Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита


Резултати испита (провере знања) одржаних у новембру 2020. године.

Дидактика – Први поправни колоквијум – У
Дидактика – Први поправни колоквијум – ДВ
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ППМ
Филозофија са етиком – колоквијум (поправни)
Инклузија у образовању
Основе социјалне педагогије
Филозофијa са етиком
Дидактика – први колоквијум – У
Дидактика – први колоквијум – ДВ
Развој и учење деце раних узраста
Основе математике 1 и 2 – усмени део
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – ДВ
Академско писање – писмени
Методологија педагошких истраживања – испит и колоквијуми
Основе математике 2 – колоквијум
Основе математике 1 и 2
Увод у проучавање књижевности ПВ – дошколовање


Резултати испита (провере знања) одржаних у октобру 2020. године.

Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Екологија
Општа хигијена
Основе природних наука ПВ
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Развојна психологија ПВ, ДВ
Развој и учење деце раних узраста
Инклузија у образовању
Развојна психологија У
Методика наставе природе и друштва
Методика упознавања околине
Увод у проучавање књижевности У
Увод у проучавање књижевности ПВ
Увод у проучавање књижевности ПВ (дошколовање)
Књижевност за децу ПВ
Увод у историју српске књижевности 3
Увод у педагогију
Школска и породична педагогија
Породична педагогија
Модели организације рада у домовима

Основе социјалне педагогије
Методологија педагошких истраживања – статистика (колоквијум)
Основе математике 2
Основе математике 1
Елементарни математички појмови
Mетодика наставе природе и друштва
Mетодика упознавања околине
Општа хигијена
Одрживи развој животне средине МАС У
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука У
Педагогија слободног времена – изборни
Књижевност за децу – усмени – ПВ
Дидактика ДВ

Резултати испита (провере знања) одржаних у септембру 2020. године.

Инклузија у образовању
Развојна психологија
Зелени путокази
Основе природних наука У
Основе природних наука ПВ
Екологија
Академско писање – колоквијуми
Практикуми: Увод у педагогију, Породична педагогија, Школска и породична педагогија
Увод у педагогију
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Методика наставе српског језика и књижевности
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – дошколовање
Методологија педагошких истраживања
Развојна психологија
Породична педагогија ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Увод у историју српске књижевности 2 – изборни
Психолошко саветовање у васпитном раду
Психологија менталног здравља
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психотерапијске технике у васпитном раду
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Психопатологија детињства и младости
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Стереометрија
Елементарни математички појмови
Основе математике 2
Основе математике 1
Породична педагогија
Школска и породична педагогија
Модели организације рада у домовима
Увод у проучавање књижевности  –  писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности  –  писмени – ДВ
Увод у историју српске књижевности 1
Инклузија у образовању (септембарски рок)
Инклузија у образовању (јулски рок)
Развојна психологија (септембарски рок)
Развојна психологија (јулски рок)
Дидактика – ОППН
Дидактика – ДВ
Методика наставе музичке културе – У
 Математика – усмени део испита
 Књижевност за децу – усмени – ПВ
 Инклузивно образовање – теорија и пракса
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДОШКОЛОВАЊЕ
 Методике упознавања околине (ОАС ПВ)
 Mетодика наставе природе и друштва (OAС У)
Развој и учење деце раних узраста
 Методика наставе српског језика и књижевности
 Увод у педагогију
Педагогија слободног времена
Методологија педагошких истраживања – статистика
Методологија педагошких истраживања – ПВ ДВ и дошколовање
Педагошка психологија
Развојна психологија
Енглески струке У – писмени
Општи енглески У – писмени
Академско писање
Школска и породична педагогија
Методологија педагошких истраживања – У и дошколовање
Породична педагогија ПВ, ДВ
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Психологија менталног здравља
Увод у историју српске књижевности 2 – ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Основе математике 1 и 2, Елементарни математички појмови


Резултати испита (провере знања) одржаних у августу 2020. године.

Методологија педагошких истраживања – SPSS колоквијум
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ
Методике упознавања околине (ОАС ПВ)
Методике наставе природе и друштва (ОАС У)
Методологија педагошких истраживања – колоквијуми
Књиженост за децу – У
Књижевност за децу – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – дошколовање