Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Лице за заштиту података о личности


На основу одлуке бр. 01-687/1 од 23.2.2024. одређује се Милена Марковић, запослена на радном месту дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, имејл адреса milenas@pefja.kg.ac.rs за лице за заштиту података о личности на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.