Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Акредитовани стручни скуп – трибина
Пројектно учење у домовима ученика са примерима добре праксе 1. јун 2023. године


8. НАУЧНИ СКУП KЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ У НАУЦИ И НАСТАВИ 2. јун 2023. године


Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2023/24. годину

Конкурс за упис студената у прву годину заједничког студијског програма основних струковних студија за школску 2023/24. годину

ШВ Образац 20

Пријавни листови – Основне академске студије 2023:

Пријавни лист ОАС Учитељ
Пријавни лист ОАС Васпитач у педшколским установама
Пријавни лист ОАС Васпитач у домовима

Пријавни листови – Основне струковне студије 2023:

Пријавни лист ОСС Струковна медицинска сестра васпитач


Програм менторске подршке за студент/киње ромске националности


Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ


Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив Васпитач, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу


Обавештење за учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме)


Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу у Управном одбору мреже „Symposion“


УПУТСТВА ЗА МАСТЕР СТУДЕНТЕ

Упуство за коришћење „Moodle“ платформе
Упуство за коришћење Zoom апликације
Упутство за претраживање сајта (проналажење битних информација)


АКТУЕЛНЕ СТИПЕНДИЈЕ И ERASMUS + КОНКУРСИ


Државна матура