Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

 KONKURS ZA NAJBOLjE STUDENTSKO
STRUČNO ILI UMETNIČKO OSTVARENjE


Obaveštenje za studente o predstojećim ispitnim rokovima

U skladu sa drastičnim pogoršanjem epidemiološke situacije, uprava Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini preporučila je:

  1. da se, gde god je to moguće, provere znanja obave bez fizičkog prisustva nastavnika i studenata
  2. da, prema preporuci ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o uvođenju dodatne mogućnosti za polaganje ispita. studenti u avgustovskom roku (nadoknada aprilskog- od 20.jula do 5.avgusta) mogu prijaviti i polagati sve ispite, bez obzira na to u kom su semestru pohađali nastavu
  3. da se ne upisuju ocene u indekse ukoliko to zahteva dodatni termin, s obzirom na trenutnu situaciju
  4. da se koristi prijava ispita u vord formatu prema uputstvima pojedinih nastavnika (model je na sajtu)

 DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Prijava kandidata za drugi konkursni rok 2020/2021.

Prijavni list -Učitelj
Prijavni list – Vaspitač u predškolskim ustanovama
Prijavni list – Vaspitač u domovima


KONKURSI ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

studijski program MAS Učitelj
studijski program MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
studijski program MAS Vaspitač u domovima
studijski program MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave
studijski program MAS Liderstvo u obrazovanju
studijski program MAS Obrazovne politike

Prijavni listovi 


KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

studijski program DAS – Doktor nauka – metodika nastave

Prijavni listovi 


 Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB.


Program obrazovanja učitelja za izvođenje nastave iz Informatike i računarstva u osnovnoj školi


Obaveštenje za kandidate koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije na Studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima (180 ESPB) i stekli stručni naziv, na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu


Obaveštenje za učitelje i vasppitače koji su završili pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave, odnosno višu školu za obrazovanje vaspitača (šesti stepen stručne spreme)


OBAVEŠTENjE ZA KANDIDATE KOJI SU PRIJEMNI ISPIT POLAGALI NA DRUGIM SRODNIM FAKULTETIMA


Uputstvo o načinu polaganja prijemnog ispita za školsku 2020/2021. godinu


Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2020/2021. godinu.


Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2020/2021. godinu


OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE O NASTAVKU RADA FAKULTETA


Mejl adrese dežurnih službi Fakulteta

UPUTSTVO ZA STUDENTE I ZAPOSLENE – MERE OPREZA ZBOG POJAVE KORONA VIRUSA


ODLUKA O PRODUŽENjU ROKA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA


Velika akcija – knjige po specijalnim cenama!

 
 

Kontakt

Milana Mijalkovića 14,         35000 Jagodina

035 223 805

pefjagodina@pefja.kg.ac.rs