Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Часопис Узданица


 

2018. ГОДИНА

15 ГОДИНА НОВЕ СЕРИЈЕ

2019. ГОДИНА

120 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ЂАЧКЕ ДРУЖИНЕ „Узданица“
80 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ЧАСОПИСА Узданица
25. БРОЈ ЧАСОПИСА НОВЕ СЕРИЈЕ


Узданица,
часопис за језик, књижевност и педагошке науке, рангиран је на листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја као часопис категорије М51. Објављује се два пута годишње, а поједини бројеви су тематски. До сада су две тематске свеске добиле категорију М14, а три су објављене као суиздавачки пројекат са Српском књижевном задругом.

Узданица својим именом наставља традицију ђачке дружине основане 1899. године са циљем да питомцима Мушке учитељске школе јагодинске омогући ангажовање и ужитак у културним и уметничким активностима. У оквиру дружине, Школа је, почев од 1939. године, објављивала ђачки часопис са истим именом, који је врхунац своје популарности имао у другој половини ХХ века. У њему су своје прве књижевне радове објављивали ученици из свих крајева Југославије, од којих ће неки касније стати у ред најзнаменитијих српских књижевника: Добрица Ерић, Милисав Савић, Момчило Тешић и други.

О историјату часописа


Часопис излази два пута годишње.
Рокови за предају радова су 1. март (за први број) и 1. октобар (за други број).


Молимо ауторе који први пут шаљу своје радове Редакцији да у прилогу доставе кратку биографију, као и да се приликом припремања текста доследно придржавају Упутства за ауторе. Електронска издања часописа Узданица, могу послужити као смернице за поуздано и комплетно обликовање текста. Радови на српском језику објављују се на ћирилици.

Главни и одговорни уредник часописа Узданица
Проф. др Илијана Чутура

Адреса уредништва
Факултет педагошких наука
Милана Мијалковића 14, 35 000 Јагодина
е–адреса: uzdanica.pefja@gmail.com
Телефон: +381 35 223805

Упутство ауторима
 Instructions for contributors


 

Александар Б. Дучић, БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА УЗДАНИЦA (2003–2017)

 

Издања часописа Узданица

Узданица, год. XVI, бр. 2 – децембар 2019.

Узданица, год. XVI, бр. 1 – јун 2019.

Узданица, год. XV, бр. 2 – децембар 2018.

Узданица, год. XV, бр.1 – јун 2018.

Узданица, год. XIV, бр. 2 – децембар 2017.

Узданица, год. XIV, бр. 1 – јун 2017.

Узданица, год. XIII, бр. 2 – децембар 2016.

Узданица, год. XIII, бр. 1 – јун 2016.

Узданица, год. XII, бр. 2 – децембар 2015.

Узданица, год. XII, бр. 1 – јун 2015.

Узданица, год. XI, бр. 2 – децембар 2014.

Узданица, год. XI, бр. 1 – јун 2014.

Узданица, год. X, бр. 2 – децембар 2013.

Узданица, год. X, бр. 1 – јун 2013.

Узданица, год. IX, бр. 2 – децембар 2012.

Узданица, год. IX, бр. 1 – јун 2012.

Узданица, год. VIII, бр. 2 – новембар 2011.

Узданица, год. VIII, бр. 1 – мај 2011.

Узданица, год. VII, бр. 2 – новембар 2010.

Узданица, год. VII, бр. 1 – мај 2010.

Узданица, год. VI, бр. 2 – новембар 2009.

Узданица, год. VI, бр. 1 – пролеће 2009.

Узданица, год. V, бр. 2 – јесен 2008.

Узданица, год. V, бр. 1 – пролеће 2008.

Узданица, год. IV, бр. 2 – јесен 2007.

Узданица, год. IV, бр. 1 – пролеће 2007.

Узданица, – III, бр. 1–2 – пролеће–јесен 2006.