Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита


Резултати испита (провере знања) одржаних у октобру 2023. године

Методика упознавања околине
Методика наставе природе и друштва
Методика наставе српског језика и књизевности – испит (септембар 2)
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ-дошколовање


Резултати испита (провере знања) одржаних у септембру 2023. године

Академско писање
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ППН
Методологија педагошких истраживања
Методика наставе музичке културе У
Увод у историју српске књижевности 3
Књижевност за децу – писмени – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Методологија педагошких истраживања – статистика
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Академски енглески
Енглески језик струке
Квантитативна истраживања ДАС – септембарски рок
 Основе математике 1 и 2 – писмени
Породична педагогија – писмени део
Школска и породична педагогија – писмени део
Увод у педагогију – писмени део
Педагошка психологија У
Развој и учење деце раних узраста
Развојна психологија ПВ, ДВ
Методика наставе природе и друштва
Методика упознавања околине
Академско писање
Методологија педагошких истраживања
Књижевност за децу – завршни испит – У
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ДВ
Математика
Српски језик и Српски језик 2 (старије генерације) – писмени – У
Методика наставе српског језика и књижевности – испит
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – дошколовање
Књижевност за децу – писмени – У
Енглески језик струке-писмени
Методологија педагошких истраживања – статистика
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Српски језик ПВ
Увод у педагогију – писмени део
Породична педагогија – писмени део


Резултати испита (провере знања) одржаних у августу 2023. године

 Увод у историју српске књижевности 1


Резултати испита (провере знања) одржаних у јулу 2023. године

Основе социјалне педагогије и Психолошке основе васпитног рада у домовима ученика
Развојна психологија ПВ, ДВ
Педагошка психологија У
Развој и учење деце раних узраста
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ППН
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ-дошколовање
Књижевност за децу – завршни део – У
Увод у историју српске књижевности 2 – ПВ
Академско писање
Методологија педагошких истраживања
Српски језик – ОАС Учитељ
Основе математике 1 и 2 , Елементарни математички појмови
Методика наставе природе и друштва
Методика наставе музичке културе У
Методика наставе музичке културе У
Академски енглески У – писмени
Енглески језик струке – писмени
Енглески језик струке – писмени (стари програм)
Методологија педагошких истраживања – статистика
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – дошколовање
Књижевност за децу – писмени – У
Српски језик ПВ ДВ
Увод у педагогију – писмени
Породична педагогија – писмени

Резултати испита (провере знања) одржаних у јуну 2023. године

Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ дошколовање
Књижевност за децу – завршни део – У
Интеракција и комуникација у васпитном раду – колоквијум
Методика васпитно образовног рада 1 – колоквијум
Увод у историју српске књижевности 2 – У + ПВ
Квантитативне методе у истраживању васпитно-образовног рада – ДАС
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – Дошколовање и ППМ
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ППН
Методика наставе музичке културе – испит – II година ОАС Учитељ
Методика наставе музичке културе – испит – III година ОАС Учитељ
Методологија педагошких истраживања
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ППМ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Књижевност за децу – писмени – У
Академско писање
Педагогија слободног времена – писмени део
Модели организације рада у домовима – писмени део
Српски језик – испит – У
 Методологија педагошких истраживања – SPSS
 Методологија педагошких истраживања – статистика
 Књижевност за децу ПВ – писмени
 Књижевност за децу У – писмени (стари програм)
 Методика наставе српског језика и књижевности – трећи колоквијум и испит
 Увод у историју српске књижевности 1 – У и ПВ
 Академски енглески У – писмени (стари програм)
 Академски енглески У – писмени
 Језик струке (енглески) У – писмени
 Српски језик ПВ, ДВ
Интеракција и комуникација – колоквијум
Методика васпитно-образовног рада 1 – колоквијум
Увод у проучавање књижевности У – колоквијум 2 (поправни)
Основе математике 1 и 2 – писмени
Породична педагогија – писмени
Увод у педагогију – писмени


Резултати испита (провере знања) одржаних у априлу и мају 2023. године

Методика наставе музичке културе – колоквијум 2 – II година Учитељ
Методика наставе музичке културе – колоквијум 2 – III година Учитељ
Српски језик – ОАС Учитељ (2. година)
Методика музичког васпитања, II поправни колоквијум – III година ПВ
Увод у проучавање књижевности – Поновљени колоквијум 2 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – Поновљени колоквијум 2 – ДВ
 Књижевност за децу – Поновљени колоквијум 2 – У
 Српски језик – поправни колоквијум – 1. година ОАС ПВ
 Методика развоја говора – поправни колоквијум – 3. година ОАС ПВ
 Методика музичког васпитања – други колоквијум – ПВ трећа година
 Српски језик – II колоквијум
 Методологија педагошких истраживања – статистика
 Енглески језик струке – колоквијум – ОАС Учитељ
 Методика наставе српског језика и књижевности – поправни колоквијум
 Педагошка психологија
 Развојна психологија – ПВ и ДВ
Развој и учење деце раних узраста
Основе математике 2 – писмени
Књижевност за децу – Колоквијум 2 – У
Академско писање
Методологија педагошких истраживања
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ППМ
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 2 – ПВ
Академски енглески језик – ОАС Учитељ – поправни колоквијум
Методологија педагошких истраживања – SPSS
 Методика наставе српског језика и књижевности – други колоквијум
 Методика развоја говора – колоквијум
 Методика васпитно-образовног рада 1 – поправни колоквијум
 Основе математике 1 и 2 – писмени
 Академски енглески језик – први колоквијум
 Књижевност за децу – завршни део – ПВ
 Енглески језик струке – први колоквијум
 Педагогија слободног времена – први поправни колоквијум
Социлогија – испит
Увод у проучавање друштва – испит

