружног тренинга на развој снаге код деце основношколског узрастаДушан Милојевић


2022.

Датум објаве: 22.12.2022.

 Мастер рад – Информационе технологије у планирању активности у предшколском узрасту – Тања Стевановић


Датум објаве: 26.12.2022.

 Мастер рад – Испитивање ставова наставника о примени веб 2.0 технологија у предметној настави – Кристина Милић


Датум објаве: 26.12.2022.

 Мастер рад – Утицај вежбања на развој креативности код деце предшколског узраста – Анкица Павловић


Датум објаве: 16.12.2022.

 Мастер рад – Разумевање инклузивног образовања код наставника основне школе – Јовица Синадиновић


Датум објаве: 6.12.2022.

 Мастер рад – Утицај мајке на телесно кретање – вежбање деце предшколског узрастаЈована Спасић


Датум објаве: 5.12.2022.

 Мастер рад – Ставови васпитача у вези са применом реквизита у активностима физичког васпитањаОливера Милентијевић


Датум објаве: 5.12.2022.

 Мастер рад – Слободно време васпитачица и учитељица у Шумадијском округуЈована Антић


Датум објаве: 25.11.2022.

 Мастер рад – Структура емпатичности домских васпитача – Кристина Николић


Датум објаве: 25.11.2022.

 Мастер рад – Примена проблемске наставе у реализацији садржаја наставе природе и друштваСања Димитријевић


Датум објаве: 25.11.2022.

 Мастер рад – Ставови ученика о поступцима наставника који обликују педагошку комуникацијуЖељко Антонић


Датум објаве: 17.11.2022.

 Мастер рад – Ставови ученика о програмирању у основној школиЈеленa Спасић


Датум објаве: 17.11.2022.

 Мастер рад – Ставови наставника и учитеља о дигитализацији школеВељко Јовановић


Датум објаве: 17.11.2022.

 Мастер рад – Аналитика и дијагностика у физичком васпитањуДанијела Матић


Датум објаве: 17.11.2022.

 Мастер рад – Антропометријске карактеристике деце предшколског узраста – разлике по полуЈелена Станковић


Датум објаве: 17.11.2022.

 Мастер рад – Активно време вежбања на планираним ситуацијма учењаМаја раденковић


Датум објаве: 25.10.2022.

 Мастер рад – Развој артикулације критичних гласова у говору ромске деце предшколског узрастаЈована Стојановић


Датум објаве: 19.10.2022.

 Мастер рад – Могућности и изазови музичког стваралаштва ученика у старијим разредима основне школеСтефан Ненадовић


Датум објаве: 19.10.2022.

 Мастер рад – Животне ситуације као најприроднији оквир за развој говора предшколске децеБојана Николић


Датум објаве: 12.10.2022.

 Мастер рад – Одрживи развој животне средине у млађим разредима основне школе – Валентина Младеновић


Датум објаве: 11.10.2022.

Мастер рад  – Свет детета и детињства у бајкама Гроздане ОлујићАнa Крстић


Датум објаве: 11.10.2022.

Мастер рад  – Приче Десанке Максимовић у функцији развијања моралних вредности код деце предшколског узрастаЈована Маринковић


Датум објаве: 3.10.2022.

Мастер рад  – Мисконцепције ученика о појединим појмовима живе природе у оквиру наставе Природе и друштваНевена Керић


Датум објаве: 21.9.2022.

Мастер рад  – Разлике између тестова за развој прецизности деце предшколског узраста – Данијела Антић


Датум објаве: 21.9.2022.

Мастер рад  – Ставови учитеља према различитим типовима ваннаставних активности у настави физичког васпитања – Љиљана Миленковић


Датум објаве: 16.9.2022.

Мастер рад  – Улота директора школе у изградњи и промовисању културе сарадње школе и породице – Јасна Гађански


Датум објаве: 16.9.2022.

Мастер рад  – Планирање, селекција и пријем запослених у основним и средњим школама у Србији – Добривојe Марјановић


Датум објаве: 16.9.2022.

Мастер рад  – Употреба ИКТ-а у предметној настави у основној школи током пандемије COVID 19 – Иванa Радичевић


Датум објаве: 16.9.2022.

Мастер рад  – Истраживање улоге и функционисања педагошког колегијума у основној школи – Соња Стаменовић


Датум објаве: 16.9.2022.

Мастер рад  – Самоусмерено учење и резилијентност студената: корелациона анализа – Александра Филић


Датум објаве: 15.9.2022.

Мастер рад  – Дистрибуирано лидерство и перцепције наставника о школској клими – Зорица Михаиловић


Датум објаве: 16.9.2022.

Мастер рад  – Самоусмерено учење и резилијентност студената: корелациона анализа – Александра Филић


Датум објаве: 14.9.2022.

Мастер рад  – Предмети свакодневне употребе у функцији развоја појма природног броја – Јелена Јаковљевић


Датум објаве: 14.9.2022.

