Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Akreditovani stručni skup – tribina
Projektno učenje u domovima učenika sa primerima dobre prakse 1. jun 2023. godine


8. NAUČNI SKUP KNjIŽEVNOST ZA DECU U NAUCI I NASTAVI 2. jun 2023. godine


Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2023/24. godinu

Konkurs za upis studenata u prvu godinu zajedničkog studijskog programa osnovnih strukovnih studija za školsku 2023/24. godinu

ŠV Obrazac 20

Prijavni listovi – Osnovne akademske studije 2023:

Prijavni list OAS Učitelj
Prijavni list OAS Vaspitač u pedškolskim ustanovama
Prijavni list OAS Vaspitač u domovima

Prijavni listovi – Osnovne strukovne studije 2023:

Prijavni list OSS Strukovna medicinska sestra vaspitač


Program mentorske podrške za student/kinje romske nacionalnosti


Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB


Program obrazovanja učitelja za izvođenje nastave iz Informatike i računarstva u osnovnoj školi


Obaveštenje za kandidate koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije na Studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima (180 ESPB) i stekli stručni naziv Vaspitač, na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu


Obaveštenje za učitelje i vaspitače koji su završili pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave, odnosno višu školu za obrazovanje vaspitača (šesti stepen stručne spreme)


Fakultet pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu u Upravnom odboru mreže „Symposion“


UPUTSTVA ZA MASTER STUDENTE

Upustvo za korišćenje „Moodle“ platforme
Upustvo za korišćenje Zoom aplikacije
Uputstvo za pretraživanje sajta (pronalaženje bitnih informacija)


AKTUELNE STIPENDIJE I ERASMUS + KONKURSI


Državna matura

 
 
 
 

Kontakt

Milana Mijalkovića 14,         35000 Jagodina

035 8223 805

pefjagodina@pefja.kg.ac.rs