Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262


NASTAVA – jesenji semestar 2021/22. godine

ANKETNI LISTOVI ZA ODABIR PREDMETA OAS
ZA ŠKOLSKU 2021/2022.


Upitnik o odabiru izbornih predmeta

OBAVEŠTENjE – SARS-CoV-2

U skladu sa dopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i potrebe da se svakom studentu omoguće isti uslovi studiranja i jednake šanse za polaganje ispita molimo studente koji su zaraženi virusom SARS-CoV-2 ili čekaju rezultate testiranja u samoizolaciji da se prijave na imejl adresu covid19@pefja.kg.ac.rs.

U prijavi je potrebno dostaviti ime i prezime, broj indeksa i godinu studija.


  Raspored po prostorijama, dodatne informacije i spisak sa brojevima indeksa


Dodatni termin za konkurisanje kandidata u drugom upisnom roku na osnovne akademske studije

OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI SVIH NIVOA STUDIJA DA SU U OBAVEZI DA POPUNE ELEKTRONSKI ŠV-20 OBRAZAC U OKVIRU SVOG E-STUDENT NALOGA.
DALjE KORIŠĆENjE E-STUDENT SERVISA USLOVLjENO JE POPUNjAVANjEM ELEKTRONSKOG ŠV-20 OBRASCA.


KONKURSI ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

 studijski program MAS Učitelj
 studijski program MAS Vaspitač
 studijski program MAS Profesor predmetne nastave
 studijski program MAS Liderstvo u obrazovanju
 studijski program MAS Obrazovne politike


Prijavni listovi:

Prijavni list – MAS Učitelj
Prijavni list – MAS Vaspitač (modul Vaspitač u predškolskim ustanovama)
Prijavni list – MAS Vaspitač (modul Vaspitač u domovima)
Prijavni list – MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave
Prijavni list – MAS Liderstvo u obrazovanju
Prijavni list – MAS Obrazovne politike


KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 Doktor nauka – metodika nastave


 Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB.


Program obrazovanja učitelja za izvođenje nastave iz Informatike i računarstva u osnovnoj školi


Obaveštenje za kandidate koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije na Studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima (180 ESPB) i stekli stručni naziv Vaspitač, na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.


Obaveštenje za učitelje i vaspitače koji su završili pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave, odnosno višu školu za obrazovanje vaspitača (šesti stepen stručne spreme).


Konkurs za najbolje studentsko literarno ostvarenje (2021)


AKTUELNE STIPENDIJE I ERASMUS + KONKURSI


OBAVEŠTENjE

Radno vreme Biblioteke i Čitaonice fakulteta od ponedeljka do petka je od 08.00 h do 20.00 h, a subotom od 09.00 h do 13.00 h

Radno vreme ostalih službi na Fakultetu od ponedeljka do petka je od 08.00 h do 15.00 h


Poziv za učešće na radionicama „TEA radionice – Terapija art metodama“


Obaveštavaju se studenti master akademskih (studijski program: Liderstvo u obrazovanju) i doktorskih akademskih studija da su im aktivirani nalozi za e-student servis. Za korisničko ime treba uneti broj indeksa studenta (npr. 20200850), a za lozinku uneti jedinstveni matični broj studenta.

Uputstvo za korišćenje e-student servisa možete pronaći na sledećem linku: https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/09/Uputstvo_za_estudent_v1.1.pdf.

Spisak studenata doktorskih akademskih studija
Spisak studenata Master Liderstvo u obrazovanju


Poštovani studenti,

U cilju očuvanja zdravlja svih nas, molimo vas da prilikom dolaska na ispite poštujete sledeće mere:

– na Fakultet ćete ulaziti kada vas nastavnik prozove i obavesti o prostoriji u kojoj će biti organizovan ispit
– na ulazu obavezno prođite kroz podmetač za dezinfekciju obuće i dezinfikujte ruke, sredstvom koje stoji pored ulaznih vrata
– obavezno je nošenje maske

Po uputstvu predmetnog nastavnika, prijavu za ispit ćete poslati imejlom ili poštom. Obrazac za prijavu je  na sajtu, u vord i pdf formatu, u sekciji STUDENTSKI SERVISI – OBRASCI

Volontiranje studenata IV godine i studenata master akademskih studija – studijski program UČITELj


Dopis Ministarstva prosvete – Spisak kovid bolnica po univerzitetskim centrima


UPUTSTVO ZA STUDENTE I ZAPOSLENE – MERE OPREZA ZBOG POJAVE KORONA VIRUSA


Velika akcija – knjige po specijalnim cenama!