Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Promocija nauke


SUPERHEROJI I MOĆNA NAUKA 2021.

Superheroji na Balkanskom samitu obrazovanja


Svetlosne tajne u moćima superheroja iz senke

https://edpuzzle.com/media/61dde8c450900442d…


Njutnova mehanika kako supermoć

https://www.youtube.com/watch?v=Jh5gZTM3WH.


Nauka „Da se smrzneš“


Superheroji sa naukom na ti

https://youtu.be/6OO0DyDAPN0..


Nestvarna stvarnost

https://www.youtube.com/watch?v=xsWbAfL2GtM..


Superherji na RTS kampu „Elektromagnetne moći superheroja“

http://krosrts.rs/sport-nauka-i-umetnost-u-jednom-danu/
http://krosrts.rs/reportaza-kamp-kros-rts-a-u-leskovcu-2022/

 


Akvamen pod „Pritiskom“

 

Završni izveštaj projekta Superheroji i moćna nauka 2021.

 


SUPERHEROJI I MOĆNA NAUKA

Projekat promocije nauke

Projekat Superheroji i moćna nauka ima za cilj da učesnici kroz STEAM aktivnosti, u okviru radionica i javnih tribina Nauka superheroja upoznaju neke prirodne zakone koji objašnjavaju moći i akcije superheroja iz SF filmova. Kroz aktivnosti zasnovane na istraživačkoj metodi (ogledima i rešavanju problema) primenom IKT, modelovanja i integrativnog pristupa STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) studenti Fakulteta pedagoških nauka i učenici osnovnih škola, na zanimljiv način steći će i proširiti znanja o magnetizmu i elektricitetu; biološkim zakonitostima u moćima superheroja; kretanju; ponašanju tela u vodi i drugim tečnostima itd.

Cilj projekta je takođe i promocija i popularizacija prirodnih nauka među studentima i učenicima OŠ; povećanje nivoa naučne pismenosti, divergentnog mišljenja i funkcionalne primenljivosti znanja učenika i studenata; podsticanje njihove motivacije, radoznalosti i interesovanja za učenje i proučavanje prirodnih zakona kroz koncept superheroja.

Obrazovne radionice superheroji

Detaljnije informacije možete pronaći na sajtu promocija nauke


PRIRODNI SPEKTAR

Idejno rešenje za interaktivne eksponate  u parkovima nauke

Interaktivni eksponat Prirodni spektar integriše sadržaje iz oblasti biologije, fizike i likovne kulture u cilju afirmacije dostupnosti znanja u otvorenom prostoru. Eksponat se sastoji od providne i neprovidne table između kojih je šest točkova podeljenih na delove od transparentnog pleksiglasa u različitim bojama. Na prednjoj neprovidnoj strani eksponata nalaze se otvori u obliku listova hrasta, divlje ruže, javora, ukrasne šljiva i ginka ispod kojih su, na pokretnim valjcima, date osnovne informacije o pomenutim biljkama koje rastu u parku Sretena Adžića, u dvorištu Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini. Pokretanjem zupčanika, lančani mehanizam pokreće točkove od pleksiglasa koji u preklapanjima stvaraju sekundarne i tercijarne boje, i njihove nijanse približne bojama kroz koje list u prirodi prolazi od proleća do zime, kroz godišnja doba. Pomenute nijanse uočavaju se kroz otvore oblika listova. Korisnici mogu posmatrajući rad mehanizma na providnoj strani eksponata uočiti krivolinijsko kretanje, rad kod rotacije čvrstih tela i prenos kinetičke energije. Eksponat, takođe, nudi mogućnost izučavanja: osvetljenosti površina svetlosnim izvorom, spektra vidljivog zračenja, geometrijske optike, senke i polusenke.

Ilustracija

Poseban deo eksponata sadrži spektar boja i grafički prikaz koji posetiocima pruža dodatne informacije o listovima razvrstanih prema obliku i složenosti liske, obodu, nervaturi i rasporedu lista. QR kod koji se nalazi na desnoj strani omogućava pristup dodatnim informacijama o eksponatu.


INTERAKTIVNI PIKSEL

Idejno rešenje za interaktivne eksponate  u parkovima nauke

Eksponat Interaktivni piksel zid zasnivana se na likovnom principu negativnog prostora. Negativan prostor u likovnoj komoziciji predstavlja onaj prostor oko subjekata koji ga definiše. Ukoliko se posmatra crno-bela kompozicija, subjekat je najčešće prikazan u belom, dok je prostor koji ga okružuje crne boje. Negativan prostor se prikazuje kao neutralna ili kontrasna pozadina kojom se ističe glavni subjekat. Prema ovom principu umesto konturnom linijom crtež se formira tako što ga postepeno definiše prostor sa kojim se graniči. Načinjeni oblici u pozitivu i negativu naizmenično se uzjamano definišu. Na ovaj način podstiče se prošireno polje vizuelne percepcije.