Мастер рад  – Превенција дигиталног насиља код адолесцената у дому ученика – Кристина Вуловић


Датум објаве: 14.9.2022.

Мастер рад  – Утицај кооперативних игара у развијању релација положаја – Милена Лаловић


Датум објаве: 14.9.2022.

Мастер рад  – Ефекти методичких активности за развој социјалних односа деце у специјализованим установама – Сандра Стајић


Датум објаве: 12.9.2022.

Мастер рад  – Партнерство између наставника и родитеља у циљу унапређивања комуникацијских вештина на страном језику код ученика – Анђелија Трајковић


Датум објаве: 12.9.2022.

Мастер рад  – Заступљеност ликовних подручја у настави Ликовне културе млађег основношколског узраста – Снежана Станковић


Датум објаве: 7.9.2022.

Мастер рад  – Говор васпитача у Србији и Немачкој – контрастивна анализа – Јелена Здравковић


Датум објаве: 5.9.2022.

Мастер рад  – Повезаност између особина личности и процене професионалног стреса код студената будућих предшколских васпитача – Александра Ивковић


Датум објаве: 5.9.2022.

Мастер рад  – Примена ГИЗ апликација у настави природе и друштва – Милош Јовановић


Датум објаве: 2.9.2022.

Мастер рад  – Значај, учесталост и могућности примене методе демонстрације на часовима Природе и друштва – Јована Михајловић


Датум објаве: 2.9.2022.

Мастер рад  – Могућности за коришћење кратких говорних форми у раду на развоју говора деце предшколског узраста – Кристина Јовановић


Датум објаве: 2.9.2022.

Утицај примене драмских техника на развој деце старијег васпитног узрастаМилица Милошевић


Датум објаве: 2.9.2022.

Мастер рад  – Изостајање ученика са наставе физичког васпитања – Марија Којић


Датум објаве: 2.9.2022.

Мастер рад  – Ставови васпитача о компетенцијама у области физичког васпитања – Марија Јовић


Датум објаве: 2.9.2022.

Мастер рад  – Значај физичке активности у превенцији гојазности код деце прешколског узраста – Јелена Богдановић Докљан


Датум објаве: 2.9.2022.

Мастер рад  – Творба речи и говорне интепретације у старијим разредима основне школе – Јелена Стефановић


Датум објаве: 18.8.2022.

Мастер рад  – Повезаност између научене беспомоћности и школског успеха код ученика виших разреда основне школе– Катарина Јевдосић


Датум објаве: 30.8.2022.

Мастер рад  – Ставови учитеља о прблемској настаи природе и друштва  – Александра Петровић 


Датум објаве: 30.8.2022.

Мастер рад  – Предрасуде у искуству студената будућих васпитача  – Милица Богосављевић 


Датум објаве: 15.8.2022.

Мастер рад  – Утицај анропометријских карактеристика на скок у даљ из места ученика млађег школског узраста  – Марија Маленовић 


Датум објаве: 4.8.2022.

Мастер рад  – Испитивање ставова ученика према учењу програмирања и утврђивање ефикасности методе вршњачке инструкције  – Владана Милутиновић 


Датум објаве: 15.7.2022.

Мастер рад  – Улога наставе немачког језика у интеркултуралном образовању ученика – Катарина Војиновић 


Датум објаве: 5.7.2022.

Мастер рад  – Потенцијали природних богастава Шумадије и њихова искоришћеност у образовању ученика основношколског узраста  – Невена Дукић


Датум објаве: 1.7.2022.

Мастер рад  – Принцип ангажованости у савременим предшколским програмима – Љиљана Недељковић


Датум објаве: 30.6.2022.

Мастер рад  – Integrating Physical Activity into Primary English Language Teaching  – Даница Павловић


Датум објаве: 23.6.2022.

Мастер рад  – Опремљеност предшколске установе средствима за реализацију истраживачких активности – Кристина Чурлић


Датум објаве: 21.6.2022.

Мастер рад  – Будућност онлајн наставе у високом образовању учитеља и васпитача након пандемије COVID-19 – Александра Илић


Датум објаве: 18.6.2022.

Мастер рад  – Пројектна настава природе и друштва у онлајн окружењу – Јелена Павић


Датум објаве: 17.6.2022.

Мастер рад  – Употреба ИКТ у ликовном васпитању – Ивана Јевтић


Датум објаве: 16.6.2022.

Мастер рад  – Утицај физичке активности на регулацију метаболичких поремећаја код деце – Милена Стефановић


Датум објаве: 9.6.2022.

Мастер рад  – Језички стандард уџбеника и приручника за образовање физиотерапеута – Сандра Мрђен


Датум објаве: 9.6.2022.

Мастер рад  – Језичко-стилске карактеристике уџбеничке литературе у области физиотерапије – Дејан Гајовић


Датум објаве: 8.6.2022.

Мастер рад  – Вршњачки односи деце у игри, одређени предшколским програмима/курикулумима – Ђурђина Сојевић


Датум објаве: 8.6.2022.

