Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Промоција науке

 


МУЗИКОМ КРОЗ НАУКУ И УМЕТНОСТ

Идејнo решењe за интерактивне експонате  у парковима науке, 2018.година

Пројекат промоције и популаризације науке Музиком кроз науку и уметност има за циљ афирмацију доступности знања у отвореном простору путем интерактивног експоната са едукативном функцијом. Интерактивни експонат омогућава посетиоцима да кроз интегративни приступ откривају научне чињенице и законитости из области уметности, науке и математике. Посетиоцима омогућава да истражују и примене знања о звуку и тону, како кретањем настаје звук и на који начин фреквенција звука зависи од висине ваздушног стуба. Музички експонат пружа могућност интердисциплинарног приступа садржајима математике, посебно у усвајању и понављању појмова дужина, ширина, висина, облици, редни бројеви, претходник и следбеник као и интеграцију садржаја физике (звучни таласи) и ликовне културе, јер различито обојене цеви Експоната пружају могућност посетиоцима да уоче и именују основне и изведене боје. Oдобрен је 2018. године у оквиру категорије  Пројекти идејних решења за интерактивне експонате у парковима науке, Центра за промоцију науке Републике Србије, која се односи на пројекте идејних решења за интерактивне експонате у парковима науке.

Сарадници на пројекту:

Проф. др Емина Копас – Вукашиновић
Доц. др Оливера Цекић-Јовановић
Асс мр Ивана Милић
Асс МА Андријана Милетић
Доц. др Александра Михајловић
Асс Милан Миликић
Доц. др Милош Ђорђевић
Доц. др Ирена Голубовић-Илић
Доц. др Јелена Младеновић


НУМ МАГНЕТНИ СТО

Идејнo решењe за интерактивне експонате  у парковима науке, 2018.година

Пројекат промоције и популаризације науке НУМ магнетни сто joш један је у низу пројеката који има за циљ афирмацију доступности знања у отвореном простору путем интерактивног експоната са едукативном функцијом. Oдобрен је 2018. године у оквиру категорије  Пројекти идејних решења за интерактивне експонате у парковима науке, Центра за промоцију науке Републике Србије, која се односи на пројекте идејних решења за интерактивне експонате у парковима науке. НУМ магнетни сто представља експонат са образовном функцијом који је намењен интеграцији садржаја из области физике, уметности и математике. Омогућава активно учешће посетилаца парка (студената, ученика основних и средњих школа, деце предшколског узраста, итд.) и примену знања различитих области при решавању проблемских ситуација које су представљене на посебном делу експоната.

Сарадници на пројекту:

Проф. др Емина Копас – Вукашиновић
Доц. др Оливера Цекић-Јовановић
Асс МА Андријана Милетић
Доц. др Милош Ђорђевић
Доц. др Александра Михајловић
Асс Милан Миликић
Асс мр Ивана Милић
Доц. др Јелена Младеновић
Доц. др Ирена Голубовић-Илић


Физичка припрема

Пројекат промоције науке са посетом до 10 000 грађана, 2017-2018. година

Опис пројекта

Пројекат под називом Физичка припрема, има за циљ да се учесници, кроз различите физичке активности у оквиру наставе Физичког васпитања, упознају са законима физике који објашњавају различите физичке активности и спортске кретње. Организовањем разноврсних радионица као што су: Људско тело и покрети, систем полуга, сила и снага; Њутн на вратилу; Архимед у аквапарку; Статика и динамикa у борилачким спортовима; Физика и фудбал и сл., кроз занимљиве активности у једном од најомиљенијих наставних предмета већине ученика – Физичком васпитању, подстиче се радозналост и интересовање за учење и проучавање физичких законитости. Студенти Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина и ученици млађег основношколског узраста, 4. и 5. разреда, који нису похађали наставу Физике, упознају се на креативан и интересантан начин са применом појединих закона физике у спорту и физичким активностима. На тај начин поменути садржаји се приближавају ученицима, а истовремено се повећа и њихово интересовање за наставу Физике која предстоји у наредним разредима.  Детаљније…


