Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита


Резултати испита (провере знања) одржаних у фебруару 2021. године.

Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ Дошколовање
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста – други део
Социологија
Увод у историју српске књижевности 1 – У + ПВ
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ дошколовање
Развојна психологија
Основе социјалне педагогије
 Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду
Инклузија у образовању, Инклузивно образовање, ОППН
Породична педагогија
Развој и учење деце раних узраста – писмени део
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ Дошколовање
Основе математике 2
Елементарни математички појмови – колоквијум
Методика наставе природе и друштва У
 Mетодика наставе српског језика и књижевности
Академско писање – писмени
Методологија педагошких истраживања – статистика
Методологија педагошких истраживања – СПСС
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС
Увод у педагогију
Развојна психологија
Методологија педагошких истраживања – ОАС и дошколовање
Увод у историју српске књижевности 2
Књижевност за децу ПВ
Општи енглески језик У – писмени
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – Дошколовање


Резултати испита (провере знања) одржаних у јануару 2021. године.

Инклузивно образовање – теорија и пракса У (мастер)
Инклузивно образовање – теорија и пракса ПВ (мастер)
Инклузивно образовање – теорија и пракса ДВ (мастер)
Развој и учење деце раних узраста
Педагошка психологија
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДОШКОЛОВАЊЕ
Психопатологија детињства и младости – испит
Основе математике 1, Аналитичка геометрија
Социологија образовања – испит
Академски енглески језик, испит – Мастер
Елементарни математички појмови
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ и У
Увод у историју српске књижевности 1 – ДОШКОЛОВАЊЕ
Увод у историју српске књижевности 3
Књижевност за децу – ПВ
Основе математике 2
Предшколска дидактика
Педагошка комуникологија
 Основе домске педагогије
Интеракција и комуникација
Породица и савремено друштво
Развој и учење деце раних узраста
Филозофија са етиком – испит
Дидактика У – колоквијум 2 (поправни)
Дидактика ДВ – колоквијум 2 (поправни)
Методика упознавање околине
Методика наставе природе и друштва
Академско писање
Реторика
Енглески језик струке – писмени испит
Методика наставе српског језика и књижевности – I колоквијум
Породична педагогија, ПВ и ДВ
Методологија педагошких истраживања – дошколовање
Методологија педагошких истраживања – писмени
Методологија педагошких истраживања – статистика
Развојна психологија
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ОППН
Увод у историју српске књижевности 2
Увод у педагогију
Методологија педагошких истраживања – колоквијум SPSS
Општи енглески језик У – писмени


Резултати испита (провере знања) одржаних у децембру 2020. године.

Енглески језик струке – колоквијум 2 (поправни)
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Oснове комуникологије – колоквијум
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ОППН колоквијум друга група
 Академски енглески језик – поправни колоквијум
Енглески језик струке – други колоквијум
Енглески језик струке – испит
СПСС Методологија истраживања у васпитно-образовном раду МАС ОППН – колоквијум
Развој и учење деце раних узраста – колоквијум
Академски енглески (мастер У, ПВ, ДВ) – колоквијум 1
Методологија педагошких истраживања – писмени
Енглески језик струке – колоквијум 1
Основе математике 2 – писмени део
Основе социјалне педагогије
Академско писање – испит
Методологија педагошких истраживања – колоквијум статистика


Резултати испита (провере знања) одржаних у новембру 2020. године.

Дидактика – Први поправни колоквијум – У
Дидактика – Први поправни колоквијум – ДВ
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ППМ
Филозофија са етиком – колоквијум (поправни)
Инклузија у образовању
Основе социјалне педагогије
Филозофијa са етиком
Дидактика – први колоквијум – У
Дидактика – први колоквијум – ДВ
Развој и учење деце раних узраста
Основе математике 1 и 2 – усмени део
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – ДВ
Академско писање – писмени
Методологија педагошких истраживања – испит и колоквијуми
Основе математике 2 – колоквијум
Основе математике 1 и 2
Увод у проучавање књижевности ПВ – дошколовање


Резултати испита (провере знања) одржаних у октобру 2020. године.

Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Екологија
Општа хигијена
Основе природних наука ПВ
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Развојна психологија ПВ, ДВ
Развој и учење деце раних узраста
Инклузија у образовању
Развојна психологија У
Методика наставе природе и друштва
Методика упознавања околине
Увод у проучавање књижевности У
Увод у проучавање књижевности ПВ
Увод у проучавање књижевности ПВ (дошколовање)
Књижевност за децу ПВ
Увод у историју српске књижевности 3
Увод у педагогију
Школска и породична педагогија
Породична педагогија
Модели организације рада у домовима

Основе социјалне педагогије
Методологија педагошких истраживања – статистика (колоквијум)
Основе математике 2
Основе математике 1
Елементарни математички појмови
Mетодика наставе природе и друштва
Mетодика упознавања околине
Општа хигијена
Одрживи развој животне средине МАС У
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука У
Педагогија слободног времена – изборни
Књижевност за децу – усмени – ПВ
Дидактика ДВ