Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ПРИПРЕМНА НАСТАВА И ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.


Припремна настава за упис на Факултет педагошких наука у Јагодини у школској 2020/2021. има за циљ да кандидате додатно оспособи за полагање пријемног испита.

Припремна настава је бесплатна.

Реализује  се од 21. марта до 6. јуна 2020. године.

Обухвата садржаје из области које се полажу на пријемном испиту на Факултету педагошких наука у Јагодини.

Кандидати се могу определити за похађање целокупне припремне наставе која обухвата часове из Основне писмености, Разумевања прочитаног, Музичких способности и Физичких способности, или за поједине области тј. групу предавања.

БРОШУРА ПРИПРЕМНА НАСТАВА И ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 

Пријављивање кандидата за припремну наставу

Кандидати се могу пријавити телефоном на број  035/8223-805 почев од 30. децембра 2020. године сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Кандидати који желе да похађају целокупну припремну наставу пријављују се до 20. марта 2020. године, а они који желе да похађају само одређене сегменте припремне наставе пријављују се до 10. априла 2020. године.

Заинтересовани кандидати могу да се пријаве и слањем пријемног формулара који се налази на сајту факултета на мејл: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs.

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ПРИПРЕМНА НАСТАВА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПРИПРЕМНА НАСТАВА

 

Пробни пријемни испит

После одржане припремне наставе, Факултет педагошких наука 13. јуна 2020. у 9 часова, за полазнике припремне наставе и све заинтересоване кандидате, организује и пробни пријемни испит (симулацију пријемног испита).

Цена полагања пробног пријемног испита је 2.000,оо динара.

Пријављивање траје од 8. јануара до 12. јуна 2020. године.

Заинтересовани кандидати могу да се пријаве слањем пријемног формулара и скениране или усликане копије уплатнице на мејл: probniprijemni@gmail.com

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ

Уплате за пробни пријемни испит се врше на рачун Факултета педагошких наука у Јагодини: 840-1292666-93, позив на број: ПП/20; а уплатнице се прилажу на дан полагања дежурним наставницима.