Ботаничка слагалица – парк Сретена Аџића

Идејна решења за интерактивне експонате  у парковима науке, 2017.године

Oпис пројекта

Пројекат промоције и популаризације науке Ботаничка слагалица-парк Сретена Аџића има за циљ афирмацију доступности знања у отвореном простору путем интерактивног експоната са едукативном функцијом. Интерактивна слагалица садржи фотографије и текстове о ретким биљним и животињским врстама које су захваљујући интересовању и залагању Сретена Аџића нашле место у парку Факултета који је сам по себи наставно и научно окружење богато флором и фауном. У садејству са посетиоцима, интерактивни експонат омогућава чин стварања, јер сопственом интервенцијом посетилац може да формира мозаик што има за циљ покретање осећаја одговорности за последице сопственог деловања. Нестајање појединих биљних и животињски врста из видокруга покреће личну и колективну одговорност за нарушавање природне равнотеже, чиме је у ширем контексту, тежиште експоната пребачено и на етичку раван… Детаљније…


Дан науке, уметности и математике 2017.

 

Дан науке, уметности и математике одржан је 23.5.2017. у сарадњи ОШ „Милан Мијалковић“ и Факултета педагошких наука у Јагодини. У просторијама основне школе организован је дан посвећен науци, математици и уметности под вођством предметних наставника Факултета педагошких наука, а у сарадњи са студентима треће и четврте године основних студија, учитељима и ученицима четвртог разреда основне школе „Милан Мијалковић“…
Детаљније…Квиз Игра кроз науку и уметност, одржаног 12.5.2017. у ОШ „Рада Миљковић“ у Јагодини

 

Квиз Игром кроз науку и уметност је одржан 11. и 12. маја 2017 године у сарадњи ОШ „Рада Миљковић“ и Факултета педагошких наука у Јагодини. У квизу су учествовали ученици млађих разреда ОШ „Рада Миљковић“. Кроз три етапе квиза (квалификације, полуфинале и финале) прошло је 150 ученика. У полуфиналу је учествовало 130 ученика подељених у 26 тимова, док су се за финале квалификовала четири петочлана тима. Један од циљева догађаја био је промоцијаи  популаризација математике, уметности и науке међу ученицима млађих разреда основне школе, као и примена интегративног приступа настави путем учења кроз игру. Ученици, такмичари, користили су савремену технилогију (QClick  respond sistem), што је форму квиза приближило реалној такмичарској ситуацији. Поједини сегменти били су комбиновани са забавним играма које захтевају концентрацију учесника, брзину реакције, примену знања и вештина стечених у настави… Детаљније…

Галерија фотографија


Дан науке, уметности и математике 2016.

Дан науке, уметности и математике је активност која је по први пут одржана у сарадњи ОШ „Рада Миљковић“ и Факултета педагошких наука у Јагодини. Десетог маја 2016. године у просторијама ОШ „Рада Миљковић“ организован је дан посвећен науци, математици и уметности под вођством предметних наставника, а у сарадњи са студентима треће и четврте године основних студија Факултета педагошких наука у Јагодини, и учитеља и ученика трећег разреда основне школе „Рада Миљковић“.

Jедан од циљева догађаја био је популаризација математике, уметности и науке међу ученицима млађих разреда основне школе. Мотивацијa за организовање ове активности пеонађена је у чињеници да је међупредметна повезаност и интердисциплинарност наставе важан фактор који утиче на квалитет стечених знања. Развој савременог друштва, науке, технике и технологије стављају пред образовање и школу нове захтеве – стварање једне комплексне личности чија ће знања бити холистичка, функционална, применљива у различитим сферама људске делатности. Детаљније…

Пројектни тим
Галерија фотографија