Методика васпитно-образовног рада – први колоквијум
Методологија педагошких истраживања
Академско писање
Предшколска педагогија – колоквијум 2 (поправни)
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Увод у историју српске књижевности 1
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Методологија педагошких истраживањa – статистика
Породична педагогија – колоквијум1
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита (априлски рок) – ПВ-дошколовање
Увод у проучавање књижевности – Поновљени колоквијум 1 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – Поновљени колоквијум 1 – ДВ
 Интеракција и комуникација – колоквијум
Методика музичког васпитања – III година – ПВ – колоквијум 1
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ-дошколовање
Општи енглески језик (English for General Purposes) У – писмени (стари програм)


Резултати испита (провере знања) одржаних у марту 2023. године

Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 –  ДВ
Методика наставе музичке културе – II година – У – колоквијум 1
Методика наставе музичке културе – III година – У – колоквијум 1
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ППМ
Развој и учење деце раних узраста
Инклузивно образовање-теорија и пракса
Предшколска педагогија – поправни колоквијум 1 и 2
Академско писање – колоквијум 1
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ППН
Социологија
Академско писање
Увод у проучавање књижевности – завршни део –  ПВ + ДВ
Увод у педагогију – ОСС
Методологија педагошких истраживања – дошколовање
Методологија педагошких истраживања
Основе математике 1 и 2 – писмени
Методика наставе музичке културе – друга година У – колоквијум 1
Методика наставе музичке културе – трећа година У – колоквијум 1
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Методологија педагошких истраживања – статистика
Књижевност за децу – поновљени Колоквијум 1 – У
Увод у педагогију – писмени
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање


Резултати испита (провере знања) одржаних у фебруару 2023. године

Књижевност за децу – Колоквијум 1 – У
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Увод у проучавање друштва У/Социологија ПВ,ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ-дошколовање
Увод у историју српске књижевности 1
Академско писање
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ППН
Развиј и учење деце раних узраста
Методологија педагошких истраживања
Основе математике 1 и 2
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Методологија педагошких истраживања – статистика
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Методика наставе српског језика и књижевности
Породична педагогија
Увод у педагогију – други део (писмени)
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Српски језик ПВ, ДВ – поправни први колоквијум
Увод у педагогију – ОСС
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ППМ


Резултати испита (провере знања) одржаних у јануару 2023. године

Инклузивно образовање-теорија и пракса
Инклузивно образовање у пракси_Мастер професор предметне наставе
Инклузија у образовању ППМ
Школска и породична педагогија – писмени део
Социологија, Увод у проучавање друштва
Увод у историју српске књижевности 3 – У
Модели организације рада у домовима, писмени део
Увод у педагогију – писмени део испита
Академско писање
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ППН
Основе математике 2
Методологија педагошких истраживања
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ дошколовање
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ3
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ2
Породична педагогија – писмени
Развој и учење деце раних узраста
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Основе математике 1
Увод у педагогију – писмени
Методологија педагошких истраживања – статистика
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Увод у историју српске књижевности 1  У+ПВ
Методика упознавања околине
Методика наставе природе и друштва
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Енглески језик струке У – писмени
Књижевност за децу – колоквијум 1 – ПВ
Методика наставе српског језика и књижевности


Резултати испита (провере знања) одржаних у децембру 2022. године

Медијска писменост-колоквијум
Методика наставе српског језика и књижевности – колоквијум (поправни)
Српски језик ПВ, ДВ – колоквијум
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Развој и учење деце раних узраста –  колоквијум
Методика-васпитно образовног радa поправнi колоквијум – ОАС ПВ II година
Математика – писмени део
Интеракција и комуникација ПВ 3 – колоквијум 2
Интеракција и комуникација ПВ 2 – колоквијум 2
Методологија педагошких истраживања
Академско писање
Модели организације рада у домовима – први поправни колоквијум
Модели организације рада у домовима – први колоквијум
Методика упознавања околине ПВ
Методика наставе природе и друштва У
Методологија педагошких истраживањa – SPSS
Методологија педагошких истраживања – статистика
Развој и учење деце раних узраста –  колоквијум
Методика наставе српског језика и књижевности (децембарски апсолвентски рок)
Школска и породична педагогија – колоквијум 1 (поправни)