Ilustracija

Eksponat Interaktivni piksel zid sadrži ukupno 300 drvenih pločica crno-bele boje raspoređenih u 25 kolona, a koje se mogu rotirati oko svoje vertikalne ose. Korisnik sopstvenom intervencijom, rotiranjem i kombinovanjem crno-belih pločica, gradi željeni oblik prema principu negativnog prostora. Na ovaj način postiže se slika nalik na ekransku čiji je nosilac piksel. Za gradnju slike na ovakav način potrebna je primena i integracija znanja matematike – matematički principi kombinatorike, pravilna podele ravni, osna simetrije, podudarnost, translacija, patchwork, teselacija, i likovne umetnosti – kontrast, ritam, proporcija, ravnoteža, repeticija, monotonija, kompjuterska grafika (piksel art). Lakoća manipulacije elementima eksponata čini ga prigodnim sredstvom i za zabavno vežbanje pomenutih matematičkih i likovnih principa.


MUZIKOM KROZ NAUKU I UMETNOST

Idejno rešenje za interaktivne eksponate  u parkovima nauke, 2018.godina

Projekat promocije i popularizacije nauke Muzikom kroz nauku i umetnost ima za cilj afirmaciju dostupnosti znanja u otvorenom prostoru putem interaktivnog eksponata sa edukativnom funkcijom. Interaktivni eksponat omogućava posetiocima da kroz integrativni pristup otkrivaju naučne činjenice i zakonitosti iz oblasti umetnosti, nauke i matematike. Posetiocima omogućava da istražuju i primene znanja o zvuku i tonu, kako kretanjem nastaje zvuk i na koji način frekvencija zvuka zavisi od visine vazdušnog stuba. Muzički eksponat pruža mogućnost interdisciplinarnog pristupa sadržajima matematike, posebno u usvajanju i ponavljanju pojmova dužina, širina, visina, oblici, redni brojevi, prethodnik i sledbenik kao i integraciju sadržaja fizike (zvučni talasi) i likovne kulture, jer različito obojene cevi Eksponata pružaju mogućnost posetiocima da uoče i imenuju osnovne i izvedene boje. Odobren je 2018. godine u okviru kategorije  Projekti idejnih rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke, Centra za promociju nauke Republike Srbije, koja se odnosi na projekte idejnih rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke.

Saradnici na projektu:

Prof. dr Emina Kopas – Vukašinović
Doc. dr Olivera Cekić-Jovanović
Ass mr Ivana Milić
Ass MA Andrijana Miletić
Doc. dr Aleksandra Mihajlović
Ass Milan Milikić
Doc. dr Miloš Đorđević
Doc. dr Irena Golubović-Ilić
Doc. dr Jelena Mladenović


NUM MAGNETNI STO

Idejno rešenje za interaktivne eksponate  u parkovima nauke, 2018.godina

Projekat promocije i popularizacije nauke NUM magnetni sto još jedan je u nizu projekata koji ima za cilj afirmaciju dostupnosti znanja u otvorenom prostoru putem interaktivnog eksponata sa edukativnom funkcijom. Odobren je 2018. godine u okviru kategorije  Projekti idejnih rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke, Centra za promociju nauke Republike Srbije, koja se odnosi na projekte idejnih rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke. NUM magnetni sto predstavlja eksponat sa obrazovnom funkcijom koji je namenjen integraciji sadržaja iz oblasti fizike, umetnosti i matematike. Omogućava aktivno učešće posetilaca parka (studenata, učenika osnovnih i srednjih škola, dece predškolskog uzrasta, itd.) i primenu znanja različitih oblasti pri rešavanju problemskih situacija koje su predstavljene na posebnom delu eksponata.

Saradnici na projektu:

Prof. dr Emina Kopas – Vukašinović
Doc. dr Olivera Cekić-Jovanović
Ass MA Andrijana Miletić
Doc. dr Miloš Đorđević
Doc. dr Aleksandra Mihajlović
Ass Milan Milikić
Ass mr Ivana Milić
Doc. dr Jelena Mladenović
Doc. dr Irena Golubović-Ilić


