Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Јелена Старчевић

Јелена С. Старчевић
Име, средње слово, презиме: Јелена С. Старчевић
Звање: Ванредни професор
Датум рођења: 3.10.1977.
Ужа научна односно уметничка област: Психологија у васпитно-образовном раду
Катедра: Катедра за друштвенo-хуманистичке науке
Кабинет: Кабинет за психологију
Телефон:
е-mail: jelena.starcevic@pefja.kg.ac.rs
Консултације: Проф. др Јелена Старчевић ће у јесењем семестру држати консултације доминантно онлајн (путем зум апликације). За договор о консултацијама обратити се на мејл teorijaipraksa@gmail.com

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2019. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Психологија у васпитно-образовном раду
Докторат 2014. Филозофски факултет Универзитет у Београду Психолошке науке
Диплома 2002. Филозофски факултет Универзитет у Београду Психологија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Увод у психологију – ОАС
 2. Разумевање емоција – ОАС
 3. Психологија мотивације и емоција – ОАС (ЗСП Психологија)
 4. Психологија учења – ОАС (ЗСП Психологија)
 5. Интеркултурална психологија – ОАС (ЗСП Психологија)
 6. Инклузивно образовање-теорија и пракса – МАС
 7. Диференцијација и индивидуализација – МАС
 8. Инклузивно образовање – МАС (ЗСП Психологија)

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

 1. Савремени концепти учења и поучавања

Репрезентативне референце

 1. Starčević, J., Altaras Dimitrijević, A., & Jolić Marjanović, Z. (2022). Validating a situational judgment test of intercultural competence for use with education professionals. International Journal of School & Educational Psychology
 2. Starčević, J., Dimitrijević, M. B., & Milenković, J. (2020). Upis deteta u razvojnu ili vaspitnu grupu u predškolskoj ustanovi: Кa razumevanju odluke roditelja. U Altaras Dimitrijević, A., Hinić, D. (Ur.), Psihologija iz dana u dan: Svakodnevni problem u praksi psihologa i primena psihologije u svakodnevnom životu (str. 46-47). Društvo psihologa Srbije.
 3. Altaras Dimitrijević, A., Jolić Marjanović, Z. & Starčević, J. (2020). The Vocabulary of Emotions Test (VET): Psychometric Properties of the Serbian Version. Psihologijske teme, 29 (1), 135-150.
 4. Altaras Dimitrijević, A., Starčević, J., & Jolić Marjanović, Z. (2019). Can ability emotional intelligence help explain intercultural effectiveness? Incremental validity and mediation effects of emotional vocabulary in predicting intercultural judgment. International Journal of Intercultural Relations, 69, 102–109.
 5. Starčević, J. (2018). U potrazi za suštinom individualnih razlika u interkulturnoj interakciji. Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu
 6. Starčević, J., Petrović, D., & Komnenić, D. (2017). Validation of The Cultural Intelligence Scale on a Serbian sample. Primenjena psihologija, 10 (2), 165–184. UDC: 159.9.072:316.6; doi: 10.19090/pp.2017.2.165-184
 7. Starčević, J., Dimitrijević, B., & Macura Milovanović, S. (2016). Rethinking the role of pedagogical assistants: establishing cooperation between Roma families and schools in Serbia. CEPS Journal, 6 (4), 73–91. ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition).
 8. Starčević, J. & Dimitrijević, B. (2016). Teacher education: Towards the development of high-quality pedagogical profiles. International scientific conference proceedings Improving Quality of Education in Elementary Schools (p. 92–95). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu; Beograd: Institut za pedagoška istraživanja; Beograd: ZUOV. ISBN: 978-86-7604-150-3.
 9. Petrović, D., Starčević, J., Chen, G-M., & Komnenić, D. (2015). Intercultural Sensitivity Scale: Proposal for a Modified Serbian Version. Psihologija, 48 (3), 199–212. ISSN: 0048-5705, UDC: 316.72:159.923.5.075(497.11) 316.64-057.875:316.722, doi: 10.2298/PSI1503199P.
 10. Tatić-Janevski, S. & Starčević, J. (2012). Identifikacija darovitih u osnovnim školama u Srbiji. U A. Altaras Dimitrijević (ur.), Darovitost: Ogledi i pogledi (str. 289–313). Beograd: Filozofski fakultet. ISBN 978-86-88803-03-0.

Остале активности

Учешће на пројектима: Домаћи интеринституционални пројекат: Професионалне компетенције научноистраживачког подмлатка у систему универзитетског образовања
Међународни интеринституционални пројекат: Позитивно образовање – доживљај психолошког благостања и остваривање оптималних образовних постигнућа
Усавршавања: 15-20.3.2015. Студијско путовање у Љубљану у оквиру пројекта Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education 516762-Tempus-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR
Област Интересовања:
Чланства у организацијама: Друштво психолога Србије;
Секција универзитетских наставника психологије образовања
Остали подаци: Реализатор програма Ужичког центра за права детета и Песталоци фондације Образовање за права детета на мастер студијским програмима.
Председник Комисије за процену етичности психолошких истраживања Универзитета у Крагујевцу.