Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Јелена Старчевић

Јелена С. Старчевић
Име, средње слово, презиме: Јелена С. Старчевић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 3.10.1977.
Ужа научна односно уметничка област: Психологија у васпитно-образовном раду
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: Кабинет за психологију
Телефон:
е-mail: jelena.starcevic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Проф. др Јелена Старчевић ће у јесењем семестру држати консултације доминантно онлајн (путем зум апликације). За договор о консултацијама обратити се на мејл teorijaipraksa@gmail.com

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2014. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Специјално педагошке и психолошке науке (интерполарни ниво)
Докторат 2014. Филозофски факултет Универзитет у Београду Психолошке науке
Диплома 2002. Филозофски факултет Универзитет у Београду Психологија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Интеркултурално образовање - ОАС
 2. Конструктивно решавање сукоба - ОАС
 3. Инклузивно образовање – теорија и пракса – МАС
 4. Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду - МАС
 5. Медијација и комуникација у васпитно–образовном раду - МАС
 6. Интеркултурално образовање - МАС

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Starčević, J., Petrović, D., & Komnenić, D. (2017). Validation of The Cultural Intelligence Scale on a Serbian sample. Primenjena psihologija, 10 (2), 165–184. UDC: 159.9.072:316.6; doi: 10.19090/pp.2017.2.165-184
 2. Starčević, J., Dimitrijević, B., & Macura Milovanović, S. (2016). Rethinking the role of pedagogical assistants: establishing cooperation between Roma families and schools in Serbia. CEPS Journal, 6 (4), 73–91. ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition).
 3. Starčević, J. & Dimitrijević, B. (2016). Teacher education: Towards the development of high-quality pedagogical profiles. International scientific conference proceedings Improving Quality of Education in Elementary Schools (p. 92–95). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu; Beograd: Institut za pedagoška istraživanja; Beograd: ZUOV. ISBN: 978-86-7604-150-3.
 4. Petrović, D., Starčević, J., Chen, G-M., & Komnenić, D. (2015). Intercultural Sensitivity Scale: Proposal for a Modified Serbian Version. Psihologija, 48 (3), 199–212. ISSN: 0048-5705, UDC: 316.72:159.923.5.075(497.11) 316.64-057.875:316.722, doi: 10.2298/PSI1503199P.
 5. Starčević, J. & Macura Milovanović, S. (2014). Metode interkulturne edukacije nastavnika. Zbornik radova sa Drugog naučnog simpozijuma sa međunarodnim učešćem Teorija i praksa nauke u društvu: izazovi i perspektive (str. 80 – 92). Beograd: Hemijski fakultet. ISBN: 978-0-064-5.
 6. Tatić-Janevski, S. & Starčević, J. (2012). Identifikacija darovitih u osnovnim školama u Srbiji. U A. Altaras Dimitrijević (ur.), Darovitost: Ogledi i pogledi (str. 289–313). Beograd: Filozofski fakultet. ISBN 978-86-88803-03-0.
 7. Starcevic, J. (2012). Razvoj testa sposobnosti za interkulturnu interakciju. U D. Duhaček & K. Lončarević (ur.), Kultura, rod, gradjanski status (str. 100–113). Beograd: Fakultet politickih nauka. ISSN: 978-86-84031-60-2; UDC: 159.923.5:316.7.

Остале активности

Учешће на пројектима: Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења у Србији (бр.47021)
Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популације Републике Србије (бр. III 47015).
Усавршавања: 15-20.3.2015. Студијско путовање у Љубљану у оквиру пројекта Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education 516762-Tempus-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR
Област Интересовања:
Чланства у организацијама: Друштво психолога Србије;
Секција универзитетских наставника психологије образовања
Остали подаци: