Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Тематски зборници


Ševkušić, S., D. Malinić, J. Teodorović (ed.) (2019). LEADERSHIP IN EDUCATION: Initiatives and trends in selected European countries (pp. 242). Belgrade: Institute for Educational Research; Jagodina: Faculty of Education, University of Kragujevac; Szeged: Hungarian-Netherlands School of Educational Management.

Kopas-Vukašinović, E. & J. Lepičnik-Vodopivec, (ed.) (2018). INNOVATIVE TEACHING MODELS IN THE SYSTEM OF UNIVERSITY EDUCATION: OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND DILEMMAS (pp. 278). Jagodina: University of Kragujevac, Faculty of Education; Koper: University of Primorska, Faculty of Education.

Мацура-Миловановић, С. (ур.) (2010). Социјална педагогија у настајању – тражење одговора на проблеме друштвено искључених група, Зборник радова (258 стр.) Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.

Копас-Вукашиновић, Е. (ур.) (2009). Перспективе квалитетног развоја предшколског детета, Зборник радова (179 стр.) Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.