Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Рангирање за упис на терет буџета

 ОАС Учитељ
 ОАС Васпитач у предшколским установама
 ОАС Васпитач у домовима
 MАС Васпитач у домовима


Списак студената за изборни предмет 2019/20

Мастер учитељ
Мастер васпитач у предшколским установама
Мастер образовање професора предметне наставе
Основне академске студије


ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Мастер студије – преостала места

МАС: Учитељ

МАС: Васпитач у предшколским установама

МАС: Васпитач у домовима

МАС: Образовање професора предметне наставе

МАС: Лидерство у образовању

Пријавни листови (пријава кандидата за први конкурсни рок – мастер студија)


 Коначне ранг листе кандидата за упис на мастер академске студије шк. 2019/2020.

 Коначнa ранг листе кандидата за упис на докторске академске студије шк. 2019/2020.


ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА


ОДЛУКА О ОДОБРЕЊУ ВАНРЕДНОГ СЕПТЕМБАР 3 ИСПИТНОГ РОКА У ШК. 2018/19.


Конкурс за упис студената на докторсе академсе студије


 Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.


Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


 Упис васпитача који су завршили трогодишње основне академске студије..


 Упис учитеља који су завршили педагошку академију и васпитача који су завршили вишу школу.


Велика акција – књиге по специјалним ценама!