Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита


Резултати испита одржаних у децембру 2019. године.

Основе математике II
Модели организације рада у домовима – колоквијум
Методологија педагошких истраживања-тест знања и статистика
Филозофија са етиком – колоквијум (поправни)


Резултати испита одржаних у новембру 2019. године.

Основе социјалне педагогије
Инклузија у образовању
Предшколска педагогија – колоквијум I (поправни)
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година) – колоквијум I
Елементарни математички појмови – колоквијум
Увод у проучавање књижевности У – колоквијум (поновљени)
 Основе информатике – У
 Основе информатике – ПВ, ДВ
 Сценска и луткаркса уметност – колоквијум
 Резултати колоквијума код Проф. др Радмила Миловановић
 Филозофија са етиком – колоквијум
 Академско писање – први колоквијум У
 Превенције поремећаја у понашању – колоквијум
Академско писање – први колоквијум
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ОППН колоквијум СПСС
Основе природних наука У – колоквијум
Основе природних наука ПВ – колоквијум
Основе природних наука ДВ – колоквијум
Први поправни колоквијум из дидактике – У
Први поправни колоквијум из дидактике – ДВ
Развојна психологија
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ППМ
Увод у проучавање књижевности ПВ – колоквијум I (поправни)
Увод у проучавање књижевности У – колоквијум I
Школска и породична педагогија,  први поправни колоквијум
Методика васпитно-образовног рада
Психопатологија детњства и младости
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Српски језик 1 – У, 1. година, поправни колоквијум
Основа математике 1
Увод у педагогију
Методологија педагошких истраживања – тест знања и колоквијуми
Академско писање – писмени део испита
Дидактика ДВ – колоквијум I
Дидактика У – колоквијум I
Породична педагогија
Педагогија слободног времена
Увод у проучавање књижевности ПВ – колоквијум I
Увод у проучавање књижевности (дошколовање) – колоквијум I
Предшколска педагогија – колоквијум


Резултати испита одржаних у октобру 2019. године.

Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ОППН колоквијум SPSS
Школска и породична педагогија – први колоквијум
Српски језик I У – колоквијум
Превенција поремећаја у понашању – колоквијум
Методика природе и друштва
Методика упознавања околине
Академско писање – колоквијум
Методологија педагошких истраживања – писмени
Инклузија у образовању
Инклузивно образовање-теорија и пракса
Српски језик 2 – испит (септембар 3 испитни рок)
Увод у проучавање књижевности – У
Књижевност за децу – ПВ
Увод у педагогију
Породична педагогија
Школска и породична педагогија
Основе социјалне педагогије
Књижевност за децу У (завршни део)
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука У
Интеркултурално образовање
Инклузивно образовање-теорија и пракса
Конструктивно решавање сукоба
Инклузија у образовању
Књижевност за децу – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ дошколовање
Српски језик 2 – резултати писменог дела испита
Увод у проучавање књижевности ДВ (завршни део)
Методика природе и друштва
Методика упознавања околине
Педагошка психологија
Развој и учење деце на раним узрастима
Развојна психологија