Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Rangiranje za upis na teret budžeta

 OAS Učitelj
 OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
 OAS Vaspitač u domovima
 MAS Vaspitač u domovima


Spisak studenata za izborni predmet 2019/20

Master učitelj
Master vaspitač u predškolskim ustanovama
Master obrazovanje profesora predmetne nastave
Osnovne akademske studije


DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Master studije – preostala mesta

MAS: Učitelj

MAS: Vaspitač u predškolskim ustanovama

MAS: Vaspitač u domovima

MAS: Obrazovanje profesora predmetne nastave

MAS: Liderstvo u obrazovanju

Prijavni listovi (prijava kandidata za prvi konkursni rok – master studija)


 Konačne rang liste kandidata za upis na master akademske studije šk. 2019/2020.

 Konačna rang liste kandidata za upis na doktorske akademske studije šk. 2019/2020.


ODLUKA O PRODUŽENjU ROKA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA


ODLUKA O ODOBRENjU VANREDNOG SEPTEMBAR 3 ISPITNOG ROKA U ŠK. 2018/19.


Konkurs za upis studenata na doktorse akademse studije


 Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB.


Program obrazovanja učitelja za izvođenje nastave iz Informatike i računarstva u osnovnoj školi


 Upis vaspitača koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije..


 Upis učitelja koji su završili pedagošku akademiju i vaspitača koji su završili višu školu.


Velika akcija – knjige po specijalnim cenama!