Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Међународна сарадња


Међународна сарадња Факултета педагошких наука у Јагодини обухвата следеће области:

 • успостављање контакта са факултетима и универзитетима у иностранству;
 • развој сарадње са организацијама и институцијама које подржавају високошколско образовање;
 • успостављање билатералних облика академске и научне сарадње;
 • подстицај развоја међународне активности у области научно-истраживачког рада;
 • рад на међународним развојним пројектима;
 • укључивање у све видове научне размене и мобилности наставника и студената;
 • размену литературе и информација.

Први програм међународне сарадње Факултета био је Програм професионалног развоја наставника у Србији (КОРАК, 2002–2006), коме се Факултет придружио 2004. године. Програм је био осмишљен као подршка Владе Финске Министарству просвете и спорта Србије и спровођен је кроз пилот-програме на учитељским факултетима. Циљ Програма била је реформа курикулума на неколико наставничких факултета, од којих је један био Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (у то време Учитељски факултет у Јагодини). Циљ реформе било је побољшање квалитета образовања учитеља у свим сегментима овог процеса.

Наставници Факултета су процес реформе курикулума схватили као развојни процес. Студијски боравци у Финској (новембра 2004. и марта 2005.), Словенији (новембар 2005.), посете универзитетима у Хелсинкију и Љубљани и школама-вежбаоницама у обе земље, имали су далекосежне последице. Наставници Факултета су све више учествовали у истраживачким пројектима, излагали на међународним конференцијама и размењивали знања и искуства у европском контексту. И студентске размене са Универзитетом у Хелсинкију биле су од изузетно великог значаја за јачање студентских компетенција.

Последица великог замаха у реформи курикулума и повезивању са европским и финским универзитетима довела је 2006. године до припреме заједничке апликације за ТЕМПУС пројекат чији је носилац био Факултет педагошких наука, а европски партнери Универзитет у Хелсинкију, Финска, Педагошки факултет у Љубљани, Словенија и Учитељски факултет у Атини, Грчка.

Факултет је од 2004. године учествовао на следећим међународним и ТЕМПУС пројектима:

1. Program profesionalnog razvoja nastavnika u Srbiji (KORAK, 2002–2006)

2. Curriculum Reform in Teacher Education,  JEP-41074-2006
(http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/723/49/)

3. Curriculum Development Reform: Improvement of practice teaching and research (2007–2008)

4. Program Increased Responsibility in Ecology and Human Rights Teaching (2009–2010)

5. Master Programme for Subject Teachers in Serbia, TEMPUS JP-511170-2010
(http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/781/49/)

6. Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro (E.P.S.P) TEMPUS  IV – 159074-JPCR, 2010–2013 (http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/686/49/)

7. Modernizing Teacher Education in a European Perspective, TEMPUS IV – 159048 – JPCR, 2010–2013 (http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/684/49/)

8. Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education, JP 517319-2011
(http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/806/49/)

9. Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education, JP 516762-2011 (http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/797/49/)

10. Master in Education Leadership 543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR 
(http://projects.tempus.ac.rs/en/project/849)

Факултет је школске 2013/2014. био прва високошколска установа у Србији која је као координатор започела рад на пројекту целоживотног учења КОМЕНИЈУС.

Детаљније о пројекту можете прочитати на сајту  Improving educational effectiveness of primary schools (Унапређивање образовне ефикасности основних школа)

Факултет је до сада потписао споразуме о међународној сарадњи са следећим високошколским установама и институцијама:

Споразуми о међународној сарадњи

 1. Универзитет у Хелсинкију, Финска
 2. Амбасада Републике Финске у Београду
 3. Универзитет у Атини, Грчка
 4. Педагошки универзитет у Бечу, Аустрија
 5. Универзитет у Марибору, Словенија
 6. Универзитет у Љубљани, Словенија
 7. Универзитет Приморска у Копру, Словенија
 8. Филозофски факултет у Никшићу, Црна Гора
 9. Универзитет Црне Горе, Подгорица, Црна Гора
 10. Висока школа „Етвеш Јожеф“, Баја, Мађарска
 11. Универзитет „Св. Кирил и Методије“ у Скопљу, Макединија
 12. Универзитет „Св. Климент Охридски“ у Битољу, Македонија
 13. Универзитет на Палама, Сарајево, Босна и Херцеговина
 14. Балканска асоцијација педагошких и сродних факултета – универзитети Републике Српске,Македоније, Грчке, Албаније, Турске, Црне Горе, Бугарске и Србије.