Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Деканат


 

 Декан Факултета Проф. др Виолета Јовановић
 Продекан за наставу и студентска питања Проф. др Илијана Чутура
 Продекан за научноистраживачки рад и издавачку делатност Проф. др Емина Копас Вукашиновић
 Продекан за финансије Доц. др Ненад Вуловић
 Координатор за односе са јавношћу Проф. др Марко Ђорђевић
 Координатор за међународну сарадњу Наставник др Марија Станојевић Веселиновић
 Руководилац Центра за иновације и развој курикулума Доц. др Душан Ристановић
 Руководилац Центра за издавачку делатност Доц. др Маја Димитријевић
 Руководилац Центра за промоцију науке Доц. мр Милош Ђорђевић