Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

 Додатни испитни рок рептембар 3.


Списак студената прве године основних академских студија по изборним предметима за школску 2022/2023.


АНКЕТА ЗА ОДАБИР ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ДРУГЕ, ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ

Студенти који остваре услов и уписују другу годину (пв, дв), трећу годину (пв, дв) и четврту годину (пв) ОАС, упитником се опредељују за изборне предмете које ће слушати 2022/2023.

Учитељи који уписују 3. годину студија опредељују се за модул (групу изборних предмета) који ће слушати током 3. и 4. године студија.


Попуњавање упитника могуће је до 30. 9. 2022. у 23.59h.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАДНИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОЛАГАЛИ НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА

ШВ Образац 2022.

Стручно упутство за спровођење уписа за школску 2022/2023
Упутство о начину полагања пријемног испита за школску 2022/2023


КОНКУРСИ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

студијски програм МАС Учитељ
студијски програм МАС Васпитач
студијски програм МАС Професор предметне наставе
студијски програм МАС Лидерство у образовању
студијски програм МАС Образовне политике
Конкурс за мастер студије Веб дизајн
–  Образац пријаве


КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Доктор наука – методика наставе
 Пријавни лист
 Сагласност за давање права прикупљања и обраде података личности


Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ


Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив Васпитач, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу


Обавештење за учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме)


Конкурс за најбоље студентско ликовно остварење


Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу у Управном одбору мреже „Symposion“


УПУТСТВА ЗА МАСТЕР СТУДЕНТЕ

Упуство за коришћење „Moodle“ платформе
Упуство за коришћење Zoom апликације
Упутство за претраживање сајта (проналажење битних информација)


АКТУЕЛНЕ СТИПЕНДИЈЕ И ERASMUS + КОНКУРСИ