Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Пракса


Оцене из Истраживачке праксе могу се уписати од среде, 15.7. до петка, 17.7. у студентској служби за мастер студије, у времену од 9 до 12 часова.


Процедура реализовања континуиране праксе у периоду трајања пандемије – ОАС Учитељ

Процедура реализовања континуиране праксе у периоду трајања пандемије – ОАС Васпитач у предшколским установама

Процедура реализовања континуиране праксе у периоду трајања пандемије – ОАС Васпитач у домовима


РАСПОРЕДА РЕАЛИЗОВАЊА ИНТЕГРИСАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ


Упутство за реализацију задатака за предмет истраживачка пракса – прва година


Евалуациони лист за истраживачку праксу – мастер
Континуирана пракса – Предшколски васпитач – IV година
Истраживачка пракса: мастер студије (студијски програми: учитељ, предшколски васпитач, васпитач у домовима)

ПРАКТИЧНА ПРЕДАВАЊА

Обавештење за студенте IV године о организацији практичне наставе у основним школама