Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Службе факултета

 

Рад стручних служби са студентима

Извршиоци Име лица Рад са студентима
Секретар Никола Дринчић Уторак
од 11 до 13 часова
Руководилац Службе за финансијска и материјална питања Сузана Денић Среда
од 11 до 13 часова
Шеф Службе за студентска и наставна питања Зоран Тодосијевић Сваког дана
од 11 до 13 часова
Шеф Службе информационих технологија Небојша Милутиновић Сваког дана
од 8 до 15 часова
Библиотека и читаоница Милева Лукић Сваког дана
од 8 до 20 часова

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ФАКУЛТЕТА

Правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и остале стручно-административне послове обавља Секретаријат Факултета.
Радом Секретаријата руководи секретар Факултета Никола Дринчић, дипломирани правник.

Секретаријат Факултета чине следеће службе:

 

Служба за опште и правне послове

Миланка Бабић, руководилац правних, кадровских и административних послова
Марија Јаношевић, дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове
Милена Марковић, дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове
Марија Ђорђевић, лектор
Коштана Ивковић, пословни секретар

 

Служба за финансијска и материјална питања

Сузана Денић, руководилац финансијско-рачуноводствених послова
Милена Милошевић, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
Маријана Ђорђевић-Нешић, службеник за јавне набавке

 

Служба информационих технологија

Небојша Милутиновић, шеф службе – администратор информационих система и технологија
Павле Ђокић, пројектант информатичке инфраструктуре

 

Служба за студентска и наставна питања

Зоран Тодосијевић, шеф службе – самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања
Милан Лукић, самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – мастер и докторске студије
Ана Келер, самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – мастер и докторске студије
Илија Петровић, самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – ОАС, КПС и програми целоживотног образовања
Санела Гајић, виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – ОАС
Јелица Јанковић, стручно-технички сарадник за студије и студентска питања
Владимир Станојевић, самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – координатор професионалне праксе студената
Иван Илић, самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – сарадник за квалитет студијских програма
Владан Димитријевић, виши стручно-технички сарадник за издавачку делатност

 

Библиотека

Милева Лукић, шеф библиотеке – дипломирани библиотекар
Светлана Стевановић, дипломирани библиотекар
Иван Ивановић, дипломирани библиотекар

 

PR&DESIGN ТИМ ФПНЈ

Проф. др Марко Ђорђевић, координатор за односе са јавношћу
Стефан Љубомировић, сарадник за односе са јавношћу и маркетинг

 

Скриптарница

Андреа Стојановић, комерцијалиста

 

Служба за техничке послове

Саша Цветковић, шеф слушбе – домар
Александар Јовановић, портир
Мирослав Миладиновић, техничар инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме
Зорица Ивановић, помоћни радник
Драгица Стевановић, помоћни радник
Ивана Анђелковић, помоћни радник
Виолета Цветковић, помоћни радник
Стефан Станојловић, помоћни радник