Мастер рад  – Повезивање предшколске установе и локалне заједнице, одређено савременим предшколским програмима – Милена Животић


Датум објаве: 8.6.2022.

Мастер рад  – Олимпијске играрије деце предшколског узраста – Сузана Јовић


Датум објаве: 7.6.2022.

Мастер рад  – Ставови учитеља о могућности реализације амбијенталне наставе природе и друштва Радмиле Влајић


Датум објаве: 7.6.2022.

Мастер рад  – Ставови наставника о могућностима примене модела изокренута учионица у наставној пракси Емилије Стојковић


Датум објаве: 6.6.2022.

Мастер рад  – Унапређивање педагошког рада са ученицима на болничком лечењу из угла директора и ученикаТијана Ранђеловић


Датум објаве: 19.5.2022.

Мастер рад  – Развој синтаксичких способности деце предшколског узраста кроз описивање слика – Милена Јефтић


Датум објаве: 19.5.2022.

Мастер рад  – Идтраживачки приступ у савременим предшколским програмима – Милица Радовановић


Датум објаве: 10.5.2022.

Мастер рад  – Принцип животности у савременим предшколским програмима – Милица Стојановић


Датум објаве: 28.4.2022.

Мастер рад  – Примена интегративног приступа у почетној настави математике и физичког васпитања пре и током пандемије COVID-19 –  Елионора Радуловић


Датум објаве: 21.4.2022.

Мастер рад  – Слободно време деце предшколског узраста –  Марија Вучковић


Датум објаве: 12.4.2022.

Мастер рад  – Физичка активност предшколске деце –  Гордана Селенеић


Датум објаве: 12.4.2022.

Мастер рад  – Физичка активност као фактор здравња предшколске деце –  Ивана Димитријевић Ивковић


Датум објаве: 12.4.2022.

Мастер рад  – Координационе способности деце припремне предшколске групе –  Јелена Петровић


Датум објаве: 1.4.2022.

Мастер рад  – Early Chilhood Enviironmental Ediction: Developing Awereness and Literacy Through-based Instruktion in English –  Милица Вукадин


Датум објаве: 29.3.2022.

Мастер рад  – Примена садржаја популарне културе у настави ликовне културе у циљу естетског развоја ученика –  Андријана Јанковић


Датум објаве: 29.3.2022.

Мастер рад  Подршка персоналној добробити детета одређена савременим предшколским програмима – Жаклина Младеновић


Датум објаве: 29.3.2022.

Мастер рад Songs as Resources in Cross-Curricular English Language Teaching – Ана Јовановић


Датум објаве: 21.3.2022.

Мастер рад Педагошке стратегије коришћења ликовног дела у подстицају ликовне активности деце предшколског узраста – Катарина Варинац


Датум објаве: 21.3.2022.

Мастер рад Окружење као мотивација за дечје ликовно стваралаштво Јелена Шошић


Датум објаве: 17.3.2022.

Мастер рад – Савремени предшколски програми/курикулуми као подршка социјалној добробити детета – Катарина Стојковић


Датум објаве: 7.3.2022.

Мастер рад Утицај здраве исхране на правилан раст и развој деце Сандра Милошевић


Датум објаве: 7.3.2022.

Мастер рад Утицај оца на телесно кретање вежбање деце предшколског узраста Јасмина Томић


Датум објаве: 7.3.2022.

Мастер рад Опремљеност градских и сеоских предшколских установа справама и реквизитима – Зорица Бељинац


2021.

Датум објаве: 23.12.2021.

Мастер рад Методичке специфичности СТЕАМ образовања у савременој пракси – Борис Стефановић


Датум објаве: 23.12.2021.

Мастер рад Значај, место и улога савремене технологије у СТЕАМ образовању – Ненад Гајић


Датум објаве: 21.12.2021.

Мастер рад Развијање финансијске писмености ученика у другом циклусу основног образовања – Милица Тодоровић


Датум објаве: 16.12.2021.

Мастер рад Компетенције васпитача за примену разноврсних ликовних техника у циљу подстицања развоја ликовног изражавања деце предшколског узраста – Јована Миленковић


Датум објаве: 16.12.2021.

Мастер рад Акциона истраживања у функцији унапређивања компетенција васпитача – Далиборка Живковић


Датум објаве: 16.12.2021.

Мастер рад Примена поступака индивидуализације у образовно-васпитном раду у основној школи из угла наствника и директора Славица Вулић 


Датум објаве: 10.12.2021.

Мастер рад Употреба интернет ресурса у формирању појма броја Слађана Распоповић


Датум објаве: 10.12.2021.

Мастер рад Креативна игра у функцији развоја просторних релација Ивана Тасић


Датум објаве: 8.12.2021.

Мастер рад Ликовна колонија као подстицај за развој дечијег ликовног стваралаштва Марија Милошевић


Датум објаве: 8.12.2021.

