Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Билатерални пројекат Кризе, изазови и савремени образовни систем


Кризе, изазови и савремени образовни систем

(број уговора о сарадњи: 01-2442/1)

 

Циљ билатералног пројекта Кризе, изазови и савремени образовни систем је идентификација проблема савременог образовања у контексту криза и изазова образовних система насталих у актуелним друштвеним околностима и анализа могућности њиховог превазилажења.

 

Посебни циљеви пројекта су

 1. Одређивање природе и степена промена у процесима учења и поучавања у актуелним друштвеним околностима;
 2. Анализа спремности актера у образовном систему да се прилагоде кризама и изазовима савременог образовања;
 3. Идентификација социјалних, психолошких и емоционалних баријера које утичу на савремени образовни систем;
 4. Утврђивање утицаја криза савременог образовања на наставу у млађим разредима основне школе и на универзитетско образовање будућих учитеља и васпитача;
 5. Утврђивање утицаја друштвених криза и изазова у процесу еволуције образовних система;
 6. Детерминисање препорука и смерница у циљу успешног превазилажења препрека у савременом образовном систему.

 

Главни исходи пројекта су:

 1. Заједнички публиковани научни радови учесника пројекта
 2. Заједничко припремање и уређивање тематске публикације у вези са темом прокејта
 3. Научна конференција о утицају криза и изазова у појединим методикама наставе
 4. Гостујућа предавања учесника пројекта у циљу размене примера добре праксе и дисеминације резултата

 

Носиоци пројекта су Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и Филозофски факултет, Универзитет Црне Горе.

 

Руководиоци пројекта су:

Проф. др Ненад Вуловић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Проф. др Веселин Мићановић, Филозофски факултет, Универзитет Црне Горе

 

Учесници пројекта испред Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу су:

 1. Проф. др Виолета Јовановић
 2. Проф. др Душан Ристановић
 3. Проф. др Илијана Чутура
 4. Проф. др Ненад Вуловић
 5. Проф. др Александра Михајловић
 6. Проф. др Ирена Голубовић Илић
 7. Проф. др Оливера Цекић Јовановић
 8. Проф. др Ивана Ћирковић Миладиновић
 9. Проф. др Емина Копас Вукашиновић
 10. Проф. др Весна Трифуновић
 11. Проф. др Предраг Живковић
 12. Проф. др Ружица Петровић
 13. Проф. др Сандра Милановић
 14. Проф. др Верица Милутиновић
 15. Доц. др Маја Димитријевић
 16. Доц. др Владимир Ристић
 17. Доц. др Јелена Младеновић
 18. Доц. др Слађана Станковић
 19. Доц. др Јелена Спасић
 20. Доц. др Ненад Стевановић
 21. Доц. др Вера Савић
 22. Доц. мр Ивана Милић
 23. Доц. мр Јелена Гркић Гинић
 24. Доц. Милица Станковић
 25. Милан Миликић
 26. Сузана Ђорђевић
 27. Милан Комненовић
 28. Недељко Милановић
 29. Јована Ђорђевић