Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262


Poštovani studenti,

Prolećni semestar započeće na način na koji smo radili u jesenjem, dakle onlajn. Rad u malim grupama na pojedinim predmetima biće realizovan kontaktno, uz poštovanje svih, već propisanih, preventivnih mera. Konkretna uputstva za svaki predmet, kao i u prethodnom semestru, biće na sajtu Fakulteta, u sekciji ONLAJN NASTAVA.

Kako je proces imunizacije u otpočeo, očekujemo da će se u toku prolećnog semestra steći uslovi da se u većoj meri, a možda i potpuno vratimo normalnom načinu rada. U svakom slučaju, pratićemo uputstva Ministarstva prosvete i Univerziteta u Kragujevcu, i donosićemo dalje odluke u skladu sa njihovim preporukama, kao i epidemiološku situaciju na našem fakultetu.


U cilju očuvanja zdravlja svih nas, molimo vas da prilikom dolaska na ispite poštujete sledeće mere:

– na Fakultet ćete ulaziti kada vas nastavnik prozove i obavesti o prostoriji u kojoj će biti organizovan ispit
– na ulazu obavezno prođite kroz podmetač za dezinfekciju obuće i dezinfikujte ruke, sredstvom koje stoji pored ulaznih vrata
– obavezno je nošenje maske

Po uputstvu predmetnog nastavnika, prijavu za ispit ćete poslati imejlom ili poštom. Obrazac za prijavu je  na sajtu, u vord i pdf formatu, u sekciji STUDENTSKI SERVISI – OBRASCI

KONKURS ZA STIPENDIRANjE DO 1000 NAJBOLjIH STUDENATA ZAVRŠNE GODINE OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA I DO 500 STUDENATA ZAVRŠNE GODINE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA SA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU


TREĆI KONKURSNI ROK ZA UPIS STUDENATA NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2020/2021.


Zbog vanredne situacije, obaveštavaju se studenti svih studijskih programa da u školskoj 2020/2021. godini nisu u obavezi da overe jesenji i upišu prolećni semestar.


Obaveštenje za studente osnovnih i master akademskih studija
Evaluacija rada nastavnika i saradnika (jesenji semestar školske 2020/2021)


Obaveštavaju se studenti master akademskih studija (studijski program: Učitelj, Vaspitač u predškolskim ustanovama, Vaspitač u domovima i Obrazovanje profesora predmetne nastave) da su im aktivirani nalozi za e-student servis. Za korisničko ime treba uneti broj indeksa studenta (npr. 20200501), a za lozinku uneti jedinstveni matični broj studenta.

Uputstvo za korišćenje e-student servisa možete pronaći na sledećem linku: https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/09/Uputstvo_za_estudent_v1.1.pdf.

Spisak studenata


OBAVEŠTENjE O RADNOM VREMENU

Zbog vanredne situacije nastale usled Korona virusa sve službe Fakulteta pedagoških nauka, Biblioteka i Čitaonica, radiće svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 časova.


Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2020/2021. godini (drugi konkursni rok)


Nastava na prvoj godini doktorskih akademskih studija u jesenjem semestru školske 2020/2021. godine počinje 23.11.2020. godine.

Nastava na ostalim godinama doktorskih akademskih studija u jesenjem semestru školske 2020/2021. godine počinje 2.11.2020. godine.


OBAVEŠTENjE – SARS-CoV-2
16.10.2020.

U skladu sa dopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i potrebe da se svakom studentu omoguće isti uslovi studiranja i jednake šanse za polaganje ispita molimo studente koji su zaraženi virusom SARS-CoV-2 ili čekaju rezultate serološkog testiranja u samoizolaciji da se prijave na imejl adresu covid19@pefja.kg.ac.rs.

U prijavi je potrebno dostaviti ime i prezime, broj indeksa, godinu studija i datum serološkog nalaza.


Volontiranje studenata IV godine i studenata master akademskih studija – studijski program UČITELj


Odluka o izboru za studentski parlament


Obaveštenje za studente prve godine

Osnovni podaci potrebni za organizaciju onlajn nastave


ODLUKA O PRODUŽENjU ROKA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA

Odluka o uslovima upisa u narednu godinu studija u školskoj 2020/2021. godini
Odluka o dopuni Odluke o uslovima upisa u narednu godinu studija u školskoj 2020/2021. godini
Odluka o uslovima upisa u narednu godinu studija za sticanje budžetskog ili samofinansirajućeg statusa u školskoj 2020/2021. godini


Dopis Ministarstva prosvete – Spisak kovid bolnica po univerzitetskim centrima


UPUTSTVO ZA STUDENTE I ZAPOSLENE – MERE OPREZA ZBOG POJAVE KORONA VIRUSA


Velika akcija – knjige po specijalnim cenama!

 
 

Kontakt

Milana Mijalkovića 14,         35000 Jagodina

035 223 805

pefjagodina@pefja.kg.ac.rs