Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Обавештавају се студенти мастер академских студија да су активирани налози у оквиру е-студент сервиса. За приступ е-студент сервису потребно је креирати и унети корисничко име (нпр. 20230503 или 20230851, где је 2023 календарска година уписа, 07 је ознака студијског програма и 03 је део броја индекса) и лозинку (јединствени матични број студента).

Упутство за коришћење е-студент сервиса можете пронаћи на следећем линку:
https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/09/Uputstvo_za_estudent_v1.1.pdf

Приликом првог приступа налогу обавезно је попуњавање електронског ШВ-20 обрасца.

Списак студената мастер академских студија.


 Коначна ранг листа кандидата за упис на мастер студије Лидерство у образовању у школској 2023/2024. години (трећи конкурсни рок)


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР СТУДИЈА

Настава на мастер студијама: распоред часова.

Настава се одвија онлајн, а линкови за приступ доступни су у плановима рада на страни: https://pefja.kg.ac.rs/online-nastava/


Одлука о продужетку рока за завршетак студија за једну школску годину у школској 2023/2024.


Конкурс за најбоље студентско ликовно остварењ


Конкурс за стипендирану мобилност предавача на Универзитету примењених наука Утена, Литванија


Конкурси за Еразмус + студентске мобилности


Списак студената по изборним предметима – јесењи семестар 2023/2024.


Програм менторске подршке за студент/киње ромске националности


Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ


Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив Васпитач, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу


Обавештење за учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме)


Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу у Управном одбору мреже „Symposion“


УПУТСТВА ЗА МАСТЕР СТУДЕНТЕ

Упуство за коришћење „Moodle“ платформе
Упуство за коришћење Zoom апликације
Упутство за претраживање сајта (проналажење битних информација)


АКТУЕЛНЕ СТИПЕНДИЈЕ И ERASMUS + КОНКУРСИ


Државна матура