Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Деканат


 

Декан Факултета Проф. др Виолета Јовановић
Продекан за наставу и студентска питања Проф. др Илијана Чутура
Продекан за научноистраживачки рад и издавачку делатност Проф. др Оливера Цекић-Јовановић
Продекан за финансије Проф. др Ненад Вуловић
Продекан за развој и акредитацију Проф. др Душан Ристановић
Координатор за односе са јавношћу Проф. др Марко Ђорђевић
Координатор за међународну сарадњу Доц. др Марија Станојевић Веселиновић
Руководилац Центра за иновације и развој курикулума Проф. др Биљана Стојановић, в.д.
Руководилац Центра за издавачку делатност Доц. др Милан Миликић
Руководилац Центра за промоцију науке Доц. мр Милош Ђорђевић