Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Дошколовање и стручно усавршавање


 Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив Васпитач, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу..


 Обавештење за учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме).


 Обавештење за наставнике предметне наставе о упису на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.


 Обавештење за учитеље о упису на Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


 Одлука о признавању дипломског-завршног рада (15.1.2020.)

 Одлука о признавању дипломског-завршног рада (3.6.2015.)


Обавештење за студенте на дошколовању из предмета Инклузија у образовању


Доц.др Снежана Марковић обавештава студенте на дошколовању смера Предшколски васпитач да ће у суботу, 7. марта, у 11 сати, одржати консултативну наставу за изборне предмете Драма и драматизација  и  Организација културних активности.  Ово је прилика да добијете све потребне и релевантне информације везане за полагање испита и зато је важно да лично присуствујете!


СТУДЕНТИ НА ДОШКОЛОВАЊУ ( ПРЕДМЕТ: ИНТЕРАКЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА У ВАСПИТНОМ РАДУ)

За спремање испита потребна је књига Интеракција и комуникација у васпитном раду 2,  аутор Радмила Миловановиц (може се купити у скриптарници факултета)као обавезна литература.

Као предиспитна обавеза,  задатак су  следеће вежбе (одговоре унети у књигу и понети  на испит):
Вежба на страни 19,
Вежба 1 и 2 на страни 24, 25 и 26 (ако радите у вртићу, посматрајте једно дете уз помоћ опсервационих скала, означите шта сте запазили и унесите своја остала запажања-ако не радите, посетите вртић и замолите да вам омогуће посматрање детета у трајању од десетак минута)
Вежба на страни 34 (попуните скалу васпитних ставова)
Вежба на страни 38,
Вежба на страни 57 (направите самостално кратак сценарио)
Вежба на страни 61 (посматрајте одредјено дете и попуните скалу)
Вежба на страни 65
Вежба на страни 67
Вежба на страни 99 (самостално)
Вежба на страни 127.

Додатна литература: Интеракција и комуникација у васпитном раду (аутор Радмила Миловановић)

Испит се полаже у писаној форми