Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита


Резултати испита (провере знања) одржаних у јулу 2021. године.

Основе социјалне педагогије
Инклузија у образовању
Књижевност за децу – завршни део – ПВ
Инклузивно образовање-теорија и пракса
Методика наставе природе и друштва У
Методика упознавања околине – васпитачи
Методика наставе музичке културе У
Основе социјалне педагогије – испит
Методологија педагошких истраживања
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ дошколовање
Академско писање
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Увод у историју српске књижевности 2 – У + ПВ
Увод у историју српске књижевности 2 – ПВ дошколовање
Развој и учење деце раних узраста
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Основе математике 1
Основе математике 2
Елементарни математички појмови
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ – дошколовање
Филозофија са етиком


Резултати испита (провере знања) одржаних у јуну 2021. године.

Увод у историју српске књижевности 1
Методологија педагошких истраживања (СПСС и Писани рачун) – колоквијум
Методика наставе музичке културе
Дидактика ДВ
Дидактика У
Дидактика У – четврти поправни колоквијум
Методика упознавања околине ПВ
Методикa наставе природе и друштва
Књижевност за децу – завршни део – ПВ
Методика наставе српског језика и књижевности – колоквијум 3
Методологија педагошких истраживања
Академско писање
Увод у историју српске књижевности 2 – У, ПВ
Увод у историју српске књижевности 2 – ПВ Дошколовање
Основе комуникологије – колоквијум (поправни)
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – дошколовање – ПВ
 Општи енглески језик – писмени испит – У
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Основе математике 1, 2
Елементарни математички појмови
Методологија педагошких истраживања – статистика
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Методика наставе музичке културе (ОАС Учитељ) – колоквијум II
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – Дошколовање
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ
Увод у историју српске књижевности 1 – дошколовање
 Реторика
 Филозофија са етиком
Енглески језик струке – писмени


Резултати испита (провере знања) одржаних у мају 2021. године.

Књижевност за децу – поновљени Колоквијум 2 – ПВ
Ликовне технике – предлог оцена
Дидактика У – колоквијум 4
Дидактика ДВ – колоквијум 4
Општи енглески језик – колоквијум 2
Основе комуникологије – колоквијум
Методика наставе српског језика и књижевности – колоквијум (поправни)