Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Центар за подршку наставницима у раду са даровитим ученицима (ЦПН-ДУ)


ЦИЉЕВИ ЦЕНТРА

 • Унапређивање квалитета рада универзитетских наставника, наставника у основним и средњим школама и стручних сарадника, ради обезбеђивања одговарајућег образовања и васпитања за даровите ученике, индивидуализованих/прилагођених активности, обогаћене наставе, индивидуалног образовног плана;
 • Развијање професионалних компетенција које се могу тицати препознавања/идентификовања даровитих, организације наставних и других облика рада са овим ученицима и сарадње са њиховим родитељима;
 • Истраживање специфичних образовних потреба и могућих проблема у раду са даровитим ученицима и њиховим родитељима;
 • Планирање и реализација истраживачких пројеката у вези са могућностима, проблемима и дилемама у организацији образовно-васпитних активности са даровитим ученицима;
 • Промоција и дисeминација резултата истраживачких пројеката;
 • Развијање сарадње са стручним лицима у земљи и иностранству;

 

ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА

 • Сарадња и саветодавни рад са наставницима и стручним сарадницима у предшколским установама и школама;
 • Сарадња и саветодавни рад са родитељима даровитих ученика;
 • Сарадња и саветодавни рад са даровитим ученицима;
 • Стручно усавршавање наставника и родитеља, за рад са даровитим ученицима;
 • Истраживачке активности у циљу праћења реализације индивидуалног образовног плана за даровите ученике;
 • Стручно усавршавање наставника за рад са даровитом децом;
 • Укључивање студената и научног подмлатка на Факултету у истраживачке активности, припрему, промоцију и дисеминацију резултата истраживања;
 • Вршење других послова предвиђених Статутом и поверених послова од стране других органа Факултета и школа.

 

Руководилац Центра за подршку наставницима у раду са даровитим ученицима (ЦПН-ДУ)

Доц. мр Наташа Вукућевић

Програмски савет

 1. Проф. др Виолета Јовановић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
 2. Проф. др Илијана Чутура, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
 3. Проф. др Душан Ристановић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
 4. Проф. др Емина Копас-Вукашиновић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
 5. Проф. др Јелена Старчевић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
 6. Проф. др Александра Михајловић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
 7. Проф. др Ивана Ћирковић-Миладиновић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
 8. Јована Ђорђевић, асистент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
 9. Љиљана Младеновић, професор математике у ОШ „Стеван Јаковљевић“, Параћин
 10. Ивана Димитријевић, професор хемије у ОШ „Стеван Јаковљевић“, Параћин
 11. Јелена Вукић, директор Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“, Земун
 12. Николина Шарац, психолог у ОШ „Петар Кочић“, Земун

 

Правилник о раду Центра
 Одлука о изменама и допунама правилника о раду Центра
Одлука Савета о оснивању центра