Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Актуелна обавештења


Различитости у учионици

У оквиру пројекта „LiMa – Lehramt international in Marburg“ у периоду од 16. маја  до 21. јуна 2022. године биће организована онлајн предавања на немачком језику посвећена суочавању наставника са различитостима у настави.

Предавања ће oдржати реномирани стручњаци из области образовања наставника из Немачке.

Учешће је бесплатно и отворено за све заинтересоване студенте и наставнике.

Више информација о предавањима можете добити на линку https://www.uni-marburg.de/de/zfl/projekte/lima/differencematters.


Обавештавају се студенти мастер академских студија да су им активирани налози за е-студент сервис. За приступ е-студент сервису потребно је унети корисничко име (нпр. 20210503) и лозинку (јединствени матични број студента).

Упутство за коришћење е-студент сервиса можете пронаћи на следећем линку:
https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/09/Uputstvo_za_estudent_v1.1.pdf

Приликом првог приступа налогу обавезно је попуњавање електронског ШВ-20 обрасца.

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ


Информације и материјали за студенте ОАС Васпитач у домовима – ДОКВАЛИФИКАЦИЈА (4.година) биће доступни на мудл платформи Факултета, у посебној секцији.

Потребно је регистровати се на „moodle“. Отворити https://moodle.pefja.kg.ac.rs/ затим кликнути на „Пријава“ у горњем десном углу па „Креирај нови налог„. Након успешне регистрације пронаћи курс: Васпитач у домовима – ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – 4. година и унети приступну лозинку.
Приступна лозинка курса: dokvalifikacijadv

Директан линк према курсу: https://moodle.pefja.kg.ac.rs/course/view.php?id=229


ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ СВИХ НИВОА СТУДИЈА ДА СУ У ОБАВЕЗИ ДА ПОПУНЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ШВ-20 ОБРАЗАЦ У ОКВИРУ СВОГ Е-СТУДЕНТ НАЛОГА.
ДАЉЕ КОРИШЋЕЊЕ Е-СТУДЕНТ СЕРВИСА УСЛОВЉЕНО ЈЕ ПОПУЊАВАЊЕМ ЕЛЕКТРОНСКОГ ШВ-20 ОБРАСЦА.


ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА


ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 67/19) Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив Васпитач, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу..


 Обавештење за учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме).


 Обавештење за наставнике предметне наставе о упису на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.


 Обавештење за учитеље о упису на Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


Правилник о стипендијама за изузетно надарене студента

Правилник о студентским кредитима и стипендијама


Мастер Професори предметне наставе од школске 2018/2019. могу да предају у:

  • Основним школама (предметна настава)
  • Средњим стручним школама
  • Гимназијама

На седници одржаној 24. априла 2018. године Наставно-научно веће донело је одлуку да се завршни рад на основним академским студијама предаје у спиралном повезу. Ова новина има за циљ да студентима умањи трошкове коричења рада.


ОПШТА ОБАВЕШТЕЊА


 Одобравају се ванредни испитни рокови на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу почев од школске 2016/17. године за полазнике Програма педагошко-психолошко-методичког образовања наставника и студенте по истеку редовног трајања студијских програма на основним и мастер академским студијама (апсолвенте).
Ванредни испитни рокови су новембарски и децембарски
.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 Студент мастер академских студија, након истека редовног трајања студија, има право да полаже испите и у ванредним испитним роковима у току школске године (октобарски, новембарски, децембарски, фебруарски, мартовски и мајски испитни рок).
Пријава испита је од 20. до 25. у месецу који претходи ванредном испитном року.


 Студентима основних академских студија уписаних по одредбама Закона о високом образовању, одобрава се полагање пренетих испита из наставних предмета претходних година студија у ванредним испитним роковима.


Обрасци (семестрални лист, ШВ образац, захтев за издавање потврде о статусу) могу се преузети овде или се могу добити у студентској организацији уз надокнаду трошкова штампе.