Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита


Резултати испита (провере знања) одржаних у септембру 2022. године

Енглески језик струке – Резултати писменог испита, Учитељ, 1. година
Увод у проучавање књижевности – завршни испит – ПВ – I година
Увод у проучавање књижевности – завршни испит – ПВ – II година
Увод у проучавање књижевности – завршни испит – ДВ – I година
Увод у проучавање књижевности – завршни испит – ДВ – II година
 Развојна психологија
 Методика наставе српског језика и књижевности
 Српски језик – испит – ОАС ПВ, ДВ
Методологија педагошких истраживања – У
Основе математике 1, 2, Елементарни математички појмови – писмени део
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Академско писање
Увод у проучавање књижевности – писмени – У 1. година
Увод у проучавање књижевности – писмени – У 2. година
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ – I година
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ – II година
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ – I година
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ – II година
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ – дошколовање
 Методологија педагошких истраживања – статистика септембар 2
 Методологија педагошких истраживања – SPSS – септембар 2
 Методологија педагошких истраживања – писмени део ПВ и ДВ – септембар 2
 Методологија педагошких истраживања – писмени
 Методика наставе природе и друштва – ОАС У – испит
 Методика упознавања околине – ОАС ПВ – испит
 Српски језик 2 – писмени део испита
 Увод у историју српске књижевности 2 – У и ПВ
 Књижевност за децу – завршни део – ПВ
 Педагошка психологија
Методика наставе српскког језика и књижевности – испит
Увод у проучавање књижевности – завршни испит – ПВ – I година
Увод у проучавање књижевности – завршни испит – ПВ – II година
Увод у проучавање књижевности – завршни испит – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни испит – ПВ – дошколовање
Развој и учење деце раних узраста
Увод у проучавање књижевности – писмени – У – I година
Увод у проучавање књижевности – писмени – У – II година
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Академско писање
Српски језик – ПВ – испит
Елементарни математички појмови – ПВ – писмени део
Основе математике 1 – У – писмени део
Основе математике 2 – У – писмени део
Методологија педагошких истраживања – У
Mетодологија педагошких истраживања – статистика
Инклузивно образовање – теорија и пракса
 Развојна психологија
Методологија педагошких истраживања – SPSS колоквијум
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у историју српске књижевности 1  У+ПВ
Енглески језик струке У
Методологија педагошких истраживања – ПВ ДВ


Резултати испита (провере знања) одржаних у јулу 2022. године

Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ – I година
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ – I година
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ – II година
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Књижевност за децу – завршни део – ПВ
Увод у историју српске књижевности 2
Академско писање
Увод у проучавање књижевности – писмени – У – I година
Увод у проучавање књижевности – писмени – У – II година
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ – II година
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ – I година
Развојна психологија
Методологија педагошких истраживања
Развој и учење деце раних узраста
Педагошка психологија
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Српски језик ПВ и ДВ – испит
Академско писање – колоквијуми
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду
Основе математике 1
Основе математике 2
Елементарни математички појмови

Методологија педагошких истраживања (статистика)
 Енглески језик струке, учитељ 1. и 2. година
 Увод у историју српске књижевности 3
 Методологија педагошких истраживања – SPSS
 Увод у историју српске књижевности 1