Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Резултати испита


Резултати испита одржаних у јуну 2019. године.

 Методологија педагошких истраживања – статистика
 Академско писање – писмени
 Методика рада домског васпитача
 Предшколска дидактика
 Педагошка комуникологија
Методика наставе познавања природе и друштва
Методика упознавања околине
 Социологија – испит
Методологија педагошких истраживања – тест знања
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – писмени МАС ОППН
Увод у педагогију ПВ – практикум
Увод у педагогију ДВ – практикум
Увод у педагогију У – практикум
Енглески језик ПВ, ДВ
Технике учења
Дидактика ОППН
Дидактика ДВ
Методика наставе српског језика и књижевности – трећи колоквијум
Увод у проучавање књижевности ПВ – завршни део
Филозофија са етиком
Информатика у образовању У – колоквијум I (поправни)
Општи енглески – писмени – У
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Књижевност за децу – писмени – ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА – ПВ
Развојна психологија – колоквијум (поправни)
Инклузија у образовању
Методологија педагошких истраживања – колоквијум SPSS
Информатика у образовању У – колоквијум II
Српски језик 1 – У
Српски језик – ПВ и ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Развојна психологија У – колоквијум, допуњени резултати
Развојна психологија ПВ – колоквијум, допуњени резултати
Развојна психологија – колоквијум (поправни), допуњени резултати
Психологија менталног здравља – колоквијум II
Психолошко саветовање у васпитном раду – колоквијум II
Психотерапијске технике у васпитном раду – колоквијум II
Дидактика У
Дидактика У – колоквијум IV (поправни)
Развој и учење деце раних узраста
Развојна психологија – колоквијум (поправни)
Интеракција и комуникација у васпитном раду У – колоквијум II
Основе информатике
Психотерапијске технике у васпитном раду, Психопатологија детињства и младости , Интеракција и комуникација у васпитном раду
Основи математике 1
Основи математике 2
Елементарни математички појмови
Увод у проучавање књижевности, писмени испит – ДВ
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година), дошколовање- писмени
Увод у историју српске књижевности 3
Књижевост за децу – поновљени други колоквијум – У
Школска и породична педагогија
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психопатологија детињства и младости


Резултати испита одржаних у мају 2019. године.

Српски језик ПВ, ДВ – колоквијум II
Методика наставе музичке културе – колоквијум II
Енглески језик струке
Енглески језик II колоквијум – прва година ПВ, ДВ
Евиденција предиспитних обавеза – Основе физичког и здравственог васпитања
Дидактика У – колоквијум IV
Дидактика ДВ – колоквијум IV
Основе физичког и здравственог васпитања ДВ и У – квиз V и колоквијум II
Општи енглески У – колоквијум II
Књижевност за децу ПВ – колоквијум II (поправни)
Методика наставе српског језика и књижевности – колоквијум II (поправни)
Књижевост за децу – други колоквијум У
Резултати из Практикума Породичне педагогије
Основе комуникологије – поправни колоквијум
Педагогија слободног времена – други поправни колоквијум
Породична педагогија – II поправни колоквијум
Социологија – колоквијум
Књижевност за децу – Колоквијум 2 – ПВ
Основе комуникологије – колоквијум
Медијска писменост – поправни колоквијум
Академско писање  – испит
Методологија педагошких истраживања  – испит
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Увод у педагогију, други поправни колоквијум
Педагогија слободног времена, други колоквијум, изборни
Општи енглески језик, поправни колоквијум – У
Основе математике II
Породична педагогија – колоквијум II
Курикулуми предшколског васпитања – Колоквијум
Књижевност за децу ПВ – колоквијум I (поправни)
Предшколска педагогија – колоквијуми – ПВ
Књижевност за децу У – колоквијум I (поправни)
Методика рада домског васпитача – колоквијум II


Резултати испита одржаних у априлу 2019. године.

Основе информатике ПВ, ДВ
Основе социјалне педагогије
Конструктивно решавање сукоба
Интеркултурално образовање
Инклузивно образовање – теорија и пракса У (мастер)
Инклузивно образовање – теорија и пракса ПВ (мастер)
Инклузија у образовању
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно образовном раду
Зелени путокази
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Екологија – колоквијум (поправни)
Енглески језик ПВ, ДВ – колоквијум (поправни)
Породична педагогија – колоквијум I (поправни)
Увод у педагогију – колоквијум II
Школска и породична педагогија, Породична педагогија
Педагогија слободног времена – колоквијум I (поправни)
Педагогија слободног времена ДВ – колоквијум II
Методика наставе српског језика и књижевности – други колоквијум
Развојна психологија – колоквијум – У
Развојна психологија – колоквијум – ПВ
Развојна психологија – колоквијум – ДВ
Психопатологија детњства и младости – испит
Породица и савремено друштво – испит
Увод у проучавање књижевности ДВ – завршни део
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година), дошколовање – усмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – усмени
Педагошка психологија – писмени
Методика музичког васпитања ПВ – колоквијун (поправни)
Основе математике II
Предшколска дидактика ПВ – поправни колоквијум I
Курикулуми предшколског васпитања ПВ (мастер) – колоквијум
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Тумачење књижевног дела У – мастер
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Књижевност за децу У – колоквијум I
Основе математике I
Књижевност за децу ПВ – усмени
Дидактика – трећи поправни колоквијум
Филозофија са етиком – колоквијум
Увод у педагогију – колоквијум I (поправни)
Увод у проучавање књижевности ДВ – писмени
Основе информатике ПВ
ИКТ у настави ПВ – мастер
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година), дошколовање – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Српски језик I У
Педагогија слободног времена – колоквијум I
Развој и учење деце раних узраста
Предшколска дидактика – колоквијум
Елементарни математички појмови
Екологија – колоквијум
Енглески језик струке
Информатика у образовању У – колоквијум I
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ОППН
Књижевност за децу ПВ – колоквијум I
Филозофија са етиком ПВ, ДВ
Реторика
Интеракција и комуникација у васпитном раду У – колоквијум I
Енглески језик ПВ, ДВ – колоквијум
Општи енглески У – колоквијум I
Књижевност за децу, писмени испит – У
Психологија менталног здравља ПВ – колоквијум I
Педагогија слободног времена – поправни колоквијум
Увод у педагогију
Основе физичког и здравственог васпитања У, ДВ – квиз III и колоквијум
Развојна психологија
Академско писање – колоквијум
Методологија педагошких истраживања – писмени испит
Методика наставе ликовне културе – колоквијум (поправни)
Методика наставе српског језика и књижевности