Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита – архива 2020.


Резултати испита (провере знања) одржаних у децембру 2020. године.

Енглески језик струке – колоквијум 2 (поправни)
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Oснове комуникологије – колоквијум
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ОППН колоквијум друга група
 Академски енглески језик – поправни колоквијум
Енглески језик струке – други колоквијум
Енглески језик струке – испит
СПСС Методологија истраживања у васпитно-образовном раду МАС ОППН – колоквијум
Развој и учење деце раних узраста – колоквијум
Академски енглески (мастер У, ПВ, ДВ) – колоквијум 1
Методологија педагошких истраживања – писмени
Енглески језик струке – колоквијум 1
Основе математике 2 – писмени део
Основе социјалне педагогије
Академско писање – испит
Методологија педагошких истраживања – колоквијум статистика


Резултати испита (провере знања) одржаних у новембру 2020. године.

Дидактика – Први поправни колоквијум – У
Дидактика – Први поправни колоквијум – ДВ
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ППМ
Филозофија са етиком – колоквијум (поправни)
Инклузија у образовању
Основе социјалне педагогије
Филозофијa са етиком
Дидактика – први колоквијум – У
Дидактика – први колоквијум – ДВ
Развој и учење деце раних узраста
Основе математике 1 и 2 – усмени део
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – ДВ
Академско писање – писмени
Методологија педагошких истраживања – испит и колоквијуми
Основе математике 2 – колоквијум
Основе математике 1 и 2
Увод у проучавање књижевности ПВ – дошколовање


Резултати испита (провере знања) одржаних у октобру 2020. године.

Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Екологија
Општа хигијена
Основе природних наука ПВ
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Развојна психологија ПВ, ДВ
Развој и учење деце раних узраста
Инклузија у образовању
Развојна психологија У
Методика наставе природе и друштва
Методика упознавања околине
Увод у проучавање књижевности У
Увод у проучавање књижевности ПВ
Увод у проучавање књижевности ПВ (дошколовање)
Књижевност за децу ПВ
Увод у историју српске књижевности 3
Увод у педагогију
Школска и породична педагогија
Породична педагогија
Модели организације рада у домовима

Основе социјалне педагогије
Методологија педагошких истраживања – статистика (колоквијум)
Основе математике 2
Основе математике 1
Елементарни математички појмови
Mетодика наставе природе и друштва
Mетодика упознавања околине
Општа хигијена
Одрживи развој животне средине МАС У
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука У
Педагогија слободног времена – изборни
Књижевност за децу – усмени – ПВ
Дидактика ДВ


Резултати испита (провере знања) одржаних у септембру 2020. године.

Инклузија у образовању
Развојна психологија
Зелени путокази
Основе природних наука У
Основе природних наука ПВ
Екологија
Академско писање – колоквијуми
Практикуми: Увод у педагогију, Породична педагогија, Школска и породична педагогија
Увод у педагогију
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Методика наставе српског језика и књижевности
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – дошколовање
Методологија педагошких истраживања
Развојна психологија
Породична педагогија ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Увод у историју српске књижевности 2 – изборни
Психолошко саветовање у васпитном раду
Психологија менталног здравља
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психотерапијске технике у васпитном раду
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Психопатологија детињства и младости
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Стереометрија
Елементарни математички појмови
Основе математике 2
Основе математике 1
Породична педагогија
Школска и породична педагогија
Модели организације рада у домовима
Увод у проучавање књижевности  –  писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности  –  писмени – ДВ
Увод у историју српске књижевности 1
Инклузија у образовању (септембарски рок)
Инклузија у образовању (јулски рок)
Развојна психологија (септембарски рок)
Развојна психологија (јулски рок)
Дидактика – ОППН
Дидактика – ДВ
Методика наставе музичке културе – У
 Математика – усмени део испита
 Књижевност за децу – усмени – ПВ
 Инклузивно образовање – теорија и пракса
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
 Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДОШКОЛОВАЊЕ
 Методике упознавања околине (ОАС ПВ)
 Mетодика наставе природе и друштва (OAС У)
Развој и учење деце раних узраста
 Методика наставе српског језика и књижевности
 Увод у педагогију
Педагогија слободног времена
Методологија педагошких истраживања – статистика
Методологија педагошких истраживања – ПВ ДВ и дошколовање
Педагошка психологија
Развојна психологија
Енглески струке У – писмени
Општи енглески У – писмени
Академско писање
Школска и породична педагогија
Методологија педагошких истраживања – У и дошколовање
Породична педагогија ПВ, ДВ
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Психологија менталног здравља
Увод у историју српске књижевности 2 – ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Основе математике 1 и 2, Елементарни математички појмови


Резултати испита (провере знања) одржаних у августу 2020. године.

