Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита


Резултати испита одржаних у јануару 2020. године.

 Енглески језик струке – У II година – испит
Увод у проучавање књижевности ПВ (дошколовање) – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Основе математике II – колоквијум II
Увод у проучавање књижевности – писмени испит
Основе информатике У – колоквијум II
Увод у проучавање књижевности У – колоквијум II (поправни)


Резултати испита одржаних у децембру 2019. године.

Интеракција и комуникација у васпитном раду (предлог коначних оцена)
Увод у проучавање књижевности У – колоквијум II
Педагошка психологија – колоквијум (поправни)
 Резултати колоквијума код Проф. др Радмиле Миловановић
Педагошка психологија – колоквијум (поправни)
Модели организације рада у домовима – поправни колоквијум
Школска и породична педагогија –  други поправни колоквијум
Увод у педагогију – апсолвенти
Развој и учење деце раних узраста – колоквијум (поправни)
Српски језик ПВ, ДВ – колоквијум (поправни)
Увод у проучавање књижевности – Поправни колоквијум 2 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – Поправни колоквијум 2 – ДВ
Породична педагогија – испит
Академско писање – колоквијум II
Инклузивно образовање-теорија и пракса
Инклузија у образовању – колоквијум (поправни)
Дидактика У – колоквијум II
Инклузија у образовању
Академски енглески језик – колоквијум
Основа математике 1 – први поправни колоквијум
Основа математике 2 – први поправни колоквијум
Енглески језик струке У – колоквијум II
Инклузивно образовање-теорија и пракса МАС У – колоквијум
Увод у проучавање књижевности ПВ IV – усмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – дошколовање – колоквијум I
Увод у проучавање књижевности – други колоквијум, ПВ
Увод у проучавање књижевности – други колоквијум, ДВ
Основа комуникологије – колоквијум
Говорне вестине и комуникологија – колоквијум
Основе математике 1 – писмени део испита
Основе математике 2 – писмени део испита
Елементарни математички појмови – први поправни колоквијум
Академски енглески језик – колоквијум
Феноменологија слободног времена – колоквијум I
Школска и породична педагогија – колоквијум II
Енглески језик струке У – колоквијум I
Основе информатике У – колоквијум I (поправни)
Методика наставе српског језика и књижевности – колоквијум I
Методика васпитно образовног рада ПВ – колоквијум
Интеракција и комуникација у васпитном раду – колоквијум (поправни)
Школска и породична педагогија – колоквијум II
Српски језик ПВ, ДВ – колоквијум
Основе математике I – колоквијум I
Методика рада домског васпитача – колоквијум (поправни)
Развој и учење деце раног узраста – колоквијум
Педагошка психологија – колоквијум
Основе математике II
Модели организације рада у домовима – колоквијум
Методологија педагошких истраживања-тест знања и статистика
Филозофија са етиком – колоквијум (поправни)