Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262


KONAČNA RANG LISTA kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2020/2021. godini


NASTAVA NA MASTER STUDIJAMA POČINjE U PONEDELjAK 26.10.2020.

SVE INFORMACIJE SU NA POČETNOJ STRANI SAJTA U SEKCIJI ONLAJN-NASTAVA


Poštovani studenti,
Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, a u cilju zaštite studenata i osoblja Fakulteta, molimo vas da na upis na master studije dođete u sledećim terminima, odnosno da, koliko god je moguće, poštujete navedeni raspored:
četvrtak,22. oktobar 2020.
MASTER UČITELj od 9 do 11.30
MASTER VASPITAČ U DOMOVIMA od 11.30 do 12 časova
MASTER LIDERSTVO U OBRAZOVANjU od 12 do 13 časova
petak, 23. oktobar 2020.
MASTER VASPITAČ U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA od 9 do 11.30
MASTER OBRAZOVANjE PROFESORA PREDMETNE NASTAVE 11.30 do 13.30
Kandidati koji su sprečeni da obave upis u naznačenim terminima mogu se upisati u četvrtak ili petak od 13 do 14.30
Dokumentacija se može poslati i brzom poštom, na adresu Fakulteta, sa potpisanim indeksom
Podsećamo na obavezu nošenja maski i poštovanja svih mera zaštite.

OBAVEŠTENjE – SARS-CoV-2
16.10.2020.

U skladu sa dopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i potrebe da se svakom studentu omoguće isti uslovi studiranja i jednake šanse za polaganje ispita molimo studente koji su zaraženi virusom SARS-CoV-2 ili čekaju rezultate serološkog testiranja u samoizolaciji da se prijave na imejl adresu covid19@pefja.kg.ac.rs.

U prijavi je potrebno dostaviti ime i prezime, broj indeksa, godinu studija i datum serološkog nalaza.


PRELIMINARNE RANG-LISTE STUDENATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA
(prema zaključku i uputstvu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za školsku 2020/21. godinu)

OAS Učitelj II godina
OAS Učitelj III godina
OAS Učitelj IV godina
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama II godina
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama III godina
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama IV godina
OAS Vaspitač u domovima II godina
OAS Vaspitač u domovima III godina


Preliminarna rang lista za upis kandidata na master akademske studije u školskoj 2020/2021. godini


Odluka o izboru za studentski parlament


Obaveštenje za studente prve godine

Osnovni podaci potrebni za organizaciju onlajn nastave


ODLUKA O PRODUŽENjU ROKA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA

Odluka o uslovima upisa u narednu godinu studija u školskoj 2020/2021. godini
Odluka o dopuni Odluke o uslovima upisa u narednu godinu studija u školskoj 2020/2021. godini
Odluka o uslovima upisa u narednu godinu studija za sticanje budžetskog ili samofinansirajućeg statusa u školskoj 2020/2021. godini


Bliže informacije o realizaciji nastave i prijemu studenata prve godine biće blagovremeno objavljene na sajtu Fakulteta.

Poziv za studente na završnoj godini učiteljskih fakulteta i za studente na master studijama učiteljskih fakulteta

Uputstvo za prijavu za volontiranje
Stručno uputstvo za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2020/2021
Uputstvo o merama zaštite
Školske uprave (kontakti)


Dopis Ministarstva prosvete – Spisak kovid bolnica po univerzitetskim centrima


OBAVEŠTENjE ZA KANDIDATE KOJI SU PRIJEMNI ISPIT POLAGALI NA DRUGIM SRODNIM FAKULTETIM


UPUTSTVO ZA STUDENTE I ZAPOSLENE – MERE OPREZA ZBOG POJAVE KORONA VIRUSA


ODLUKA O PRODUŽENjU ROKA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA


Velika akcija – knjige po specijalnim cenama!

 
 

Kontakt

Milana Mijalkovića 14,         35000 Jagodina

035 223 805

pefjagodina@pefja.kg.ac.rs