Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Сарадња са Педагошким факултетом у Врању

ИНТЕРИНСТИТУЦИОНАЛНИ  ПРОЈЕКАТ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Тема пројекта:

ПРОФЕСИОНАЛНЕ КОМЕТЕНЦИЈЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ ПОДМЛАТКА У СИСТЕМУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА

Институције – учесници у пројекту:

  1. Факултет педагошких наука Унивезитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Србија, декан проф. др Виолета Јовановић
  2. Педагошки факултет у Врању, Универзитета у Нишу, Партизанска 14, 17500 Врање, Србија, декан проф. др Драгана Станојевић

Руководиоци пројекта:

  1. проф. др Емина Копас-Вукашиновић, (аутор пројекта), руководилац пројекта за Факултет педагошких наука Унивезитета у Крагујевцу, Јагодина,
  2. доц. др Александар Стојадиновић,  руководилац пројекта за Педагошки факултет у Врању, Универзитета у Нишу

Време реализације пројекта: јуни 2021. – октобар 2022.

Документа:

Уговор о сарадњи

 

Наставници и сарадници ангажовани на пројекту:

Сарадници на пројекту

 

Научноистраживачки резултати сарадника на пројекту: