Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XII, бр. 2 – децембар 2015.ЦЕО БРОЈ

 Узданица, год. XII, бр. 2 – децембар 2015.


Појединачни текстови

Vera M. Savić – READING IN ENGLISH- CONTRASTING L1 AND L2 CONTEXTS

Дејан М. Станковић, Славица Г. Шевкушић и Јелена Д. Теодоровић – ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУПИ ЛИДЕРСТВУ У ОБРАЗОВАЊУ

Душан П. Ристановић – УТИЦАЈ ПРОЈЕКТНОГ МОДЕЛА РАДА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА НА ПОЗНАВАЊE СПЕЦИФИЧНИХ ВЕШТИНА И АЛГОРИТАМА

Емина М. Копас-Вукашиновић – ЦИЉЕВИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАњА У СРБИЈИ- ТРАДИЦИОНАЛНА И САВРЕМЕНА ОДРЕЂЕЊА У ЈЕДИНСТВУ

Јелена M. Младеновић, Ирена Б. Голубовић-Илић и Милица Д. Копривица – АМБИЈЕНТАЛНА НАСТАВА ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Јелена М. Јосијевић – НОВО ТУМАЧЕЊЕ ЗБИРНИХ ИМЕНИЦА У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Јелена Н. Арсенијевић Митрић – ПРЕВАЗИЛАжЕњЕ МОДЕЛА БИНАРНИх ОПОЗИЦИЈА У ПЕСНИШТВУ ВИЛИЈАМА БЛЕЈКА

Јелена Р. Јовановић Симић – О НЕКИМ ГЛАГОЛИМА ВЕРБАЛНИх РАДЊИ

Катарина Чутовић – ГЕОГРАФСКА МЕРЕЊА ВАН ШКОЛСКЕ УЧИОНИЦЕ

Магдалена М. Ивковић – ДОПРИНОС ПРОУЧАВАЊУ ЧИТАЛАЧКИХ ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Нинослав С. Станојловић – УЗОРНА хРОНИКА ЈАГОДИНСКОГ ШКОЛСТВА

Оливера Ч. Кнежевић-Флорић, Слађана Н. Зуковић и Стефан Р. Нинковић – ПЕДАГОШКО ЛИДЕРСТВО У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Тиодор Р. Росић – ПОСТМОДЕРНИСТИЧКА НАРАЦИЈА У РОМАНУ LА SANS PAREILLE МИЛИСАВА САВИЋА