Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Научни пројекти


Сарадници на пројектима Министарства просветете, науке и технолошког развоја Р. Србије (2011-2019.)

Редни

број

 

Име и презиме

 

Звање

 

Подаци о пројектима на којима су наставници ангажовани

 

1.

 

Тиодор Росић

 

РП

 

Динамика структура савременог српског језика ОИ178014;

 

2.

 

Илијана Чутура

 

ВП

 

Динамика структура савременог српског језика ОИ178014;

 

3.

 

Јелена Спасић

 

A

 

Динамика структура савременог српског језика ОИ178014;

 

4.

 

Виолета Јовановић

 

РП

Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура:

национални, регионални, европски и глобални оквир, ОИ178018;

 

 

 

5.

 

 

Гордана Будимир-

Нинковић

 

 

 

РП

Квалитет образовног система Србије у европској перспективи

(КОССЕП), ОИ179010;

 

Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популација Р Србије, ИИИ47015;

 

 

 

6.

 

 

 

Весна Трифуновић

 

 

 

ВП

Одрживост идентитета Срба и националних мањина у

пограничним општинама источне и југоисточне Србије, ОИ179013;

 

Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популација Р Србије, ИИИ47015;

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

Александар Игњатовић

 

 

 

 

 

ВП

Идентификација, мерење и развој когнитивних и

емоционалних компетенција важних друштву орјентисаном на европске интеграције, ОИ 179018;

 

Биомеханичка ефикасност врхунских српских спортиста, ОИ

179019;

 

Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популација Р Србије, ИИИ47015;

 

8.

 

Весна Петровић

 

Д

Идентификација, мерење и развој когнитивних и

емоционалних компетенција важних друштву орјентисаном на европске интеграције, ОИ 179018;

 

 

9.

 

Емина Копас-

Вукашиновић

 

 

РП

Од подстицања иницијативе, сарадње и ставралаштва у

образовању до нових улога и идентитета у друштву, ОИ179034

Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије, ИИИ47008;

 

 

 

10.

 

 

 

Јелена Теодоровић

 

 

 

ВП

Од подстицања иницијативе, сарадње и ставралаштва у

образовању до нових улога и идентитета у друштву, ОИ179034;

 

Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије, ИИИ47008;

 

11.

 

Ружица Петровић

 

РП

Педагошки плурализам као основа стратегије образовања,

ОИ179036;

 

12.

 

Живорад Марковић

 

РП

Ефекти примењене физичке активности на локомоторни,

метаболички, психо-социјални и васпитни статус популација Р Србије, ИИИ47015;

 

 

 

13.

 

 

 

Јелена Старчевић

 

 

 

Д

Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска

и теоријска утемељења у Србији, ИИИ47021;

 

Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популација Р Србије, ИИИ47015;

14. Нина Марковић А

Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура:

национални, регионални, европски и глобални оквир, ОИ178018;