Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Поступак унутрашњег узбуњивања


Лице за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем:

Милена Марковић (рођ. Стојановић), дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, e-mail: milenas@pefja.kg.ac.rs, тел. 035/8223-805 локал 110.

 

Заменик лица за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем:

Марија Јаношевић, дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, e-mail: marija@pefja.kg.ac.rs, тел. 035/8223-805 локал 110.

 

Одлука о утврђивању овлашћеног лица за пријем информације и вођењу поступка у вези са узбуњивањем
Одлука – заменик лица за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о начину унутрашњег узбуњивања