Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Службе факултета

 

Рад стручних служби са студентима

Извршиоци Име лица Рад са студентима
Секретар Никола Дринчић Уторак
од 11 до 13 часова
Руководилац Службе за финансијска и материјална питања Сузана Денић Среда
од 11 до 13 часова
Шеф Службе за студентска и наставна питања Зоран Тодосијевић Сваког дана
од 11 до 13 часова
Шеф Службе информационих технологија Небојша Милутиновић Сваког дана
од 8 до 15 часова
Библиотека и читаоница Милева Лукић Сваког дана
од 8 до 20 часова

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ФАКУЛТЕТА

Правне, стручно-административне, финансијске послове обавља Секретаријат Факултета.
Радом Секретаријата руководи секретар Факултета Никола Дринчић, дипломирани правник.

Секретаријат Факултета чине следеће службе:

 

Служба за опште и правне послове

Миланка Бабић, Руководилац правних, кадровских и административних послова
Марија Јаношевић, дипл.правник за правне, кадровске и административне послове
Милена Стојановић, дипл.правник за правне, кадровске и административне послове
Коштана Ивковић, пословни секретар

 

Служба за финансијска и материјална питања

Сузана Денић, руководилац службе
Милена Милошевић, ликвидатор
Маријана Ђорђевић-Нешић, контиста-балансиста

 

Служба информационих технологија

Небојша Милутиновић, шеф службе
Павле Ђокић, систем инжењер

 

Служба за студентска и наставна питања

Зоран Тодосијевић, шеф службе
Милан Лукић, референт за последипломске студије
Снежана Гајић, референт
Јелица Јанковић, оператер студентског сервиса
Ана Келер, референт
Јованка Стевановић, референт
Санела Гајић, референт
Владимир Станојевић, дипл. педагог, координатор професионалне праксе студената
Иван Илић, сарадник за квалитет студијских програма
Владан Димитријевић, сарадник за послове стручног усавршавања и издавачке делатности

 

Библиотека

Милева Лукић, шеф библиотеке
Иван Ивановић, библиотекар
Светлана Стевановић, библиотекар

 

PR&DESIGN ТИМ ФПНЈ

Проф. др Марко Ђорђевић, координатор за односе са јавношћу
Ђорђе Богдановић, сарадник за односе са јавношћу.

 

Скриптарница

Андреа Стојановић, комерцијалиста

 

Служба за техничке послове

Саша Цветковић
Александар Јовановић
Мирослав Миладиновић
Стефан Станојловић
Зорица Ивановић
Драгица Стевановић
Ивана Анђелковић
Виолета Цветковић