Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ПРИПРЕМНА НАСТАВА – ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ 2022/2023


ОНЛАЈН ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 

Факултет педагошких наука у Јагодини 11. јуна 2022. у 9 часова, за полазнике припремне наставе и све заинтересоване кандидате, организује онлајн пробни пријемни испит (симулацију пријемног испита).

Онлајн пробни пријемни испит је бесплатан.

Одвијаће се посредством интернет платформе Moodle, а приступа се са сајта Факултета. Онлајн пробни пријемни испит обухвата проверу знања из Разумевања прочитаног и Основне писмености.

Детаљније упутство о отварању налога на платформи Moodle, начину и сатници  полагања испита, биће послато пријављеним кандидатима на мејл адресу.

На пробном пријемном неће се вршити процена музичких, физичких и говорних способности. Процена ових способности вршиће се на пријемном испиту.

Пријављивање за онлајн пробни пријемни испит траје до 10. јуна 2022. године.

Заинтересовани кандидати могу да се пријаве слањем пријавног формулара на мејл: probniprijemni@gmail.com

Пријавни формулар


ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС СТУДЕНАТА 2022/2023.

 

Припремна настава из Основне писмености, Разумевања прочитаног, Музичких способности и Физичких способности за упис на Факултет педагошких наука у Јагодини, биће организована од 26. марта 2022. по комбинованом моделу, онлајн и уживо, сваке суботе, на основу распореда који се може преузети посредством следећег линка:

 Распоред часова

Обухвата садржаје из области које се полажу на пријемном испиту на Факултету педагошких наука у Јагодини.

 

Пријављивање кандидата за припремну наставу

Кандидати који желе да похађају целокупну припремну наставу могу се пријавити до 25. марта 2022. године, а они који желе да похађају припремну наставу из Разумевања прочитаног, Музичких способности и Физичких способности, могу се пријавити до 15. априла 2022. године.

Заинтересовани кандидати могу да се пријаве слањем пријемног формулара који се налази ОВДЕ на мејл: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs.

 

Упутства о начину извођења припремне наставе

 

Основна писменост

На припремној настави из Основне писмености полазницима ће бити презентовани програмски садржаји релевантни за полагање овог дела пријемног испита (поглавља из литературе препоручене за припремање пријемног испита). Кандидати ће бити упућени у специфичност начина провере знања из ове области. Биће им представљене конкретне појединости у вези са формом теста из Основне писмености уз прецизна објашњења и инструкције за његово решавање. Додатно оспособљавање за усвајање граматичке и ортографске норме реализује се не само теоријском наставом већ и непосредним решавањем разноврсних и најфреквентнијих типова задатака са ранијих пријемних испита уз детаљну повратну информацију. Захваљујући практичној примени правописних и граматичких правила на конкретним примерима и процени успешности, кандидати ће моћи да прате свој напредак у савладавању задатих садржаја и квалитетно се припреме за предстојећи пријемни испит из Основне писмености.

Припремна настава из Основне писмености одвија се онлајн, преко Google диска на основу задатака и тестова који ће кандидатима бити послати на мејл.

 

Разумевање прочитаног

Припремна настава у области компетенција разумевања прочитаног изводи се у виду индивидуалног и групног вежбања у читању (анализи и тумачењу) одговарајућих текстова који су по свом садржају и захтевима налик задацима који се задају на пријемном испиту. Циљ вежбања јесте да код кандидата развије различите технике приступања анализи садржаја текста – издвајање битног, занемаривање небитног, препознавање битних појмова, уочавање веза између података, идентификовање главне идеје, читање, тумачење и повезивање података приказаних графиконима, табелама или мапама. На часовима припреме, кандидати имају прилику да активно учествују у сопственој обуци кроз сарадњу и дискусију са наставником и осталим кандидатима, постављају питања и добију онај ниво и врсту објашњења спрам тешкоћа које буду имали.

Припремна настава из Разумевања прочитаног одвијаће се посредством Zoom интернет платформе (https://zoom.us/) коју је потребно инсталирати на телефону или рачунару. Упутство за инсталирање корисничког налога на Zoom платформи можете преузети на следећем линку:

Упутство

 

Музичке способности

Припремна настава за процену музичких способности састоји се из практичних вежби које ће кандидату помоћи у припреми пријемног испита. Процена музичких способности на пријемном испиту обухвата проверу мелодијског слуха (певање једне дечје песме коју кандидат бира са листе понуђених песама на сајту), осећаја за ритам (извођење задатих ритмичких мотива) и проверу музичке меморије (понављање/репродуковање ритмичког мотива, мелодијског мотива и задатог тона). Припремна настава се изводи групно и индивидуално, како би се кандидатима указало на евентуалне грешке и дале сугестије за даљи рад. У оквиру припремне наставе кандидати се упознају са начином полагања овог дела пријемног испита, репродукују ритмичке и мелодијске мотиве (са истим захтевима које ће имати вежбе на пријемном испиту) и певају дечје песме чији се нотни записи налазе се на сајту Факултета. Кандидатима се појединачно, у односу на обим гласа и музичке способности, препоручују одређене песме за извођење на процени музичких способности. Кандидати у току припремне наставе, као и на пријемном испиту, песме певају уз клавирску пратњу коју изводи један од чланова комисије.

Припремна настава за процену музичких способности одвијаће се уживо на Факултету према објављеном распореду.

Детаљније обавештење и прилоге о припремној настави из Музичких способности можете преузети на следећим линковима:

Обавештење
Прилог

 

Физичке способности

Припремна настава за процену физичких способности обухвата три теста моторике и три вежбе из тематског подручја спортско-техничка знања. Спортско-техничка знања су тако конципирана да обухватају програмске садржаје за предшколски и млађи школски узраст.

Настава ће се одвијати уживо на Факултету према објављеном распореду.

Задатке и тестове можете преузети на следећем линку:

Задаци и тестови за процену моторичких способности и спортско техничких знања

 

ВИДЕО ЗАПИСИ ВЕЖБИ ЗА ПРОЦЕНУ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