Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита


Резултати испита (провере знања) одржаних у априлу 2020. године.

 Oпшти енглески језик – У – колоквијум
Филозофија са етиком – поправни колоквијум 2
Филозофија са етиком – поправни колоквијум
Изборни 8 – Методика наставе енглеског језика на млађем узрасту (резултати провере знања, 29.4.2020.)
Изборни 9 – Методички практикум енглеског језика (резултати провере знања, 29.4.2020.)
Академски енглески језик (провера знања)
Увод у методику наставе енглеског језика – изборни 7 (провера знања)
Општи енглески језик (провера знања)
Енглески језик струке (провера знања)
Филозофија са етиком (провера знања)
Реторика (провера знања)
Филозофијa са етиком – У
Основе информатике У (провера знања)
Основе информатике ПВ,ДВ (провера знања)
Информатика у образовању У (провера знања)
ИКТ у настави (провера знања)


Резултати испита одржаних у марту 2020. године.

Академско писање
ИКТ у настави
Методологија педагошких истраживања – колоквијум статистика
Развој и учење деце раних узраста
Педагошка психологија
Основе математике 1
Основе математике 2
Елементарни математички појмови
Школска и породична педагогија
Увод у педагогију
Енглески језик ПВ
Енглески језик ДВ
Породична педагогија
Предшколска педагогија – колоквијум II
Увод у историју српске књижевности II
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Предшколска педагогија – колоквијум
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум


Резултати испита одржаних у фебруару 2020. године.

Енглески језик ДВ – колоквијум
Енглески језик ПВ – колоквијум
Методологија педагошких истраживања – писмени
Српски језик II
Инклузија у образовању
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ПВ (дошколовање)
Књижевност за децу – усмени
Увод у историју српске књижевности III
 Увод у историју српске књижевности I
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Српски језик 1 – У
Српски језик – ПВ
Социологија и Социологија образовања
Модели организације у домовима
Енглески језик струке
Академски енглески језик
Психотераписке технике у васпитном раду
Интеракција и комуникација у васпитном раду 1
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Методика наставе природе и друштва
Методика упознавања околине
 Инклузивно образовање – теорија и пракса У, ДВ (мастер)
Методологија педагошких истраживања – статистика SPSS
Математика – писмени
Академско писање – писмени испит
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ОППН писмени
Методологија педагошких  истраживања – статистика
Основе информатике
ИКТ у настави – мастер
Школска и породична педагогија
Увод у педагогију
Развој и учење деце раних узраста
Педагошка психологија – писмени
Породична педагогија
Филозофија са етиком – испит
Методика наставе српког језика и књижевности
Феноменологија слободног времена
Увод у педагогију
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Предшколска педагогија – колоквијум
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Превенција поремећаја у понашању – колоквијум
Изабрани књижевни жанр ДВ – мастер


Резултати испита одржаних у јануару 2020. године.

Основе социјалне педагогије
Изабрани књижевни жанр – ПВ (мастер)
Методологија педагошких истраживања – писмени У ДВ
Основе информатике (испит и поправни колоквијум) – васпитачи
Основе информатике У
ИКТ у настави
Култура младих
Школска и породична педагогија
Увод у педагогију
Породица и савремено друштво, Култура младих – дошколовање
Породица и савремено друштво
Инклузија у образовању ПВ, ДВ
Инклузија у образовању У
Педагошка психологија
Немачки језик У (почетни)
Инклузивно образовање – теорија и пракса У (мастер)
Инклузивно образовање – теорија и пракса ПВ (мастер)
Општа хигијена ПВ – дошколовање
Одрживи развој животне средине У (мастер)
Социологија образовања
Основе математике II
Основе математике I
Елементарни математички појмови
Методологија педагошких истраживања – тест знања и статистика
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – дошколовање
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Превенције поремећаја у понашању
Предшколска педагогија
Увод у проучавање књижевности – коначне оцене – ДВ
Породична педагогија
Академски енглески језик
Инклузивно образовање -теорија и пракса ДВ
 Српски језик 2
 Школска и породична педагогија – практикуми
 Увод у историју српске књижевности 1
 Филозофија са етиком
 Реторика
 Психопатологија детињства и младости
 Педагошка психологија
Елементарни математички појмови – предиспитне обавезе
Основе математике II У – предиспитне обавезе
Основе математике I У – предиспитне обавезе
Зелени путокази (дошколовање)
Зелени путокази
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Општа хигијена У (дошколовање)
Екологија
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – писмени
Методологија педагошких истраживања – SPSS – ПВ, ДВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду (дошколовање)
 Методика развоја говора
Академско писање
Методологија педагошких истраживањa – статистика
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Методика упознавања околине ПВ
Методика наставе природе и друштва У
Методика наставе српског језика и књижевности
Елементарни математички појмови – колоквијум II
Основе математике I – колоквијум II
Модели организације рада у домовима
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Развој и учење деце раних узраста
Дидактика ДВ, У – колоквијум II (поправни)
Српски језик, српски језик I ПВ, У
 Енглески језик струке – У II година – испит
Увод у проучавање књижевности ПВ (дошколовање) – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Основе математике II – колоквијум II
Увод у проучавање књижевности – писмени испит
Основе информатике У – колоквијум II
Увод у проучавање књижевности У – колоквијум II (поправни)