Мастер рад Улога васпитача у креирању подстицајног окружења као фактора мотивисаности деце за ликовно стваралаштво на предшлоском узрасту Ана Богићевић


Датум објаве: 6.12.2021.

Мастер рад Специфичне моторичке способности одбојкаша Тамара Ратковић


Датум објаве: 3.12.2021.

 Мастер рад Изазови при учењу француског као другог страног језика према виђењу ученика и студената Неда Маензе


Датум објаве: 2.12.2021.

 Мастер рад Кризни животни догађаји у искуству будућих васпитача Мартина Костадиновић


Датум објаве: 12.11.2021.

 Мастер рад Ставови учитеља о интегративној настави природе и друштва, математике и физичког васпитања Милена Стевановић


Датум објаве: 12.11.2021.

 Мастер рад Могућности интеграције наставе природе и друштва и ликовне културе Мирјана Керкез


Датум објаве: 10.11.2021.

 Мастер рад Утицај пандемије коронавируса на гојазност деце предшколског узраста Биљана Живић


Датум објаве: 10.11.2021.

 Мастер рад Примена тестова за процену прецизности деце предшколског узраста Миљана Бубања


Датум објаве: 10.11.2021.

 Мастер рад Поезија за децу Томислава Ђокића Невена Ђокић


Датум објаве: 9.11.2021.

 Мастер рад Вредновање постигнућа ученика у време наставе на даљину Славица Алексић


Датум објаве: 5.11.2021.

 Мастер рад Стилске фигуре у поезији за децу као подстицај говорном развоју Јасмина Марјановић


Датум објаве: 4.11.2021.

 Мастер рад Примена програма развојно-едукативних радионица у превенцији наркоманије Марко Јаковљевић


Датум објаве: 3.11.2021.

 Мастер рад Функционално повезивање бајке и језичких игара у развоју говора деце предшколског узраста Сузана Радаковић


Датум објаве: 22.9.2021.

 Мастер рад Ставови учитеља о спремности за реализацију новог наставног предмета Дигитални свет Катарина Секулић


Датум објаве: 16.9.2021.

 Мастер рад Интерактивна настава српског језика у првом разреду основне школе Саша Лабан


Датум објаве: 16.9.2021.

 Мастер рад Ставови наставника о укључивању ученика ромске националности у ваннаставне активности  Весна Станковић Недељковић


Датум објаве: 14.9.2021.

 Мастер рад Припремна функција предшколског васпитања одређена савременим предшколским програмима  Оливера Ковачевић


Датум објаве: 14.9.2021.

 Мастер рад Развијање еколошке свести деце раних узраста: конкретизација у савременим предшколским програмима/курикулумима Невена Васић


Датум објаве: 10.9.2021.

 Мастер рад Развијање еколошког образовања ученика млађег школског узраста Катарина Гашић


Датум објаве: 6.9.2021.

 Мастер рад Улога WEB портала у планирању васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста Катарина Мојићевић


Датум објаве: 6.9.2021.

 Мастер рад Психологија књижевних јунака у приповеткама Лазе Лазаревића Јована Јовановић


Датум објаве: 6.9.2021.

 Мастер рад Женски ликови у прози Боре Станковића Ивана Благојевић


Датум објаве: 3.9.2021.

 Мастер рад Дечји ликовни радови као одраз њихове личности Биљана Јовановић


Датум објаве: 2.9.2021.

 Мастер рад Интернет технологије у функцији перманентног усавршавања васпитача Маријана Мијаиловић


Датум објаве: 31.8.2021.

 Мастер рад Савремени визуелни медији у настави ликовне културе Новица Богдановић


Датум објаве: 31.8.2021.

 Мастер рад Најзначајнији представници импресионизма Александра Шућур


Датум објаве: 11.8.2021.

 Мастер рад Ауторска бајка у разредној настави Катарина Милосављевић


Датум објаве: 11.8.2021.

 Мастер рад Рад са дечјим асамблима у првом циклусу образовања и васпитања Милена Рајковић


Датум објаве: 28.7.2021.

 Мастер рад Вредновање рада ученика уз коришћење информационих технологија  Мила Нешић


Датум објаве: 27.7.2021.

 Мастер рад Комуникациони аспекти емоционалне интелигемције васпитача  Јована Станојевић


Датум објаве: 27.7.2021.

 Мастер рад Зрелост хвата и способност писања деце предшколског узраста Славица Јовановић


Датум објаве: 26.7.2021.

 Мастер рад Могућност примене дидактичких медија у средњем медицинском образовању  Јелена Митровић


Датум објаве: 21.7.2021.

 Мастер рад Емпатија васпитача као услов успешне комуникације  Јелица Поповић


Датум објаве: 20.7.2021.

 Мастер рад Слободно време и навике коришћења електронских медија деце предшколског узраста у условима COVID-19Невенка Антић


Датум објаве: 13.7.2021.

 Мастер рад Безбедност деце млађег школског узраста на интернетуТамара Шајкић


Датум објаве: 13.7.2021.

