Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805


Резултати пробног пријемног испита

Резултати теста разумевања прочитаног
 Резултати теста основне писмености


КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ


КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ПОСТДОКТОРАНАДА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.


Распоред презентација програмских садржаја изборних предмета за јесењи семестар школске 2019/2020. године – прва година


Списак студената за изборни предмет – пролећни семестар


 Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив Васпитач, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу..


  Обавештење за учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме).


 Обавештење за наставнике предметне наставе о упису на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.


Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


Велика акција – књиге по специјалним ценама!