Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита


Резултати испита (провере знања) одржаних у јануару 2023. године

Модели организације рада у домовима, писмени део
Увод у педагогију – писмени део испита
Академско писање
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ППН
Основе математике 2
Методологија педагошких истраживања
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ дошколовање
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ3
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ2
Породична педагогија – писмени
Развој и учење деце раних узраста
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Основе математике 1
Увод у педагогију – писмени
Методологија педагошких истраживања – статистика
Методологија педагошких истраживања – SPSS
Увод у историју српске књижевности 1  У+ПВ
Методика упознавања околине
Методика наставе природе и друштва
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Енглески језик струке У – писмени
Књижевност за децу – колоквијум 1 – ПВ
Методика наставе српског језика и књижевности


Резултати испита (провере знања) одржаних у децембру 2022. године

Медијска писменост-колоквијум
Методика наставе српског језика и књижевности – колоквијум (поправни)
Српски језик ПВ, ДВ – колоквијум
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Развој и учење деце раних узраста –  колоквијум
Методика-васпитно образовног радa поправнi колоквијум – ОАС ПВ II година
Математика – писмени део
Интеракција и комуникација ПВ 3 – колоквијум 2
Интеракција и комуникација ПВ 2 – колоквијум 2
Методологија педагошких истраживања
Академско писање
Модели организације рада у домовима – први поправни колоквијум
Модели организације рада у домовима – први колоквијум
Методика упознавања околине ПВ
Методика наставе природе и друштва У
Методологија педагошких истраживањa – SPSS
Методологија педагошких истраживања – статистика
Развој и учење деце раних узраста –  колоквијум
Методика наставе српског језика и књижевности (децембарски апсолвентски рок)
Школска и породична педагогија – колоквијум 1 (поправни)