Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита


Резултати испита (провере знања) одржаних у августу 2020. године.

Методике упознавања околине (ОАС ПВ)
Методике наставе природе и друштва (ОАС У)
Методологија педагошких истраживања – колоквијуми
Књиженост за децу – У
Књижевност за децу – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – дошколовање


Резултати испита (провере знања) одржаних у јулу 2020. године.

Инклузивно образовање – теорија и пракса
Методика развоја почетних математичких појмова
Увод у педагогију
Основе математике 1
Основе математике 2
Елементарни математички појмови
 Дидактика
Академско писање – колоквијуми
Методологија педагошких истраживања – ОАС, МАС ОППН и дошколовање
Методика наставе српског језика и књижевности
Породична педагогија ДВ
Педагогија слободног времена
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Породична педагогија – испит
Психопатологија детињства и младости
Психотерапијске технике у васпитном раду
Психологија менталног здравља
Психолошко саветовање у васпитном раду
Филозофијa са етиком
 Реторикa
Педагогија слободног времена
Школска и породична педагогија
Увод у проучавање књижевности – писмени део У
Увод у проучавање књижевности – писмени део ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени део ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени део ПВ дошколовање
Увод у историју српске књижевности 2 У, ПВ
Основе математике 1
Основе математике 2
Елементарни математички појмови
Елементи комбинаторике
Увод у педагогију У – практикум
Увод у педагогију ПВ – практикум
Увод у педагогију ДВ – практикум
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Дидактика ДВ
Дидактика У
Увод у историју српске књижевности 1 ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду – испит, ППМ
Методика природе и друштва (ОАС У)
Методика упоунавања околине (ОАС ПВ)
 Увод у педагогију – испит
Књижевност за децу – завршни део – ПВ
Увод у историју српске књижевности 2 – ПВ
Основе математике 1 – усмени део
Основе математике 2 – усмени део
Елементарни математички појмови – усмени део
Екологија
Основе природних наука У
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Зелени путокази
Методике наставе музичке културе – У
Инклузија у образовању
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Конструктивно решавање сукоба
Основе социјалне педагогије
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – дошколовање
Методологија педагошких истраживања У и дошколовање
Феноменологија слободног времена
Модели организације рада у домовима
Школска и породична педагогија
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Основе математике 1
Основе математике 2
Елементарни математички појмови
Основи комбинторике
Увод у проучавање књижевности – писмени ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени ПВ (дошколовање)
Педагогија слободног времена
Породична педагогија ДВ
Академско писање – колоквијуми
Методологија педагошких истраживања – колоквијуми
Интеракција и комуникација у васпитном раду

Резултати испита (провере знања) одржаних у јуну 2020. године.

Инклузија у образовању (јун)
Инклузија у образовању (март)
Развојна психологија У
Основе социјалне педагогије
Српски језик 2
Екологија
Општа хигијена
Основе природних наука – У
Основе природних наука – ПВ
Основе природних наука – ДВ
Психолошко саветовање у васпитном раду У, ПВ
Породична педагогија – PV
Психотерапијске технике у васпитном раду
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Увод у педагогију
Увод у историју српске књижевности 2 – изборни У, ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Развојна психологија
Методологија педагошких истраживања – колоквијум СПСС II.група
 Методика наставе музичке културе – испит
 Књижевност за децу – завршни део – ПВ
 Академски Енглески језик – мастер
 Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психопатологија детињства и младост
Психолошко саветовање у васпитном раду
Методика наставе ликовне културе
Породична педагогија
Методика упознавања околине ПВ
Mетодика наставе природе и друштва
Методологија педагошких истраживања – испит ОАС и дошколовање
Методологија педагошких истраживања – SPSS
 Социологија
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ – ДОШКОЛОВАЊЕ
Методологија педагошких истраживања – статистика
Методика наставе српског језика и књижевности – други колоквијум
Основе математике 1
Основе математике 2
Елементарни математички појмови
Аналитичка геометрија
Методика упознавања околине
Методике наставе природе и друштва
Књижевност за децу ПВ – писмени
Психологија менталног здравља
Академско писање
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени (дошколовање)
Развој и учење деце раних узраста
Модели организације рада у домовима – испит
Енглески језик I год. ПВ – колоквијум
Енглески језик I год. ДВ – колоквијум
Реторика
Филозофија са етиком
Енлески језик струке У
Методика рада домског васпитача – колоквијум 2 (поправни)
Увод у историју српске књижевности I