Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

STRUČNI SKUP PRIKAZ PRIMERA DOBRE PRAKSE
(12. OKTOBAR 2023.)


Odluka o produžetku roka za završetak studija za jednu školsku godinu u školskoj 2023/2024.


 Vanredni dodatni ispitni rok SEPTEMBAR 3


DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Konkurs za upis studenata na master akademske studije za školsku 2023/2024. godinu (drugi konkursni rok).

MAS Učitelj
MAS Vaspitač
MAS Profesor predmetne tastave
MAS Liderstvo u obrazovanju
MAS Obrazovne politike

Prijavni listovi


KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Preliminarna rang lista kandidata za upis na MAS u školskoj 2023/2024. godini


KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE


Preliminarna rang lista kandidata za upis na DAS u školskoj 2023/2024. godini


 Doktor nauka – metodika nastave

Prijavni listovi 


OBAVEŠTENjE O UPISU NA KRATKE PROGRAME STUDIJA

Prijava za kratke programe studija (Dadilja, Rukovodilac tima, Mentor za školsko učenje, Asistent za engleski jezik, Gerontološki družbenik) od 1. oktobra-24. oktobra 2023. god.

Prijemni 25. oktobra (intervju), upis 27. oktobra 2023.

Prijave se mogu doneti lično, slati poštom ili na imejl adresu kratki.program@pefja.kg.ac.rs

Konkurs

Nastava na kratkim programima počinje 30. oktobra, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen na sajtu Fakulteta.


Konkursi za Erazmus + studentske mobilnosti


Spisak studenata po izbornim predmetima – jesenji semestar 2023/2024.


Program mentorske podrške za student/kinje romske nacionalnosti


Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB


Program obrazovanja učitelja za izvođenje nastave iz Informatike i računarstva u osnovnoj školi


Obaveštenje za kandidate koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije na Studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima (180 ESPB) i stekli stručni naziv Vaspitač, na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu


Obaveštenje za učitelje i vaspitače koji su završili pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave, odnosno višu školu za obrazovanje vaspitača (šesti stepen stručne spreme)


Fakultet pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu u Upravnom odboru mreže „Symposion“


UPUTSTVA ZA MASTER STUDENTE

Upustvo za korišćenje „Moodle“ platforme
Upustvo za korišćenje Zoom aplikacije
Uputstvo za pretraživanje sajta (pronalaženje bitnih informacija)


AKTUELNE STIPENDIJE I ERASMUS + KONKURSI


Državna matura

 
 
 
 

Kontakt

Milana Mijalkovića 14,         35000 Jagodina

035 8223 805

pefjagodina@pefja.kg.ac.rs