Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ОБАВЕШТЕЊЕ

Од 18.7.2022. до 1.9.2022. службе Факултета радиће са студентима радним данима (понедељак-петак) од 8:30 до 13:00 часова.


Упис други конкурсни рок- пријемни испит OAС 2022.

 Други конкурсни рок за упис у прву годину основних академских студија школске 2022/23. године.

КОНКУРСИ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

студијски програм МАС Учитељ
студијски програм МАС Васпитач
студијски програм МАС Професор предметне наставе
студијски програм МАС Лидерство у образовању
студијски програм МАС Образовне политике
Конкурс за мастер студије Веб дизајн
–  Образац пријаве


КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Доктор наука – методика наставе


Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ


Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив Васпитач, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу


Обавештење за учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме)


Конкурс за најбоље студентско ликовно остварење


Упис – пријемни испит OAС 2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАДНИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОЛАГАЛИ НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА

ШВ Образац 2022.

Стручно упутство за спровођење уписа за школску 2022/2023
Упутство о начину полагања пријемног испита за школску 2022/2023


Позив студентима за попуњавање анкете DigiPsyRes


ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ СВИХ НИВОА СТУДИЈА ДА СЕ ОСЛОБАЂАЈУ ОБАВЕЗЕ ОВЕРЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ


НАСТАВА 2021/2022.
Распоред часова за други семестар

Обавештавају се студенти мастер академских студија да могу преузети дипломе сваког радног дана, од 9 до 12 часова у просторијама Службе за мастер академске студије.
Списак студената


Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу у Управном одбору мреже „Symposion“


УПУТСТВА ЗА МАСТЕР СТУДЕНТЕ

Упуство за коришћење „Moodle“ платформе
Упуство за коришћење Zoom апликације
Упутство за претраживање сајта (проналажење битних информација)


АКТУЕЛНЕ СТИПЕНДИЈЕ И ERASMUS + КОНКУРСИ