Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита


Резултати испита (провере знања) одржаних у фебруару 2024. године

Одлике група и међугрупних односа
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ППН и ППМ
Академско писање
Увод у историју српске књижевности 1 – У
Математика
Увод у педагогију –  писмени део У
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ дошколовање
Увод у историју српске књижевности – ПВ (стари програм)
Методологија педагошких истраживања
Методика наставе српског језика и књижевности
Увод у психологију ОАС ДВ I година – бодови
Развој и учење ОАС ПВ II година – бодови
Књижевност за децу – завршни део испита – У
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ
Увод у педагогију – писмени
Методологија педагошких истраживањa – статистика
Meтодологија педагошких истраживања – SPSS
Методика наставе српског језика и књижевности – испит
Књижевност за децу – писмени – У
Књижевност за децу – поновљени колоквијум 1 – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Инклузивно образовање – теорија и пракса – ДВ мастер
Инклузивно образовање – теорија и пракса – ПВ мастер
Српски језик ПВ, ДВ – поправни колоквијум 1
Квантитативне методе у истраживању васпитно-образовног рада – ДАС
Инклузивно образовање МАС У
Инклузија у образовању ПВ
Развојна психологија У
Развојна психологија ПВ
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ


Резултати испита (провере знања) одржаних у јануару 2024. године

Методика наставе српског језика и књижевности
Развој и учење, ОАС ПВ, II година
Развојна психологија, ОСС СМСВ, I година
Увод у психологију, ОАС ДВ, I година
Управљање квалитетом наставе и учења, МАС ЛУО
Учење и развој, МАС ППН
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ППН
Увод у историју књижевности 3
Увод у историју српске књижевности 1 – У
Академско писање
Педагошка психологија
Књижевност за децу – завршни део – У
Методологија педагошких истраживања
Увод у педагогију У
Увод у педагогију – ОСС
Методологија педагошких истраживањa – статистика
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Математика
Интеракција и комуникација – колоквијум
Методика наставе српског језика и књижевности
Методика наставе српског језика и књижевности – поправни колоквијум
Увод у проучавање књижевности – завршни испит – ПВ
Увод у педагогију ПВ, ДВ – писмени
Књижевност за децу – писмени – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Породична педагогија, писмени део испита