Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Остала издања


Петровић, Ж. Р. (2017). Прилози за филозофију образовања. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

Александар Б. Дучић, БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА УЗДАНИЦA (2003–2017)

Савовић, М. (прир.) (2010). Васпитање младих за хумане односе међу половима (избор текстова). Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.

Росић, Т. (прир.) (2008). Методика развоја говора (изабрани текстови). Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.

Јовановић, Б. (ур.) (2007). Зборник радова наставника и сарадника Педагошког факултета у Јагодини. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.