Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита


Резултати испита одржаних у фебруару 2020. године.

Академско писање – писмени испит
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ОППН писмени
Методологија педагошких  истраживања – статистика
Основе информатике
ИКТ у настави – мастер
Школска и породична педагогија
Увод у педагогију
Развој и учење деце раних узраста
Педагошка психологија – писмени
Породична педагогија
Филозофија са етиком – испит
Методика наставе српког језика и књижевности
Феноменологија слободног времена
Увод у педагогију
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Предшколска педагогија – колоквијум
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Превенција поремећаја у понашању – колоквијум
Изабрани књижевни жанр ДВ – мастер


Резултати испита одржаних у јануару 2020. године.

Основе социјалне педагогије
Изабрани књижевни жанр – ПВ (мастер)
Методологија педагошких истраживања – писмени У ДВ
Основе информатике (испит и поправни колоквијум) – васпитачи
Основе информатике У
ИКТ у настави
Култура младих
Школска и породична педагогија
Увод у педагогију
Породица и савремено друштво, Култура младих – дошколовање
Породица и савремено друштво
Инклузија у образовању ПВ, ДВ
Инклузија у образовању У
Педагошка психологија
Немачки језик У (почетни)
Инклузивно образовање – теорија и пракса У (мастер)
Инклузивно образовање – теорија и пракса ПВ (мастер)
Општа хигијена ПВ – дошколовање
Одрживи развој животне средине У (мастер)
Социологија образовања
Основе математике II
Основе математике I
Елементарни математички појмови
Методологија педагошких истраживања – тест знања и статистика
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – дошколовање
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Превенције поремећаја у понашању
Предшколска педагогија
Увод у проучавање књижевности – коначне оцене – ДВ
Породична педагогија
Академски енглески језик
Инклузивно образовање -теорија и пракса ДВ
 Српски језик 2
 Школска и породична педагогија – практикуми
 Увод у историју српске књижевности 1
 Филозофија са етиком
 Реторика
 Психопатологија детињства и младости
 Педагошка психологија
Елементарни математички појмови – предиспитне обавезе
Основе математике II У – предиспитне обавезе
Основе математике I У – предиспитне обавезе
Зелени путокази (дошколовање)
Зелени путокази
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Општа хигијена У (дошколовање)
Екологија
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – писмени
Методологија педагошких истраживања – SPSS – ПВ, ДВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду (дошколовање)
 Методика развоја говора
Академско писање
Методологија педагошких истраживањa – статистика
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Методика упознавања околине ПВ
Методика наставе природе и друштва У
Методика наставе српског језика и књижевности
Елементарни математички појмови – колоквијум II
Основе математике I – колоквијум II
Модели организације рада у домовима
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Развој и учење деце раних узраста
Дидактика ДВ, У – колоквијум II (поправни)
Српски језик, српски језик I ПВ, У
 Енглески језик струке – У II година – испит
Увод у проучавање књижевности ПВ (дошколовање) – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Основе математике II – колоквијум II
Увод у проучавање књижевности – писмени испит
Основе информатике У – колоквијум II
Увод у проучавање књижевности У – колоквијум II (поправни)


Резултати испита одржаних у децембру 2019. године.

Интеракција и комуникација у васпитном раду (предлог коначних оцена)
Увод у проучавање књижевности У – колоквијум II
Педагошка психологија – колоквијум (поправни)
 Резултати колоквијума код Проф. др Радмиле Миловановић
Педагошка психологија – колоквијум (поправни)
Модели организације рада у домовима – поправни колоквијум
Школска и породична педагогија –  други поправни колоквијум
Увод у педагогију – апсолвенти
Развој и учење деце раних узраста – колоквијум (поправни)
Српски језик ПВ, ДВ – колоквијум (поправни)
Увод у проучавање књижевности – Поправни колоквијум 2 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – Поправни колоквијум 2 – ДВ
Породична педагогија – испит
Академско писање – колоквијум II
Инклузивно образовање-теорија и пракса
Инклузија у образовању – колоквијум (поправни)
Дидактика У – колоквијум II
Инклузија у образовању
Академски енглески језик – колоквијум
Основа математике 1 – први поправни колоквијум
Основа математике 2 – први поправни колоквијум
Енглески језик струке У – колоквијум II
Инклузивно образовање-теорија и пракса МАС У – колоквијум
Увод у проучавање књижевности ПВ IV – усмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – дошколовање – колоквијум I
Увод у проучавање књижевности – други колоквијум, ПВ
Увод у проучавање књижевности – други колоквијум, ДВ
Основа комуникологије – колоквијум
Говорне вестине и комуникологија – колоквијум
Основе математике 1 – писмени део испита
Основе математике 2 – писмени део испита
Елементарни математички појмови – први поправни колоквијум
Академски енглески језик – колоквијум
Феноменологија слободног времена – колоквијум I
Школска и породична педагогија – колоквијум II
Енглески језик струке У – колоквијум I
Основе информатике У – колоквијум I (поправни)
Методика наставе српског језика и књижевности – колоквијум I
Методика васпитно образовног рада ПВ – колоквијум
Интеракција и комуникација у васпитном раду – колоквијум (поправни)
Школска и породична педагогија – колоквијум II
Српски језик ПВ, ДВ – колоквијум
Основе математике I – колоквијум I
Методика рада домског васпитача – колоквијум (поправни)
Развој и учење деце раног узраста – колоквијум
Педагошка психологија – колоквијум
Основе математике II
Модели организације рада у домовима – колоквијум
Методологија педагошких истраживања-тест знања и статистика
Филозофија са етиком – колоквијум (поправни)