Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита


Резултати испита (провере знања) одржаних у јуну 2024. године

Српски језик ПВ, ДВ
Предшколска педагогија – колоквијум 1 и 2
Методика наставе математике
Породична педагогија ДВ – писмени
Енглески језик струке У
 Породична педагогија – писмени део испита
 Увод у педагогију
Интеракција и комуникација у васпитном раду – колоквијум.
Методика васпитно образовног рада 1 – колоквијум
Основе математике 1 и 2 – писмени
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ (стари програм)
Домска педагогија – колоквијум
Увод у историју српске књижевности 1


Резултати испита (провере знања) одржаних у мају 2024. године

Методика музичког васпитања – други колоквијум – ПВ III година
Резултати испита – Методика наставе математике
Књижевност за децу – У – Поновљени Колоквијум 2
Методика наставе музичке културе – Учитељ (II година) – други колоквијум
Домска педагогија – други колоквијум
Увод у проучавање књижевности – Поновљени Колоквијум 2 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – Поновљени Колоквијум 2 – ДВ
Методологија педагошких истраживања – SPSS поправни колоквијум ПВ
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ППМ
Методика рада домског васпитача – поправни 2. колоквијум
Српски језик ПВ ДВ – колоквијум (поправни)
Предшколска педагогија – колоквијум 1 и 2 (поправни)
Методологија педагошких истраживања – SPSS поправни колоквијум ДВ
Књижевност за децу У- колоквијум 2
Академско писање
Методологија педагошких истраживања
Mетодикa развоја говора – поправни колоквијум, ОАС ПВ 3. година
Методологија педагошких истраживања ПВ – SPSS први колоквијум
Увод у проучавање књижевности ПВ – колоквијум 2
Увод у проучавање књижевности ДВ – колоквијум 2
Методика рада домског васпитача – колоквијум 2
Методика наставе српског језика и књижевности колоквијум 2 (поправни)
Математика
Предшколска педагогија – колоквијум 1 и 2 (поправни)
Методологија педагошких истраживања – статистика
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Методологија педагошких истраживања – SPSS први колоквијум ДВ
Српски језик ПВ, ДВ – колоквијум 2


Резултати испита (провере знања) одржаних у априлу 2024. године

Породична педагогија – први поправни колоквијум
Педагошка психологија
Академско писање
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ППН
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ДОШ ППМ
Увод у проучавање књижевности – Поновљени Колоквијум 1 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – Поновљени Колоквијум 1 – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни испит – Дошколовање
Увод у историју српске књижевности 1 – У + ПВ
Методологија педагошких истраживања – писмени
Породична педагогија – колоквијум 1
Увод у проучавање књижевности У – колоквијуим 1
Психолошке основе васпитног рада у дому ученика
Математика
Увод у педагогију – писмени
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Методологија педагошких истраживањa – статистика
Методика васпитно-образовног рада 1 ПВ – колоквијум 1 (поправни)
Методика развоја говора ПВ- колоквијум
Методика наставе музичке културе – поправни колоквијум 1 – У
Методика васпитно-образовног рада 1 ПВ – колоквијум 1
Увод у проучавање књижевности – писмени испит – Дошколовање
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – ДВ
Енглескио језик струке У – писмени
Академски енглески језик У
Методика музичког васпитања ПВ – поправни колквијум 1
Српски језик, ОАС Учитељ – поправни колоквијум
Методологија педагошких истраживања – поправни колоквијум статистика


Резултати испита (провере знања) одржаних у марту 2024. године

 Методологија педагошких истраживања
 Основе математика 1 и 2
Методика наставе музичке културе У – колоквијум 1
Књижевност за децу У – завршни део
Академско писање
Методологија педагошких истраживања ПВ ДВ статистика – колоквијум
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду МАС ППН
Увод у педагогију – писмени
Енглески језик струке У – писмени
Инклузивно образовање МУ
Инклузија у образовању ПВ
Инклузија у образовању ДВ
Развојна психологија У
Разумевање емоција
Методологија педагошких истраживања – СПСС
Методологија педагошких истраживања статистика
Методика музичког васпитања ПВ
Увод у проучавање књижевности ПВ – завршни испит
Увод у историју српске књижевности 1 ПВ + ДВ
Методика наставе музичке културе У
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Књижевност за децу У – писмени


Резултати испита (провере знања) одржаних у фебруару 2024. године

Српски језик – ОАС Учитељ – колоквијум
Психолошке основе васпитног рада у домовима ученика
Развојна психологија ПВ
Развојна психологија У
Инклузивно образовање МУ
Инклузија у образовању ПВ
Одлике група и међугрупних односа
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ППН и ППМ
Академско писање
Увод у историју српске књижевности 1 – У
Математика
Увод у педагогију –  писмени део У
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ дошколовање
Увод у историју српске књижевности – ПВ (стари програм)
Методологија педагошких истраживања
Методика наставе српског језика и књижевности
Увод у психологију ОАС ДВ I година – бодови
Развој и учење ОАС ПВ II година – бодови
Књижевност за децу – завршни део испита – У
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ
Увод у педагогију – писмени
Методологија педагошких истраживањa – статистика
Meтодологија педагошких истраживања – SPSS
Методика наставе српског језика и књижевности – испит
Књижевност за децу – писмени – У
Књижевност за децу – поновљени колоквијум 1 – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Инклузивно образовање – теорија и пракса – ДВ мастер
Инклузивно образовање – теорија и пракса – ПВ мастер
Српски језик ПВ, ДВ – поправни колоквијум 1
Квантитативне методе у истраживању васпитно-образовног рада – ДАС
Инклузивно образовање МАС У
Инклузија у образовању ПВ
Развојна психологија У
Развојна психологија ПВ
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ


Резултати испита (провере знања) одржаних у јануару 2024. године

Методика наставе српског језика и књижевности
Развој и учење, ОАС ПВ, II година
Развојна психологија, ОСС СМСВ, I година
Увод у психологију, ОАС ДВ, I година
Управљање квалитетом наставе и учења, МАС ЛУО
Учење и развој, МАС ППН
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ППН
Увод у историју књижевности 3
Увод у историју српске књижевности 1 – У
Академско писање
Педагошка психологија
Књижевност за децу – завршни део – У
Методологија педагошких истраживања
Увод у педагогију У
Увод у педагогију – ОСС
Методологија педагошких истраживањa – статистика
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Математика
Интеракција и комуникација – колоквијум
Методика наставе српског језика и књижевности
Методика наставе српског језика и књижевности – поправни колоквијум
Увод у проучавање књижевности – завршни испит – ПВ
Увод у педагогију ПВ, ДВ – писмени
Књижевност за децу – писмени – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Породична педагогија, писмени део испита