Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ДРУГИ КОНКУРСНИ ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА


 Обавештење за учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме) за упис у трећу годину основних академских студија


Обавештење за васпитаче који су завршили трогодишње основне академске студије на студијским програмима Васпитач у предшколским установама (180 ЕСПБ) и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) за упис у четврту годину студија на нов акредитован четворогодишњи студијски програм


Обавештење за упис на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ


Обавештење за упис на Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу у Управном одбору мреже „Symposion“


АКТУЕЛНЕ СТИПЕНДИЈЕ И ERASMUS + КОНКУРСИ


Државна матура