Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Упис – пријемни испит 2022.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У ФОРМИ ТЕСТА 30.06.2022. ОД 9.00 ЧАСОВА

РАСПОРЕД СА САТНИЦОМ – ПРОЦЕНА СОЦИЈАЛНИХ ВЕШТИНА 30.06.2022.


На процени склоности и способности сви кандидати су задовољили и стекли услов за полагање пријемног испита


Ранг листе пријављених кандидата за упис у прву годину студија у школској 2022/2023. години по општем успеху у средњој школи:

ОАС Учитељ
ОАС Васпитач у предшколским установама
ОАС Васпитач у домовима


Конкурс за упис у прву годину основних академских студија школске 2022/23. године.

Стручно упутство за спровођење уписа за школску 2022/2023
Упутство о начину полагања пријемног испита за школску 2022/2023


Позив студентима за попуњавање анкете DigiPsyRes


ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ СВИХ НИВОА СТУДИЈА ДА СЕ ОСЛОБАЂАЈУ ОБАВЕЗЕ ОВЕРЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ


НАСТАВА 2021/2022.
Распоред часова за други семестар

Обавештавају се студенти мастер академских студија да могу преузети дипломе сваког радног дана, од 9 до 12 часова у просторијама Службе за мастер академске студије.
Списак студената


Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу у Управном одбору мреже „Symposion“


УПУТСТВА ЗА МАСТЕР СТУДЕНТЕ

Упуство за коришћење „Moodle“ платформе
Упуство за коришћење Zoom апликације
Упутство за претраживање сајта (проналажење битних информација)


 Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.


Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив Васпитач, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.


Обавештење за учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме).


АКТУЕЛНЕ СТИПЕНДИЈЕ И ERASMUS + КОНКУРСИ