 Мастер рад Компетенције учитеља за коришћење веб 2.0 алата у наставиАлександар Саичић


Датум објаве: 12.7.2021.

 Мастер рад Утицај ликовних техника на формирање ликовних типова деце предшколског узрастаЈована Стојковић


Датум објаве: 24.6.2021.

 Мастер рад Плакат као средство промовисања безбедности на интернету код деце млађег школског узрастаАлександра Дабић


Датум објаве: 14.6.2021.

 Мастер рад Партнерство између породице и школе ка реализацији професионалне оријентације ученика – Игор Дрманац


Датум објаве: 2.6.2021.

 Мастер рад Уметност древног ЕгиптаНевена Еремић


Датум објаве: 2.6.2021.

 Мастер рад Задаци васпитача у односу на развој дечје самосталности, одређени савременим предшколским програмима – Валентина Жупањац


Датум објаве: 31.5.2021.

 Мастер рад Ставови васпитача према сарадњи са родитељима деце са потребом за додатном подршком – Тијана Росић


Датум објаве: 14.5.2021.

 Мастер рад Стање животне средине у Нишкој котлиниДанијела Богосављевић


Датум објаве: 28.4.2021.

 Мастер рад Слика ,,Ноћна мора“ Хајнрих Фислија – ликовна перцепција ученика средње школе – Катарина Петровић


Датум објаве: 28.4.2021.

 Мастер рад Сарадња предшколских установа са културниминституцијама у контексту ликовног васпитања деце – Миланка Николић


Датум објаве: 23.4.2021.

 Мастер рад Равнотежа деце предшколског узраста: полне разлике као одредница њеног развоја – Славица Стојковић


Датум објаве: 23.4.2021.

 Мастер рад Програм јоге за децу предшколског узраста као могућност развоја њихове равнотеже – Ивана Шућуровић


Датум објаве: 20.4.2021.

 Мастер рад Специфичности „сфумато“ технике на сликама Леонарда да Винчија – Сандра Гилић


Датум објаве: 20.4.2021.

 Мастер рад Ваннаставне активности ученика градске и ученика сеоске средине – Нина Арсенијевић


Датум објаве: 15.4.2021.

 Мастер рад Просторна организација у предшколској установи, одређена савременим предшколским програмима – Јелена Јовичић


Датум објаве: 15.4.2021.

 Мастер рад Морални развој деце раних узраста одређен курикулумима предшколског васпитања – Ивана Апостоловић


Датум објаве: 15.4.2021.

 Мастер рад Утицај телесне масе на резултате у тестовима моторичких способности – Немања Митровић


Датум објаве: 13.4.2021.

 Мастер рад Улога бајке у развоју говора код деце предшколског узраста – Младенка Миловановић


Датум објаве: 5.3.2021.

 Мастер рад Интегративни приступ у настави математике и природе и друштва – Тамара Марић


Датум објаве: 5.3.2021.

 Мастер рад Карактеристике и могућности комбиновања ликовних техника у развоју ликовних способности код деце – Катарина Михаиловић


Датум објаве: 5.3.2021.

 Мастер рад Примена дигиталних технологија у ликовним активностима у вртићу – Јована Милошевић


Датум објаве: 2.3.2021.

 Мастер рад Фонолошка и фонетска свесност као предуслови почетног читања и писања – Милијана Шљивовац


Датум објаве: 27.1.2021.

 Мастер рад Пројектни приступ у настави немачког језика – Тамара Јањић


Датум објаве: 25.1.2021.

 Мастер рад Улога музичке школе у формирању музичких преференција младих – Марина Златковић


2020.

Датум објаве: 3.9.2020.

Мастер рад Ктивности одређене предшколским програмима којима се подстиче развој позитивних емоција код деце раних узраста – Јелена Јовановић


Датум објаве: 3.9.2020.

Мастер рад Storytelling in CLIL Approach As an Effective Tool for Learning and Teaching a Foreign Language at a Young Age – Емилија Илић


Датум објаве: 19.8.2020.

Мастер рад Васпитач као подршка детету у игри: могућности одређене савременим предшколским програмима – Тања Алимпић


Датум објаве: 13.8.2020.

Мастер рад Педагошка клима у основној школи – Милијана Крстић


Датум објаве: 3.8.2020.

Мастер рад Конфликтне оријентације ученика адолесцентног узраста – Андор Сена


Датум објаве: 4.8.2020.

Мастер рад Корелација ликовних способности и школског успеха из енглеског језика код ученика млађег школског узраста – Јован Мијаиловић


Датум објаве: 4.8.2020.

Мастер рад Народне приче о Светом Сави у разредној настави – Данијела Радојевић


Датум објаве: 4.8.2020.

Мастер рад Конфликтне оријентације ученика адолесцентног узраста – Андор Сена


Датум објаве: 4.8.2020.

Мастер рад Игра светла и сенке на импресионистичким сликама – Сања Нешић


Датум објаве: 4.8.2020.

