Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Актуелна обавештења


Ако хоћеш да проведеш један семестар у иностранству, погледај нашу видео презентацију о Еразмус+ конкурсу за мобилност и пријави се одмах! Стипендија те чека!

Рок за пријаву је 15. новембар 2020. године, а приче са мобилности ваших колега можете погледати на сајту Универзитета, као и на нашој фејсбук станици.

Промоција новог Erasmus+ програма


КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ УЧЕЊА У ОКВИРУ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА


Факултет техничких наука у сарадњи са Америчком амбасадом у Београду нуди серију бесплатних онлајн радионица за студенте завршних година студија свих факултета.


Студенти који измире све рате школарине моћи ће да овере семестар до 15. августа 2020. године (у складу са новом динамиком уплаћивања рата)


ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Студенти који су се приликом опредељивања за изборне предмете за пролећни семестар определили за изборне предмете Дечје музичко стваралаштво, Рад са даровитим ученицима и Интеркултурално образовање, треба до петка да се обрате Јелици Јанковић у студентској служби ради распоређивања на друге изборне предмете.


Позив за пријаву на Зимску школу отворених података за студенте друштвено-хуманистичких наука


Распоред презентација програмских садржаја изборних предмета за пролећни семестар школске 2019/2020. године


Факултет за хуманистичке и друштвене науке Малтепе из Истанбула, објављује и позива све заинтересоване студенте на  8. Међународни студентски конгрес хуманистичких и друштвених наука (IHSSSC).


Обавештавају се студенти мастер академских студија, уписаних у школској 2019/2020. години, да су од уторка 03.12.2019. године активирани налози на студентском сервису „е-студент“.

Корисничко име је број индекса студента, а иницијална лозинка је ЈМБГ студента. О детаљима се можете информисати на https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/09/Uputstvo_za_estudent_v1.1.pdf.


ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 67/19)


Списак студената за изборни предмет 2019/20

Мастер учитељ
Мастер васпитач у предшколским установама
Мастер васпитач у домовима
Мастер образовање професора предметне наставе
Основне академске студије


ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА

ОДЛУКА О ОДОБРЕЊУ ВАНРЕДНОГ СЕПТЕМБАР 3 ИСПИТНОГ РОКА У ШК. 2018/19. Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив Васпитач, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу..


 Обавештење за учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме).


 Обавештење за наставнике предметне наставе о упису на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.


 Обавештење за учитеље о упису на Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


Правилник о стипендијама за изузетно надарене студента

Правилник о студентским кредитима и стипендијама


Распоред презентација програмских садржаја изборних предмета за јесењи семестар школске 2019/2020. године – прва година


Мастер Професори предметне наставе од школске 2018/2019. могу да предају у:

  • Основним школама (предметна настава)
  • Средњим стручним школама
  • Гимназијама

На седници одржаној 24. априла 2018. године Наставно-научно веће донело је одлуку да се завршни рад на основним академским студијама предаје у спиралном повезу. Ова новина има за циљ да студентима умањи трошкове коричења рада.

 


ОПШТА ОБАВЕШТЕЊА


Обавештење за студенте III године – Учитељ – Подела у групе, 2020/2021.
Обавештење за студенте IV године – Учитељ – Подела у групе, 2020/2021.
Обавештење за студенте IV године – Васпитач у предшколским установама – Подела у групе, 2020/2021.
Обавештење за студенте III године – Васпитач у предшколским установама – Подела у групе, 2020/2021.


Распоред држања активности из Методичког практикума развоја говора за 1. и 3. групу четврте године ПВ.


Студијски програм: Васпитач у предшколским установама, IV година

Предмет: Методички практикум развоја говора, школска 2019/2020.

Доц. др Јелена Спасић 

Распоред држања активности у предшколској установи „Сунце“ (измењен и допуњен)

Распоред држања активности у предшколској установи „Сунце“


Обавештење за студенте III године – Учитељ – Подела у групе, ш.к 2019/2020.

Обавештење за студенте IV године – Учитељ – Подела у групе, ш.к 2019/2020.

Обавештење за студенте III године – Васпитач у предшколским установама – Подела у групе, ш.к 2019/2020.

Обавештење за студенте IV године – Васпитач у предшколским установама – Подела у групе, ш.к 2019/2020.


Списак студената за изборни предмет 2019/20 –  пролећни семестар


 Одобравају се ванредни испитни рокови на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу почев од школске 2016/17. године за полазнике Програма педагошко-психолошко-методичког образовања наставника и студенте по истеку редовног трајања студијских програма на основним и мастер академским студијама (апсолвенте).
Ванредни испитни рокови су новембарски и децембарски
.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 Студент мастер академских студија, након истека редовног трајања студија, има право да полаже испите и у ванредним испитним роковима у току школске године (октобарски, новембарски, децембарски, фебруарски, мартовски и мајски испитни рок).
Пријава испита је од 20. до 25. у месецу који претходи ванредном испитном року.


 Студентима основних академских студија уписаних по одредбама Закона о високом образовању, одобрава се полагање пренетих испита из наставних предмета претходних година студија у ванредним испитним роковима.


Обрасци (семестрални лист, ШВ образац, захтев за издавање потврде о статусу) могу се преузети овде или се могу добити у студентској организацији уз надокнаду трошкова штампе.