Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Актуелна обавештења

 


ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Студенти који су се приликом опредељивања за изборне предмете за пролећни семестар определили за изборне предмете Дечје музичко стваралаштво, Рад са даровитим ученицима и Интеркултурално образовање, треба до петка да се обрате Јелици Јанковић у студентској служби ради распоређивања на друге изборне предмете.


Позив за пријаву на Зимску школу отворених података за студенте друштвено-хуманистичких наука


Распоред презентација програмских садржаја изборних предмета за пролећни семестар школске 2019/2020. године


Факултет за хуманистичке и друштвене науке Малтепе из Истанбула, објављује и позива све заинтересоване студенте на  8. Међународни студентски конгрес хуманистичких и друштвених наука (IHSSSC).


Обавештавају се студенти мастер академских студија, уписаних у школској 2019/2020. години, да су од уторка 03.12.2019. године активирани налози на студентском сервису „е-студент“.

Корисничко име је број индекса студента, а иницијална лозинка је ЈМБГ студента. О детаљима се можете информисати на https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/09/Uputstvo_za_estudent_v1.1.pdf.


ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 67/19)


Списак студената за изборни предмет 2019/20

Мастер учитељ
Мастер васпитач у предшколским установама
Мастер васпитач у домовима
Мастер образовање професора предметне наставе
Основне академске студије


ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА

ОДЛУКА О ОДОБРЕЊУ ВАНРЕДНОГ СЕПТЕМБАР 3 ИСПИТНОГ РОКА У ШК. 2018/19. Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив Васпитач, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу..


 Обавештење за учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме).


 Обавештење за наставнике предметне наставе о упису на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.


 Обавештење за учитеље о упису на Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


Правилник о стипендијама за изузетно надарене студента

Правилник о студентским кредитима и стипендијама


Распоред презентација програмских садржаја изборних предмета за јесењи семестар школске 2019/2020. године – прва година


Мастер Професори предметне наставе од школске 2018/2019. могу да предају у:

  • Основним школама (предметна настава)
  • Средњим стручним школама
  • Гимназијама

На седници одржаној 24. априла 2018. године Наставно-научно веће донело је одлуку да се завршни рад на основним академским студијама предаје у спиралном повезу. Ова новина има за циљ да студентима умањи трошкове коричења рада.

 


ОПШТА ОБАВЕШТЕЊА


Распоред држања активности из Методичког практикума развоја говора за 1. и 3. групу четврте године ПВ.


Студијски програм: Васпитач у предшколским установама, IV година

Предмет: Методички практикум развоја говора, школска 2019/2020.

Доц. др Јелена Спасић 

Распоред држања активности у предшколској установи „Сунце“ (измењен и допуњен)

Распоред држања активности у предшколској установи „Сунце“


Обавештење за студенте III године – Учитељ – Подела у групе, ш.к 2019/2020.

Обавештење за студенте IV године – Учитељ – Подела у групе, ш.к 2019/2020.

Обавештење за студенте III године – Васпитач у предшколским установама – Подела у групе, ш.к 2019/2020.

Обавештење за студенте IV године – Васпитач у предшколским установама – Подела у групе, ш.к 2019/2020.


Списак студената за изборни предмет 2019/20 –  пролећни семестар


 Одобравају се ванредни испитни рокови на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу почев од школске 2016/17. године за полазнике Програма педагошко-психолошко-методичког образовања наставника и студенте по истеку редовног трајања студијских програма на основним и мастер академским студијама (апсолвенте).
Ванредни испитни рокови су новембарски и децембарски
.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 Студент мастер академских студија, након истека редовног трајања студија, има право да полаже испите и у ванредним испитним роковима у току школске године (октобарски, новембарски, децембарски, фебруарски, мартовски и мајски испитни рок).
Пријава испита је од 20. до 25. у месецу који претходи ванредном испитном року.


 Студентима основних академских студија уписаних по одредбама Закона о високом образовању, одобрава се полагање пренетих испита из наставних предмета претходних година студија у ванредним испитним роковима.


Обрасци (семестрални лист, ШВ образац, захтев за издавање потврде о статусу) могу се преузети овде или се могу добити у студентској организацији уз надокнаду трошкова штампе.