Мастер рад Улога Дома у формирању и развијању културног идентитета ученика – Сања Мијајловић


Датум објаве: 4.8.2020.

Мастер рад Могућност примене репродукција слика Пола Сезана приликом обраде ликовних елемената у школском узрасту од 1. до 4. разреда – Невена Митровић


Датум објаве: 4.8.2020.

 Мастер рад Могућности примене информационо-комуникационе технологије у настави природе и друштва – Наташа Младеновић


Датум објаве: 15.7.2020.

Мастер рад Задаци васпитача одређени савременим предшколским програмима, у односу на игру која подстиче социо-емоционални развој предшколског детета  – Наташа Петров-Марковић


Датум објаве: 8.7.2020.

Мастер рад Значај уметничких дела за подстицање дечјег ликовног стваралаштва  – Нада Тодорић


Датум објаве: 6.7.2020.

Мастер рад Ликовни елементи и симболи на цртежима деце предшколског и млађег школског узраста – Данијела Трајковић


Датум објаве: 6.7.2020.

Мастер рад Улога директора у увођењу у посао наставника приправника – Јадранка Пешти


Датум објаве: 6.7.2020.

Мастер рад Поузданост и применљивост полигона са комбинованим задацима на часу физичког васпитања код ученика млађег школског узраста – Моника Ђорђевић


Датум објаве: 6.7.2020.

Мастер рад Карактеристике народних песама у уџбеницима за музичку културу за трећи разред основне школе – Стефан Павловић


Датум објаве: 6.7.2020.

Мастер рад Оспособљавање васпитача за решавање конфликата у дому ученика – Јелена Стојковић


Датум објаве: 2.7.2020.

Мастер рад Слободно време и слободне активности у дому ученика – Недељко Милановић


Датум објаве: 26.6.2020.

Мастер рад Употреба програмске музике у активностима са децом предшколског узраста – Јулијана Живковић


Датум објаве: 22.6.2020.

Мастер рад Поетика простора и просторних односа у бајци Гроздане Олујић – Весна Столић


Датум објаве: 17.6.2020.

Мастер рад Ставови ученика млађег школског узраста према настави физичког васпитања – Дејана Илчић


Датум објаве: 17.6.2020.

Мастер рад Манифестација моторичких способности при различитим условима тестирања – Ана Шушић


Датум објаве: 17.6.2020.

Мастер рад Ставови учитеља и студената о укључености ученика са сметњама у развоју у редовну наставу физичког васпитања – Хелена Михајловић


Датум објаве: 16.6.2020.

Мастер рад Снага ученика млађег школског узраста – разлике по полу – Јелена Јанчић


Датум објаве: 8.6.2020.

Мастер рад Ефикасност примене дидактичких игара у настави Природе и друштва – Ивана Оташевић


Датум објаве: 2.6.2020.

Мастер рад Емпиријска провера Колбовог модела искуственог учења – Данијела Трајковић


Датум објаве: 17.3.2020.

Мастер рад Примена хеуристичке методе рада у упознавању деце са графичким техникама у циљу подстицања развоја ликовног израза – Милан Стевановић


Датум објаве: 17.3.2020.

Мастер рад Поетски свет Бранка Ћопића – Милена  Китановић


Датум објаве: 11.3.2020.

Мастер рад Сличности у изразу наифних уметника и деце предшколског и млађег школског узраста – Валентина Којић


Датум објаве: 11.3.2020.

Мастер рад Антропометријске карактеристике ученика  млађег школског узраста – Нина Зеба


Датум објаве: 10.3.2020.

Мастер рад Спарве и реквизити у раду са децом предшколског узраста – Јована Манић


Датум објаве: 4.3.2020.

Мастер рад Лидерство у функцији одрживости људских потенцијала у школама – Томислав Алавања


Датум објаве: 2.3.2020.

Мастер рад Ставови ученика према настави физичког васпитања – Марија Здравковић


Датум објаве: 2.3.2020.

Мастер рад Моторичке способности кошаркашица и одбојкашица млађег школског узраста – Сандра Росић


Датум објаве: 2.3.2020.

Мастер рад Експлозивна снага ученица млађег школског узраста – Тања Митровић


Датум објаве: 24.2.2020.

Мастер рад Стручно усавршавање васпитача као фактор подстицања квалитета ликовног васпитања и образовања – Ана Петровић


Датум објаве: 24.2.2020.

Мастер рад Игра као метод за постицање технике сензибилности у ликовном стваралаштву предшколске деце – Маја Миловић


Датум објаве: 24.2.2020.

Мастер рад Специфичности природних ресурса Подунавског округа – Наташа Ђорђевић


Датум објаве: 20.2.2020.

Мастер рад Језик и стил средњошколских уџбеника у области стоматологије – Марко Јеремић


2019.

Датум објаве: 4.12.2019.

Мастер рад Интегративни модел обраде дечијих народних игара – Даница Голубовић


Датум објаве: 4.12.2019.