Fizička priprema

Projekat promocije nauke sa posetom do 10 000 građana, 2017-2018. godina

Opis projekta

Projekat pod nazivom Fizička priprema, ima za cilj da se učesnici, kroz različite fizičke aktivnosti u okviru nastave Fizičkog vaspitanja, upoznaju sa zakonima fizike koji objašnjavaju različite fizičke aktivnosti i sportske kretnje. Organizovanjem raznovrsnih radionica kao što su: Ljudsko telo i pokreti, sistem poluga, sila i snaga; Njutn na vratilu; Arhimed u akvaparku; Statika i dinamika u borilačkim sportovima; Fizika i fudbal i sl., kroz zanimljive aktivnosti u jednom od najomiljenijih nastavnih predmeta većine učenika – Fizičkom vaspitanju, podstiče se radoznalost i interesovanje za učenje i proučavanje fizičkih zakonitosti. Studenti Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina i učenici mlađeg osnovnoškolskog uzrasta, 4. i 5. razreda, koji nisu pohađali nastavu Fizike, upoznaju se na kreativan i interesantan način sa primenom pojedinih zakona fizike u sportu i fizičkim aktivnostima. Na taj način pomenuti sadržaji se približavaju učenicima, a istovremeno se poveća i njihovo interesovanje za nastavu Fizike koja predstoji u narednim razredima.  Detaljnije…


Botanička slagalica – park Sretena Adžića

Idejna rešenja za interaktivne eksponate  u parkovima nauke, 2017.godine

Opis projekta

Projekat promocije i popularizacije nauke Botanička slagalica-park Sretena Adžića ima za cilj afirmaciju dostupnosti znanja u otvorenom prostoru putem interaktivnog eksponata sa edukativnom funkcijom. Interaktivna slagalica sadrži fotografije i tekstove o retkim biljnim i životinjskim vrstama koje su zahvaljujući interesovanju i zalaganju Sretena Adžića našle mesto u parku Fakulteta koji je sam po sebi nastavno i naučno okruženje bogato florom i faunom. U sadejstvu sa posetiocima, interaktivni eksponat omogućava čin stvaranja, jer sopstvenom intervencijom posetilac može da formira mozaik što ima za cilj pokretanje osećaja odgovornosti za posledice sopstvenog delovanja. Nestajanje pojedinih biljnih i životinjski vrsta iz vidokruga pokreće ličnu i kolektivnu odgovornost za narušavanje prirodne ravnoteže, čime je u širem kontekstu, težište eksponata prebačeno i na etičku ravan… Detaljnije…


Dan nauke, umetnosti i matematike 2017.

 

Dan nauke, umetnosti i matematike održan je 23.5.2017. u saradnji OŠ „Milan Mijalković“ i Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini. U prostorijama osnovne škole organizovan je dan posvećen nauci, matematici i umetnosti pod vođstvom predmetnih nastavnika Fakulteta pedagoških nauka, a u saradnji sa studentima treće i četvrte godine osnovnih studija, učiteljima i učenicima četvrtog razreda osnovne škole „Milan Mijalković“…
Detaljnije…Kviz Igra kroz nauku i umetnost, održanog 12.5.2017. u OŠ „Rada Miljković“ u Jagodini

 

Kviz Igrom kroz nauku i umetnost je održan 11. i 12. maja 2017 godine u saradnji OŠ „Rada Miljković“ i Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini. U kvizu su učestvovali učenici mlađih razreda OŠ „Rada Miljković“. Kroz tri etape kviza (kvalifikacije, polufinale i finale) prošlo je 150 učenika. U polufinalu je učestvovalo 130 učenika podeljenih u 26 timova, dok su se za finale kvalifikovala četiri petočlana tima. Jedan od ciljeva događaja bio je promocijai  popularizacija matematike, umetnosti i nauke među učenicima mlađih razreda osnovne škole, kao i primena integrativnog pristupa nastavi putem učenja kroz igru. Učenici, takmičari, koristili su savremenu tehnilogiju (QClick  respond sistem), što je formu kviza približilo realnoj takmičarskoj situaciji. Pojedini segmenti bili su kombinovani sa zabavnim igrama koje zahtevaju koncentraciju učesnika, brzinu reakcije, primenu znanja i veština stečenih u nastavi… Detaljnije…

Galerija fotografija


Dan nauke, umetnosti i matematike 2016.

Dan nauke, umetnosti i matematike je aktivnost koja je po prvi put održana u saradnji OŠ „Rada Miljković“ i Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini. Desetog maja 2016. godine u prostorijama OŠ „Rada Miljković“ organizovan je dan posvećen nauci, matematici i umetnosti pod vođstvom predmetnih nastavnika, a u saradnji sa studentima treće i četvrte godine osnovnih studija Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, i učitelja i učenika trećeg razreda osnovne škole „Rada Miljković“.

Jedan od ciljeva događaja bio je popularizacija matematike, umetnosti i nauke među učenicima mlađih razreda osnovne škole. Motivacija za organizovanje ove aktivnosti peonađena je u činjenici da je međupredmetna povezanost i interdisciplinarnost nastave važan faktor koji utiče na kvalitet stečenih znanja. Razvoj savremenog društva, nauke, tehnike i tehnologije stavljaju pred obrazovanje i školu nove zahteve – stvaranje jedne kompleksne ličnosti čija će znanja biti holistička, funkcionalna, primenljiva u različitim sferama ljudske delatnosti. Detaljnije…

Projektni tim
Galerija fotografija