Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262


ОБАВЕШТЕЊЕ – SARS-CoV-2
16.10.2020.

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребе да се сваком студенту омогуће исти услови студирања и једнаке шансе за полагање испита молимо студенте који су заражени вирусом SARS-CoV-2 или чекају резултате серолошког тестирања у самоизолацији да се пријаве на имејл адресу covid19@pefja.kg.ac.rs.

У пријави је потребно доставити име и презиме, број индекса, годину студија и датум серолошког налаза.


Прелиминарна ранг листа за упис кандидата на мастер академске студије у школској 2020/2021. години


ОДАБИР ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ (до 15. 10. 2020)


Обавештење о одобреном ванредном испитном року СЕПТЕМБАР 3


Обавештење за студенте прве године

Основни подаци потребни за организацију онлајн наставе


ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА

Одлука о условима уписа у наредну годину студијa у школској 2020/2021. години
Одлука о допуни Одлуке о условима уписа у наредну годину студијa у школској 2020/2021. години
Одлука о условима уписа у наредну годину студија за стицање буџетског или самофинансирајућег статуса у школској 2020/2021. години


КОНКУРСИ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

У складу са дописом МПНТР сви рокови за упис на мастер академске студије продужавају се за две недеље.

студијски програм МАС Учитељ
студијски програм МАС Васпитач у предшколским установама
студијски програм МАС Васпитач у домовима
студијски програм МАС Образовање професора предметне наставе
студијски програм МАС Лидерство у образовању
студијски програм МАС Образовне политике

Пријавни листови 


КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

У складу са дописом МПНТР сви рокови за упис на докторске академске студије продужавају се за месец дана.

студијски програм ДАС – Доктор наука – методика наставе

Пријавни листови 


Организација наставе у првом семестру

Настава на свим годинама основних академских студија на Факултету педагошких наука у Јагодини почиње 21. септембра и биће организована онлајн путем.

Пријем студената прве године биће 21. септембра на Факултету у више термина, о чему ће студенти бити благовремено обавештени. Тог дана студенти ће имати прилику да се сретну са професорима, упознају са програмом наставних предмета, начином рада и оцењивања на појединачним предметима које ће слушати и полагати у првом семестру.


Ближе информације о реализацији наставе и пријему студената прве године биће благовремено објављене на сајту Факултета.

Позив за студенте на завршној години учитељских факултета и за студенте на мастер студијама учитељских факултета

Упутство за пријаву за волонтирање
Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021
Упутство о мерама заштите
Школске управе (контакти)


Допис Министарства просвете – Списак ковид болница по универзитетским центрима


Обавештење за студенте о предстојећим испитним роковима

У складу са драстичним погоршањем епидемиолошке ситуације, управа Факултета педагошких наука у Јагодини препоручила је:

  1. да се, где год је то могуће, провере знања обаве без физичког присуства наставника и студената
  2. да, према препоруци министра просвете, науке и технолошког развоја о увођењу додатне могућности за полагање испита. студенти у августовском року (надокнада априлског- од 20.јула до 5.августа) могу пријавити и полагати све испите, без обзира на то у ком су семестру похађали наставу
  3. да се не уписују оцене у индексе уколико то захтева додатни термин, с обзиром на тренутну ситуацију
  4. да се користи пријава испита у ворд формату према упутствима појединих наставника (модел је на сајту)

 Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.


Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу


Обавештење за учитеље и васппитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме)


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОЛАГАЛИ НА ДРУГИМ СРОДНИМ ФАКУЛТЕТИМА


Упутство о начину полагања пријемног испита за школску 2020/2021. годину


Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2020/2021. годину.


Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2020/2021. годину


УПУТСТВО ЗА СТУДЕНТЕ И ЗАПОСЛЕНЕ – МЕРЕ ОПРЕЗА ЗБОГ ПОЈАВЕ КОРОНА ВИРУСА


ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА


Велика акција – књиге по специјалним ценама!