Мастер рад Реализација програма физичког васпитања у вртићима на територији општине Аранђеловац – Марија Вујић-Никетић


Датум објаве: 4.12.2019.

Мастер рад Значај интегративног приступа у реализацији физичког васпитања на предшколском узрасту – Катарина Николић


Датум објаве: 4.12.2019.

Мастер рад Мерење оптерећења деце на физичкој активности – Далиборка Павловић


Датум објаве: 4.12.2019.

Мастер рад Утицај традиционалних дечјих игара са певањем на моторички развој предшколсе деце – Снежана Илић


Датум објаве: 4.12.2019.

Мастер рад Улога и значај вешби обликовања за лепо и правилно држање тела – Ивана Марковић


Датум објаве: 4.12.2019.

Мастер рад Моторичке способности деце предшколског узраста – Иван Гајић


Датум објаве: 5.11.2019.

Мастер рад Реализација физичког васпитања у предшколским установама – Виолета Петровић


Датум објаве: 5.11.2019.

Мастер рад Ставови васпитача према инклузији у активностима физичког васпитања – Анка Ђорђевић


Датум објаве: 22.10.2019.

Мастер рад Сликарске технике и материјали као подстицај за ликовно стваралаштво ученика првог разреда – Нина Јовић


Датум објаве: 18.7.2019.

Мастер рад Могућност проучавања екосистема у музејима путем диорама – Љиљана Луковић


Датум објаве: 2.7.2019.

 Мастер рад Утицај одбојке на трансформацију моторичких способности ученица млађег школског узраста – Андреа Поповић


Датум објаве: 25.6.2019.

 Мастер рад Насиље на часу физичког васпитања – Верица Тошић


Датум објаве: 25.6.2019.

 Мастер рад Индекс телесне масе као фактор процене моторичких способности деце млађе узрасне групе – Јелена Јешић


Датум објаве: 25.6.2019.

 Мастер рад Разумевање друштвених појава на предшколском узрасту – Јована Василијевић


Датум објаве: 7.6.2019.

 Мастер рад  Могућности за развој креативности у интегративној настави природе и друштва – Исидора Лукић


Датум објаве: 5.6.2019.

 Мастер рад  Индивидуализација рада у циљу подстицања различитости у ликовном издржавању деце предшколског узраста – Маријана Марковић


Датум објаве: 27.5.2019.

 Мастер рад  Заступљеност покретних игара у физичким активностима деце старије узрасне групе – Дијана Степановић


Датум објаве: 27.5.2019.

 Мастер рад  Предпоставке и могућности реализације савремених курикулума предшколског васпитања применом Монтесори методе – Милица Миленковић


Датум објаве: 27.5.2019.

 Мастер рад  Сарадња васпитача и родитеља на подручју физичког васпитања деце предшколског узраста – Наташа Павловић


Датум објаве: 10.5.2019.

 Мастер рад  Специфичности природних ресурса и културног наслеђа Заплања – Сандра Ранчић


Датум објаве: 8.5.2019.

 Мастер рад  Основе музичке писмености у трећем и четвртом разреду основне школе – Дејан Миловановић


Датум објаве: 19.4.2019.

 Мастер рад  Агилност деце млађег узраста – разлике по полу – Марија Крстић


Датум објаве: 19.4.2019.

 Мастер рад Материјално-просторни услови у предшколским установама – Александра Петковић


Датум објаве: 29.3.2019.

 Мастер рад  Ефекти поновљеног извођења тестова за процену снаге код дечака и девојчица – Тијана Влаковић


Датум објаве: 29.3.2019.

 Физичко вежбање и исхрана деце млађег школског узраста – Сара Пенсић


Датум објаве: 5.3.2019.

Мастер рад Место и улога дигиталних технологија у разредној настави – Александра Грбић


2018.

Датум објаве: 28.11.2018.

Мастер рад Процес музичког описмењавања ученика у петом и шестом разреду основне школе – Ирена Миловановић


Датум објаве: 27.11.2018.

 Мастер рад  Комуникација и сарадња родитеља и васпитача у функцији у функцији остваривања партнерства породице и предшколске установе – Латинка Вујисић


Датум објаве: 27.11.2018.

Мастер рад  Историјски развој математичког образовања у млађим разредима основне школе у Србији – Чедомир Алексић


Датум објаве: 17.10.2018.

Мастер рад Живот и одрастање даровитих – Ивана Рашић


Датум објаве: 17.10.2018.

Мастер рад Повезано различитих моторичких тестова за процену снаге код деце млађег школског узраста и разлике у односу на пол ученика – Илија Петровић


Датум објаве: 15.10.2018.

Мастер рад Ставови ученика основне школе о различитим модалитетима вежбања са оптерећењем – Дијана Пантић


Датум објаве: 12.10.2018.

Мастер рад Ставови ученица основне школе о различитим модалитетима вежбања са оптерећењем – Јована Миловановић


Датум објаве: 18.9.2018.

