Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Ненад Вуловић

Име, средње слово, презиме: Ненад, Р. Вуловић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 12.07.1979.
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе математике
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет:
Телефон: 035/223805
е-mail: vlnenad@gmail.com
Консултације: Четвртак 10.30-11.30

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2020. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе математике
Докторат 2011. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе математике
Магистратура 2009. Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Методика наставе математике
Диплома 2004. Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Математика и информатика

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методички практикум математике, ОАС Учитељ
 2. Методика развоја почетних математичких појмова, ОАС Васпитач у предшколским установама
 3. Додатна настава математике, ОАС Учитељ
 4. Дидактичка средства у развиијању почетних математичких појмова, ОАС Васпитач у предшколским установама
 5. Математичко моделовање реалног окружења, ОАС Васпитач у предшколским установама
 6. Математика кроз игру и забаву, МАС Васпитач
 7. Креативност у формирању математичких појмова, МАС Васпитач

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Математичко моделовање, ДАС Методика наставе
 2. Савремени приступи математичком образовању, ДАС Методика наставе
 3. Истраживања у математичком образовању, ДАС Методика наставе
 4. Решавање математичких проблема, ДАС Методика наставе
 5. Решавање математичких проблема, ДАС Методика наставе

Репрезентативне референце

 1. Mihajlović, A., Vulović, N. & Milikić, M. (2023). Percepcije studenata o online metočkom praktikumu razvoja početnih matematičkih pojmova tijekom pandemije COVID-19, u M. Ružić, S. Kadum, M. Dumačić (ur.) Digitalne tehnologije (11-30), Pula: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, ISBN: 978-953-377-010-9
 2. Vulović, N., Mihajlović, A. & Milikić, M. (2022). Achievements of younger primary school students in mathematics competitions during the COVID-19 pandemic, Узданица, год. XIX, ванредни број, стр. 133-147, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, ISSN 1451-673X
 3. Миликић, М., Маричић, С. & Вуловић, Н. (2022): Примена софтвера GeoGebra при формирању појма обима фигуре у млађим разредима основне школе, Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу, XXIV, стр. 127-140, Ужице: Педагошки факултет, ISSN: 2560-550X
 4. Вуловић, Н., Чутура, И. & Миликић, М. (2021): Оспособљеност будућих учитеља за процену прецизности текстуалних математичких задатака, Узданица, год. XVIII, бр. 2, стр. 289-305, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, ISSN 1451-673X
 5. Михајловић, А., Вуловић, Н., & Миликић, М. (2021). Примена јапанске студије часа у припреми будућих васпитача за извођење усмерених активности у области развоја математичких појмова, Методички аспекти наставе математике IV, 2-3. новембра 2017. године, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, стр. 292-301, ISBN 978-86-7604-208-1, DOI: https://doi.org/10.46793/MANM4.292M
 6. Mihajlović, A., Vulović, N. & Milikić, M. (2021). Investigating some aspects of pre-service primary school teachers’ mathematics anxiety, CODEMA 2020, pp. 211-221, Skopje: Union of Mathematicians of Macedonia, Macedonia, ISBN: 978-608-4904-09-0
 7. Mihajlović, A., Vulović, N. & Maričić, S. (2021). Teaching Mathematics during the COVID-19 Pandemic – Examining the Perceptions of Class Teachers and Mathematics Teachers. у С. Маринковић (ур). Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (501–518). Ужице: Педагошки факултет, ISBN: 978-86-6191-065-4 DOI 10.46793/NNU21.501M
 8. Mihajlović, A., Vulović, N. & Milikić, M. (2020). The Teaching Efficacy of Preservice Mathematics Teachers: Research in the Republic of Serbia. The New Educational Review, Vol. 61, No. 3, 63-75, ISSN: 1732-6729, doi: 10.15804/tner.2020.61.3.05
 9. Mihajlović, A., Vulović, N. & Milikić, M. (2020). Using the Fangcheng method to develop pre-algebra concepts in primary-grade students. Teaching Innovations, 23(1), 72–88, doi: 10.5937/inovacije2001072M
 10. Čutura, I. & Vulović, N. (2020): Developing Writing Skills by Formulating Mathematical Problems, Pedagogy – Bulgarian Journal of Educational Research and Practice, god. XCII, br. 2, str. 274-288, Sofia: Az-buki, National Publishing House, Bulgaria, ISSN: 0861–3982

Остале активности

Учешће на пројектима: 1) Scientific bilateral project Crises, Challenges and Curent Educational System, Faculty of Education, University of Kragujevac, Serbia; Faculty of Philosophy, University of Montenegro, Montenegro, 2021-2023;
2) Scientific bilateral project Assumptions and possibilities of developing innovative models of teaching in the function of accomplishing transparency of university education and raising the competitiveness in the national and international market of knowledge, Faculty of Education, University of Kragujevac, Serbia; Faculty of Education, University of Primorska, Slovenia, 2017-2019;
3) COMENIUS Multilateral project „Improving educational effectiveness of primary schools“, 2013-2016;
4) MASTS 511170-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPCR Master programme for Subject Teachers in Serbia;
5) 2010 – 2013: TEMPUS IV-159048-JPCR, Modernizing Teacher Education in a European Perspective;
6) JP 159074-2009 Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro;
7) Програм за популаризацију науке „Подстицање радозналости за проучавање природних феномена: од експеримента до софтвера“, Министарство за науку и технолошки развој;
8) 2007 – 2009: TEMPUS JEP41074 RS: Curriculum Reform in Teacher Education.
Усавршавања: 1) Open world, Washington DC – Redlands, CA, USA, (април/мај 2022.)
2) Висока школа „Етваш Јожеф“, Баја, Мађарска (април 2017.)
3) Државни испитни центар Словеније, Љубљана, Словенија (фебруар 2014.)
4) Универзитет у Минстеру, Немачка (септембар 2012.)
5) Педагошки факултет, Љубљана, Словенија (новембар 2011.)
6) Католички универзитет у Лувени, Белгија (април, 2011.)
7) Педагошки факултет, Копер, Словенија (мај, 2008.)
8) Педагошки факултет, Љубљана, Словенија (новембар 2005.)
9) Математички лицеју – центар за додатно математичко образовање, Барнаул, Алтајски крај, Сибир, Русија, (август 2005.)
10) University of Aleppo, Faculty of science, Department for mathematics and computer science, Syria, (јун/јул/август 2001.).
Област Интересовања: Методика наставе математике
Чланства у организацијама: Друштво математичара Србије
Остали подаци: 1) Продекан за финансије на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (од 2014. и даље);
2) Члан Савета Универзитета у Крагујевцу (од 2013. и даље);
7) Председник Комисије за полагање испита за лиценцу наставника и васпитача (математика), Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
3) Председник Државне комисије за такмичења из математике ученика ОШ (од 2022. и даље);
4) Лидер екипе Србије на Јуниорским балканским математичким олимпијадама (од 2012. до 2022.);
5) Члан редакције и технички уредник Математичког листа (од 2008. и даље);
6) Члан и секретар Управног одбора Друштва математичара Србије (од 2006. и даље)
8) Објавио тридесет уџбеника, збирки и приружника од 1. до 8. разреда основне школе који су акредитовани од стране Министарства, а већина је преведена неколико језика.