Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Учитељска школа у Јагодини (1898–1972)


Мушка учитељска школа основана је 1898. године, као трећа по реду у тадашњој Србији. Закон о установљењу Мушке учитељске школе у Јагодини донела је Народна скупштина Краљевине Србије у Нишу 26. јула 1898. године, а школа је почела са радом 13. децембра исте године. На основу овог закона за управитеља школе постављен је професор Сретен Аџић. Свечаном отварању школе присуствовали су министар просвете Андра Ђорђевић и бројни гости.

sreten_u_parku  stara_zgrada  viikolo_1908_stara

Учитељска школа представљала је у оно време савремени тип школе са интернатом за ученике и низом нових садржаја који су представљали разноврстан и целовит систем у који су улазили: школски парк , летње учионице („пољске учионице“), школске радионице, школска болница и апотека, летње купатило за ђаке, пољопривредно огледно и инструктивно добро и др. У главној згради (величине 881m2), у приземљу се налазила школа са 16 просторија за учионице, кабинете, канцеларије, салом и др., а на спрату спаваонице за ученике, соба за васпитаче, умиваоница са санитарним чвором.

 pitomci_stara  trpezarija_stara pcele

У посебној згради смештена је трпезарија (306m2), економат, кухиња и пратећи објекти (перионица, магацин и школски подрум). У оквиру школског комплекса налазио се и стан за управитеља (180m2) са осам одељења.
Током Првог светског рата школа није радила. Од 1915. до 1918. године у згради је била смештена аустроугарска болница (Баварски лазарет) и њен економат. Штета која је тада нанесена школи била је огромна. Са радом се наставило 1919. године, и од ове године су у школу уписиване и ученице.

Време од 1914. до 1930. године представљало је најтежи период у историји ове школе. Она се суочавала са бројним материјалним и другим тешкоћама, да би тек 1930. године дошло до стабилизације. Током Другог светског рата Школа није престајала са радом. 1967. године се започело са изградњом нове школске зграде, која је завршена 1969. године. Школа прераста у Педагошку академију 1972. године.

orkestar_stara maturanti_iikolo2 maturanti_iikolo
djaci1907 kandidati_za_diplomski1937 orkestar_maturanata_stara