Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Остала издања


Александар Б. Дучић, БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА УЗДАНИЦA (2003–2017)

Савовић, М. (прир.) (2010). Васпитање младих за хумане односе међу половима (избор текстова). Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.

Росић, Т. (прир.) (2008). Методика развоја говора (изабрани текстови). Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.

Јовановић, Б. (ур.) (2007). Зборник радова наставника и сарадника Педагошког факултета у Јагодини. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.