Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

еНаука


НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
истраживачима

Министарство науке, технолошког развоја и иновација је од 22. маја текуће године постало и пуноправна чланица међународне организације ORCID. С тим у вези, обезбеђено је да све предности које пружа ORCID (Open Researcher and Contributor ID), као међународно општеприхваћен идентификатор истраживача, буду расположиве, на корист истраживача и научноистраживачких организација, и у Републици Србији.

Значајан број истраживача у Републици Србији већ има регистроване ORCID профиле, који су обавезујући и за друге намене, као што  су конкурисање на пројектима које финансира Европска комисија, публиковање радова у домаћим и иностраним часописима и слично.

Имајући у виду да ће се  ORCID ID користити и на порталу еНаука за сврху пријаве истраживача на портал, као и за обједињавање научних резултата, неопходно је да истраживачи који нису до сада поступили по претходним апелима и обавештењима Министарства и отворили своје ORCID профиле, исто реализују у што краћем року. Детаљно упутство за креирање ORCID профила је приказано кроз кратке видео материјале који су доступни на: http://media.rcub.bg.ac.rs/?p=5973

Научноистраживачка организација је дужна да са наведеним обавештењем упозна истраживаче, као и именована одговорна лица за приступ систему еНаука.


Портал еНаука намењен истраживачима почиње са радом 22. маја.

Дванаест факултета у оквиру Универзитета у Крагујевцу са 1330 научних истраживача, добија прилику да буде део имплементационог процеса система еНаука, првог националног репозиторијума.

Универзитет у Крагујевцу у свом саставу има дванаест факултета, смештених у шест градова централне Србије и укупно 1330 истраживача. Постојање уређене инфраструктуре за размену научних информација и развијене праксе њиховог депоновања припадајућем институционалном дигиталном репозиторијуму SCIDAR (SCIentific Digital Archive), чини Универзитет у Крагујевцу примером „добре праксеˮ, те ће истраживачима Универзитета у Крагујевцу првима бити доступан и отворен део портала еНаука.

Коришћем личног ORCID броја истраживачи ће моћи да провере своје ауторске профиле, утврде тачност података и сагледају да ли постоје публикације које нису повезане са њиховим профилима.

Јавно доступан Портал еНаука има циљ праћење научног учинка истраживача и институција у Републици Србији и намењен је обједињеном приказивању научне продукције, области рада истраживача, њихових постигнућа као и постигнућа научноистраживачких организација.

Отварање портала еНаука у пуном капацитету, за све активне истраживаче у Републици Србији, очекује се током лета 2023. године.

 Преузми цео текст