Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Часопис Узданица


Узданица, часопис за језик, књижевност и педагошке науке, рангиран је на листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја као часопис категорије М51. Објављује се два пута годишње, а поједини бројеви су тематски. До сада су две тематске свеске добиле категорију М14, а четири су објављене као суиздавачки пројекат са Српском књижевном задругом.

Часопис Узданица индексиран je у ЕРИХ плус бази часописа
http://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=502371
и добио је позитивну рецензију за индексирање у МЛА бази периодичних часописа (MLA Directory of Periodicals).

Узданица својим именом наставља традицију ђачке дружине основане 1899. године са циљем да питомцима Мушке учитељске школе јагодинске омогући ангажовање и ужитак у културним и уметничким активностима. У оквиру дружине, Школа је, почев од 1939. године, објављивала ђачки часопис са истим именом, који је врхунац своје популарности имао у другој половини ХХ века. У њему су своје прве књижевне радове објављивали ученици из свих крајева Југославије, од којих ће неки касније стати у ред најзнаменитијих српских књижевника: Добрица Ерић, Милисав Савић, Момчило Тешић и други.

О историјату часописа

National, historical, cultural and social significance of the journal

 Editorial board

Review process


Часопис излази два пута годишње.
Рокови за предају радова су 1. март (за први број) и 1. октобар (за други број).


У 2022. години биће објављена два редовна броја (јунски и децембарски) и ванредни број Methodological aspects of teaching mathematics.


Молимо ауторе који први пут шаљу своје радове Редакцији да у прилогу доставе кратку биографију, као и да се приликом припремања текста доследно придржавају Упутства за ауторе. Електронска издања часописа Узданица могу послужити као смернице за поуздано и комплетно обликовање текста. Радови на српском језику објављују се на ћирилици.


2022 CALL FOR SPECIAL ISSUE: Methodological aspects of teaching mathematics


Главни и одговорни уредник часописа Узданица
Проф. др Илијана Чутура

Оперативни уредници часописа Узданица
Доц. др Маја Димитријевић
Проф. др Ивана Ћирковић-Миладиновић

Адреса уредништва
Факултет педагошких наука
Милана Мијалковића 14, 35 000 Јагодина
е-адреса: uzdanica.pefja@gmail.com
Телефон: +381 35 223805

Упутство ауторима
 Instructions for autors


Александар Б. Дучић, БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА УЗДАНИЦA (2003–2017)


Свеске часописа Узданица

 

Узданица, год. XIX, бр. 1 – јун 2022.

Узданица, год. XVIII, бр. 2 – децембар 2021.

Узданица, год. XVIII, ванредни број – октобар 2021.

Узданица, год. XVIII, бр. 1 – јун 2021.

Узданица, год. XVII, бр. 2 – децембар 2020.

Узданица, год. XVII, бр. 1 – јун 2020.

Узданица, год. XVI, бр. 2 – децембар 2019.

Узданица, год. XVI, бр. 1 – јун 2019.

Узданица, год. XV, бр. 2 – децембар 2018.

Узданица, год. XV, бр.1 – јун 2018.

Узданица, год. XIV, бр. 2 – децембар 2017.

Узданица, год. XIV, бр. 1 – јун 2017.

Узданица, год. XIII, бр. 2 – децембар 2016.

Узданица, год. XIII, бр. 1 – јун 2016.

Узданица, год. XII, бр. 2 – децембар 2015.

Узданица, год. XII, бр. 1 – јун 2015.

Узданица, год. XI, бр. 2 – децембар 2014.

Узданица, год. XI, бр. 1 – јун 2014.

Узданица, год. X, бр. 2 – децембар 2013.

Узданица, год. X, бр. 1 – јун 2013.

Узданица, год. IX, бр. 2 – децембар 2012.

Узданица, год. IX, бр. 1 – јун 2012.

Узданица, год. VIII, бр. 2 – новембар 2011.

Узданица, год. VIII, бр. 1 – мај 2011.

Узданица, год. VII, бр. 2 – новембар 2010.

Узданица, год. VII, бр. 1 – мај 2010.

Узданица, год. VI, бр. 2 – новембар 2009.

Узданица, год. VI, бр. 1 – пролеће 2009.

Узданица, год. V, бр. 2 – јесен 2008.

Узданица, год. V, бр. 1 – пролеће 2008.

Узданица, год. IV, бр. 2 – јесен 2007.

Узданица, год. IV, бр. 1 – пролеће 2007.

Узданица, – III, бр. 1–2 – пролеће–јесен 2006.