Мастер рад Брзина ученика млађег школског узраста – Јована Ђорђевић


Датум објаве: 18.9.2018.

Мастер рад Слободно време ученика млађег школског узраста и њихових родитеља – Илија Петровић


Датум објаве: 17.9.2018.

Мастер рад Подстицајно окружење за учење у настави природе и друштва – Стефан Љубомировић


Датум објаве: 13.9.2018.

Мастер рад Разноврсност фауне Србије – Јована Ђорђевић


Датум објаве: 13.9.2018.

Мастер рад Ботаничке баште, акваријуми и зоолошки вртови као наставни објекти – Ивана Петровић


Датум објаве: 13.9.2018.

Мастер рад Специфичности природних ресурса Смедеревске паланке – Анђела Стевановић


Датум објаве: 12.9.2018.

Мастер рад Упознавање деце предшколског узраста са магнетизмом применом истраживачког приступа – Кристина Јанићијевић


Датум објаве: 10.9.2018.

Мастер рад Примена драмског метода у настави српског језика и књижевности – Ана Тасић


Датум објаве: 10.9.2018.

Мастер рад Могућност употребе часописа за децу у развоју говора деце предшколског узраста – Андријана Манојловић


Датум објаве: 10.9.2018.

Мастер рад Утицај ликовних техника на развијање естетских вредности код деце предшколског узраста – Лидија Бабић


Датум објаве: 10.9.2018.

Мастер рад Разумевање правила игре и развој операције конзервације на предшколском узрасту – Милица Крстовић


Датум објаве: 10.9.2018.

Мастер рад Значај, улога и могућност примене игара на часовима математике – Сузана Илић


Датум објаве: 6.9.2018.

Мастер рад Програми превенције вршњачког насиља у основним школама – Мирослав Николић


Датум објаве: 4.9.2018.

Мастер рад Истраживачки приступ упознавању деце предшколског узраста са садржајима о светлости – Босиљка Цигановић


Датум објаве: 4.9.2018.

Мастер рад Истраживачки приступ упознавању предшколске деце са топлотом и њеним утицајем на околину – Тијана Марић


Датум објаве: 12.7.2018.

Мастер рад Насиље у основној школи са освртом на дигитално насиље – Марина Милојевић


Датум објаве: 9.7.2018.

Мастер рад Студија случаја ученика В. Р. кроз призму инклузивног образовања – Биљана Милићевић


Датум објаве: 29.6.2018.

Мастер рад Манифестација моторичких способности при различитим условима тестирања – Милица Анђелковић


Датум објаве: 29.6.2018.

Мастер рад Интернет портали у превенцији алкохолизма – Јелена Златковић


Датум објаве: 29.6.2018.

Мастер рад Спортске игре са рекетом као средство рекреације – Невена Рајковић


Датум објаве: 28.6.2018.

Мастер рад Радна ангажованост и стрес на раду наставника и директора школа – Биљана Барловац


Датум објаве: 28.6.2018.

Мастер рад Пролеће и ефимере –  Сања Максимовић


Датум објаве: 26.6.2018.

Мастер рад Агилност деце предшколског узраста – Марина Стефановић


Датум објаве: 25.6.2018.

Мастер рад Утицај и значај вежби обликовања код деце млађег школског узраста – Тијана Миновић


Датум објаве: 25.6.2018.

Мастер рад Заступљеност трчања код деце млађег школског узраста – Сузана Мишовић


Датум објаве: 22.6.2018.

Мастер рад Упис детета у васпитну или развојну групу у предшколској установи: фактори који утичу на одлуку родитеља – Јована Миленковић


Датум објаве: 22.6.2018.

Мастер рад Познавање карактеристика завичаја ученика млађег школског узраста – Драгана Ђорђевић


Датум објаве: 15.6.2018.

Мастер рад Однос резултата на тестовима моторичких способности и успеха ученика из општеобразовних предмета – Ксенија Кукрић


Датум објаве: 15.6.2018.

Мастер рад Антропометријске карактеристике деце предшколског узраста – Данијела Стојановић


Датум објаве: 12.6.2018.

Мастер рад Улога васпитача у дому ученика у превенцији поремећаја исхране код адолесцената – Стефана Ракић-Јевтић


Датум објаве: 24.5.2018.

Мастер рад Наставник рефлексивни практичар – фактор успешне наставе – Катарина Симовић


Датум објаве: 23.5.2018.

Мастер рад Користи примена природних материјала у Методици ликовног васпитања у раду са децом предшколског узраста – Невена Ћирић


Датум објаве: 11.5.2018.

Мастер рад Деформитети стопала деце предшколског узраста – Андријана Јовановић


Датум објаве: 11.5.2018.

Мастер рад Развијеност креативног мишљењау односу на ликовни тип предшколског детета – Снежана Костадиновић


Датум објаве: 9.5.2018.

Мастер рад Истраживачки приступ при изучавању садржаја о води на предшколском узрасту – Ивана Синђелић