Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита


Резултати испита (провере знања) одржаних у октобру 2021. године.

 Филозофија са етиком
Методологија педагошких истраживања
Академско писање
Методика наставе српског језика и књижевности
Развојна психологија
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Увод у проучавање књижевности – ПВ
Увод у проучавање књижевности – ПВ дошколовање
Методике упознавања околине, Методике наставе природе и друштва
 Развојна психологија
 Развој и учење деце раних узраста
Педагошка психологија
Социологија – испит
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ дошколовање
Књижевност за децу – завршни део – ПВ


Резултати испита (провере знања) одржаних у септембру 2021. године.

Академско писање
Методологија педагошких истраживања
Методика наставе српског језика и књижевности – испит
Увод у историју српске књижевности 2 – У+ПВ
Основа социјалне педагогије – испит
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Филозофија са етиком
Основе математике 1 – Писмени део испита
Методологија педагошких истраживања – статистика
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Конструктивно решавање сукоба
Методика наставе природе и друштва У и Методика упознавања околине ПВ
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Методика наставе српског језика и књижевности
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Академско писање
Методологија педагошких истраживања
Увод у педагогију
Књижевност за децу – завршни део испита – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ПВ дошколовање
Социологија
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Општи енглески језик У – писмени
Основе социјалне педагогије
Основе математике 1 и 2, Елементарни математички појмови – писмени
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Увод у историју српске књижевности 2 – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Филозофија са етиком
Увод у историју српске књижевности – 2 – ПВ
Увод у историју српске књижевности – 1 – ПВ