Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Деканат


 Декан Факултета Проф. др Виолета Јовановић
 Продекан за наставу и студентска питања Проф. др Илијана Чутура
 Продекан за научноистраживачки рад и   издавачку делатност Проф. др Емина Копас Вукашиновић
 Продекан за финансије Доц. др Ненад Вуловић
 Продекан за међународну сарадњу Доц. др Ивана Ћирковић-Миладиновић
 Координатор за односе са јавношћу Проф. др Марко Ђорђевић
 Руководилац Центра за иновације и развој курикулума Доц. др Душан Ристановић
 Руководилац Центра за издавачку делатност Доц. др Маја Димитријевић
 Шеф Кабинета декана Марија Ђорђевић