Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Зборници са скупова и конференција


 1. Ковачевић, М., Бабић, Д. и Чутура, И. (ур.) (2022). Идентитетске промене: српски језик и књижевност у доба транзиције, Зборник радова са тематског научног скупа, Београд, 24. јун 2021. (228 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу – Београд: Српска књижевна задруга

 2. Спасић, Ј. (ур.) (2022). Књижевност за децу у науци и настави, Зборник радова са научног скупа. Јагодина, 14–15. мај 2021. (374 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

 3. Вуловић, Н. и Михајловић, А. (ур.) (2021). Методички аспекти наставе математике IV, Зборник радова са четвртог међународног научног скупа. Јагодина, 2–3. новембар 2017. (314 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

 4. Вуксановић, Д., Ћаловић, Д., Ђорђевић, М. и др. (ур.) (2021). Филозофија медија: медији и усамљеност, Зборник радова са научног скупа. Јагодина–Београд, 12–14. септембар 2019. (183 стр.). Београд: Естетичко друштво Србије – Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

 5. Чутура, И. и Димитријевић, М. (ур.) (2020). Књижевност за децу у науци и настави, Зборник радова са научног скупа. Јагодина, 9–10. мај 2019. (423 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

 6. Kopas-Vukašinović, Е. & Stojadinović, A. (Eds.) (2020). THE STRATEGIC DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY: CHALLENGES AND DILEMMAS, Proceedings of the International Conference Vranje – Jagodina, November 6, 2020 (pp. 229). Vranje: Faculty of Education, University of Niš – Jagodina: Faculty of Education, University of Kragujevac.

 7. Вуксановић, Д., Ћаловић, Д. и Ђорђевић, М. и др. (уред.) (2020). Зборник радова са научног скупа Филозофија медија: медији и конфликти, Јагодина–Београд, 13–14. септембар 2018. (152. стр.) Београд–Јагодина: Естетичко друштво Србије – Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

 8. Lawrence S., Mihajlović A., Đokić O., (ed.) (2019). Proceedings of the Training Conference History of Mathematics in Mathematics Education (pp. 78). Jagodina: University of Kragujevac, Faculty of Education; Koper: University of Primorska, Faculty of Education.

 9. Вуксановић, Д., Ћаловић, Д. и Ђорђевић, М. и др. (уред.) (2018). Зборник радова са научног скупа Филозофија медија: медији и лтернатива, Јагодина–Кончарево, 6–8. септембар 2017. (306. стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

 10. Јовановић, В. и Илић, Б. (ур.) (2018). Књижевност за децу у науци и настави, Зборник радова са научног скупа. Јагодина, 21–22. април 2017. (596 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

 11. Вуксановић, Д., Ћаловић, Д. и Ђорђевић, М. (уред.) (2017). Програмска књижица / Интердисциплинарни научни скуп Филозофија медија: медији и алтернатива 2017. Končarevo, 6–8. 9. 2017. / Interdisciplinary Scientific Symposium Philosophy of Media: Media and Alternative 2017. (77 стр.) Београд : Eстетичко друштво Србије; НВО „Mлади грашак” за уметност, културу, медије и друштвена питања – Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

 12. Теодоровић, Ј. (ур.) (2016). Унапређивање квалитета образовања у основним школама, Зборник радова са међународне научне конференције, Београд, 14. октобар 2016. (411 стр.) Београд: Институт за педагошка истраживања, Завод за унапређивање образовања и васпитања – Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

 13. Копас Вукашиновић, Е. и Стојановић, Б. (ур.) (2016). Савремено предшколско васпитање и образовање: изазови и дилеме, Зборник радова са научног националног скупа са међународним учешћем. Јагодина, 25. март 2016. (349 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

 14. Михајловић, А. (ур.) (2015). Методички аспекти наставе математике 3, Зборник радова са трећег међународног научног скупа. Јагодина, 14–15. јун 2014. (350 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

 15. Јовановић, В. и Росић Т. (ур.) (2014). Књижевност за децу у науци и настави, Зборник радова са научног скупа. Јагодина, 11–12. април 2014. (585 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

 16. Игњатовић, А. и Марковић Ж. (ур.) (2013). Физичка култура и модерно друштво, Зборник радова са националне конференције са међународним учешћем. Јагодина, 15–16. јун 2013. (461 стр.)  /  Physical culture and modern society : [proceedings book of the] scientific conference with international participation, Jagodina, Јune 15–16. 2013. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

 17. Јовановић, В. и Росић Т. (ур.) (2012). Књижевност за децу и омладину – наука и настава, Зборник радова са научног скупа, Јагодина, 6. април 2012. (486 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука.

 18. Вуловић, Н. (ур.) (2012). Методички аспекти наставе математике 2, Зборник радова са међународног научног скупа, Јагодина, 14–15. мај 2011. (474 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука.

 19. Чутура, И. и Трифуновић, В. (ур.) (2012). Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање – традиција и савременост I (Schools as a Factor of Development of the National and Cultural Identity and Pro-European Values: education between tradition and modernity), Зборник радова са међународног научног скупа, Јагодина, 16. април 2011. (Conference Proceedings of the International Conference, Jagodina, April 16, 2011. (632 стр.) Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.

 20. Чутура, И. и Трифуновић, В. (ур.) (2012). Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање – традиција и савременост II (Schools as a Factor of Development of the National and Cultural Identity and Pro-European Values: education between tradition and modernity), Зборник радова са међународног научног скупа, Јагодина, 16. април 2011. (Conference Proceedings of the International Conference, Jagodina, April 16, 2011. (632 стр.) Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.

 21. Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности – књига I, 2011.

 22. Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности – књига II, 2011.

 23. Зборник радова са другог међународног научног скупа Методички аспекти наставе математике II, 2011.

 24. Conference Proceedings No. 11 Content and language integrated learning in teaching young learners, 2010.

 25. Зборник радова Унапређење образовања учитеља и наставника од селекције до праксе, књига 1, 2009.

 26. Зборник радова Унапређење образовања учитеља и наставника од селекције до праксе, књига 2, 2009.

 27. Зборник радова са међународног научног скупа Уметност у методикама наставе, 2008.

 28. Зборник радова са међународног научног скупа Методички аспекти наставе математике, 2008.