Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита


Резултати испита одржаних у октобру 2019. године.

Методика природе и друштва
Методика упознавања околине
Академско писање – колоквијум
Методологија педагошких истраживања – писмени
Инклузија у образовању
Инклузивно образовање-теорија и пракса
Српски језик 2 – испит (септембар 3 испитни рок)
Увод у проучавање књижевности – У
Књижевност за децу – ПВ
Увод у педагогију
Породична педагогија
Школска и породична педагогија
Основе социјалне педагогије
Књижевност за децу У (завршни део)
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука У
Интеркултурално образовање
Инклузивно образовање-теорија и пракса
Конструктивно решавање сукоба
Инклузија у образовању
Књижевност за децу – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ дошколовање
Српски језик 2 – резултати писменог дела испита
Увод у проучавање књижевности ДВ (завршни део)
Методика природе и друштва
Методика упознавања околине
Педагошка психологија
Развој и учење деце на раним узрастима
Развојна психологија

 


Резултати испита одржаних у септембру 2019. године.

Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Развојна психологија (допуна)
Књижевност за децу, писмени испит – У
Методика развоја говора
Развојна психологија
Педагогија слободног времена
Увод у педагогију – испит
Методика наставе српског језика и књижевности
Увод у проучавање књижевности – ДВ
Књижевности за децу – завршни део – Учитељ
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ Дошколовање
Педагогија слобобног времена
Методологија педагошких истраживања
Академско писање
Курикулум предшколског васпитања – колоквијум
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Предшколска педагогија – колоквијум
Општи енглески – писмени
Дидактика ДВ
Дидактика У
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Филозофија са етиком, Реторика
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Срски језик ПВ,ДВ
Модели организације рада у дому
Школска и породична педагогија
Основе математике I
Основе математике II
Елементарни математички појмови
Педагошка психологија – усмени II
Развојна психологија – усмени II
Развој и учење деце раних узраста – усмени II
Педагошка психологија – усмени
Развојна психологија – усмени
Развој и учење деце раних узраста – усмени
Резултати испита код проф. др Радмиле Миловановић (24.9.2019.)
Резултати испита код проф. др Радмиле Миловановић (23.9.2019.)
Основе информатике
Информатика у образовању
Породична педагогија
Инклузија у образовању
Основе социјалне педагогије
Енглески језик струке – испит
Књижевност за децу – испит
Педагогија слободног времена – испит
Методологија педагошких истраживања (статистика и СПСС)
Српски језик II
Методика упознавања околине
Методика природе и друштва
Психотерапијске технике у васпитном раду II
Основе природних наука У
Основе природних наука ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психолошко саветовање у васпитном раду
Психотерапијске технике у васпитном раду
Психологија менталног здравља
Конструктивно решавање сукоба
Интеркултурално образовање
Индивидуализација и подршка ученицима
Инклузивно образовање-теорија и пракса
Увод у проучавање књижевности ПВ ДВ – завршни
Књижевност за децу ПВ – завршни
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психопатологија детињства и младости
Методика наставе музичке културе
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Социологија – испит
Увод у педагогију испит
Енглески језик – ПВ, ДВ
Филозофија са етиком
Реторика
Развојна психологија
Општа хигијена
Екологија
Књижевност за децу – писмени испит
Академско писање – писмени део
Методологија педагошких истраживања – колоквијуми статистика и SPSS
Курикулума предшколског васпитања – колоквијум
Методике васпитно-образовног рада – колоквијум
Предшколска педагогија – колоквијум
Књижевност за децу ПВ – писмени
Методика наставе српског језика и књижевности
Методологија педагошких истраживања – писмени
Увод у проучавање књижевности, писмени испит – ДВ
Школска и породична педагогија – испит
Педагогија слободног времена – испит
Дидактика – У
Дидактика – ДВ
Практикуми – Увод у педагогију – У
Практикуми – Увод у педагогију – ПВ
Практикуми – Увод у педагогију – ДВ
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Српски језик ПВ, ДВ
Општи енглески
Развој и учење деце раних узраста
Педагошка психологија
Основе информатике
Информатика у образовању У
Енглески језик струке
Породична педагогија
Основа математике 1
Основа математике 2
Елементарни математички појмови

 


Резултати испита одржаних у јулу 2019. године.

Увод у историју српске књижевности II
Књижевност за децу ПВ – усмени
Књижевност за децу (стари програм)
Увод у проучавање књижевности ПВ – усмени
Увод у проучавање књижевности ПВ IV година дошколовање – усмени
Методика упознавања околине ПВ
Методика наставе природе и друштва У
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Конструктивно решавање сукоба
Енглески језик ПВ, ДВ
Методика музичког васпитања ПВ
Социологија
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Основе социјалне педагогије
Инклузија у образовању ДВ
Развојна психологија
Развојне кризе и ментално здравље – ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду – ППМ
Инклузија у образовању У, ПВ
Методологија педагошких истраживања – писмени
Књижевност за децу ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ IV година дошколовање – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ДВ
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Дидактика У
Методика наставе српског језика и књижевности
Општи енглески У – писмени
Школска и породична педагогија
Педагогија слободног времена
Практикуми – Увод у педагогију У
Практикуми – Увод у педагогију ПВ
Практикуми – Увод у педагогију ДВ
Предшколска педагогија
Превенција поремећаја у понашању – колоквијум
Методика васпитно – образовног рада
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Филозофија са етиком
Психологија менталног здравља
Методологија педагошких истраживања – СПСС
Српски језик I У
Српски језик ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Основа математике 1
Основа математике 2
Елементарни математички појмови
Методологија педагошких истраживања – статистика
Психопатологија детињства и младости
Развојна психологија – предлози оцена
Информатика у образовању
 Енглески језик струке – испит
 Породична педагогија
Основе информатике
ИКТ у настави (мастер)