Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

PRODUŽENA PRIJAVA DO 31. MARTA


Odabir predmeta za prolećni semestar školske 2023/2024.

Spisak studenata po izbornim predmetima


OBAVEŠTENjE ZA STUDENTSKI KREDIT I STIPENDIJE

Studenti, kojima je odobren studentski kredit ili stipendija biće omogućeno otvaranje posebnog studentskog računa bez naplate naknade za vođenje tekućeg računa prijavom putem portala Uprave za trezor (Prijava za studentsku karticu i račun) na koji će se uplaćivati studentski kredit ili stipendija.

Studenti kojima je prvi put odobren studentski kredit, u obavezi su da dostave menicu i izjavu žiranta, popunjenu prema uputstvu sa poleđine Obrasca br. 6 Ministarstvu prosvete, a preko svoje Visokoškolske ustanove.

Ukoliko imate dodatnih pitanja i nedoumica pozvati studentsku službu na br. telefona: 035/8223805 lokal 107.


Fakultet pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu u Upravnom odboru mreže „Symposion“


AKTUELNE STIPENDIJE I ERASMUS + KONKURSI


Državna matura