Методологија педагошких истраживања – SPSS колоквијум
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ
Методике упознавања околине (ОАС ПВ)
Методике наставе природе и друштва (ОАС У)
Методологија педагошких истраживања – колоквијуми
Књиженост за децу – У
Књижевност за децу – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – дошколовање


Резултати испита (провере знања) одржаних у јулу 2020. године.

Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука У
Зелени путокази
Општа хигијена
Одрживи развиој животне средине МАС У
Екологија
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Методика развоја почетних математичких појмова
Увод у педагогију
Основе математике 1
Основе математике 2
Елементарни математички појмови
 Дидактика
Академско писање – колоквијуми
Методологија педагошких истраживања – ОАС, МАС ОППН и дошколовање
Методика наставе српског језика и књижевности
Породична педагогија ДВ
Педагогија слободног времена
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Породична педагогија – испит
Психопатологија детињства и младости
Психотерапијске технике у васпитном раду
Психологија менталног здравља
Психолошко саветовање у васпитном раду
Филозофијa са етиком
 Реторикa
Педагогија слободног времена
Школска и породична педагогија
Увод у проучавање књижевности – писмени део У
Увод у проучавање књижевности – писмени део ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени део ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени део ПВ дошколовање
Увод у историју српске књижевности 2 У, ПВ
Основе математике 1
Основе математике 2
Елементарни математички појмови
Елементи комбинаторике
Увод у педагогију У – практикум
Увод у педагогију ПВ – практикум
Увод у педагогију ДВ – практикум
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Дидактика ДВ
Дидактика У
Увод у историју српске књижевности 1 ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду – испит, ППМ
Методика природе и друштва (ОАС У)
Методика упоунавања околине (ОАС ПВ)
 Увод у педагогију – испит
Књижевност за децу – завршни део – ПВ
Увод у историју српске књижевности 2 – ПВ
Основе математике 1 – усмени део
Основе математике 2 – усмени део
Елементарни математички појмови – усмени део
Екологија
Основе природних наука У
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Зелени путокази
Методике наставе музичке културе – У
Инклузија у образовању
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Конструктивно решавање сукоба
Основе социјалне педагогије
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – дошколовање
Методологија педагошких истраживања У и дошколовање
Феноменологија слободног времена
Модели организације рада у домовима
Школска и породична педагогија
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Основе математике 1
Основе математике 2
Елементарни математички појмови
Основи комбинторике
Увод у проучавање књижевности – писмени ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени ПВ (дошколовање)
Педагогија слободног времена
Породична педагогија ДВ
Академско писање – колоквијуми
Методологија педагошких истраживања – колоквијуми
Интеракција и комуникација у васпитном раду


Резултати испита (провере знања) одржаних у јуну 2020. године.

Инклузија у образовању (јун)
Инклузија у образовању (март)
Развојна психологија У
Основе социјалне педагогије
Српски језик 2
Екологија
Општа хигијена
Основе природних наука – У
Основе природних наука – ПВ
Основе природних наука – ДВ
Психолошко саветовање у васпитном раду У, ПВ
Породична педагогија – PV
Психотерапијске технике у васпитном раду
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Увод у педагогију
Увод у историју српске књижевности 2 – изборни У, ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Развојна психологија
Методологија педагошких истраживања – колоквијум СПСС II.група
 Методика наставе музичке културе – испит
 Књижевност за децу – завршни део – ПВ
 Академски Енглески језик – мастер
 Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психопатологија детињства и младост
Психолошко саветовање у васпитном раду
Методика наставе ликовне културе
Породична педагогија
Методика упознавања околине ПВ
Mетодика наставе природе и друштва
Методологија педагошких истраживања – испит ОАС и дошколовање
Методологија педагошких истраживања – SPSS
 Социологија
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ – ДОШКОЛОВАЊЕ
Методологија педагошких истраживања – статистика
Методика наставе српског језика и књижевности – други колоквијум
Основе математике 1
Основе математике 2
Елементарни математички појмови
Аналитичка геометрија
Методика упознавања околине
Методике наставе природе и друштва
Књижевност за децу ПВ – писмени
Психологија менталног здравља
Академско писање
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени (дошколовање)
Развој и учење деце раних узраста
Модели организације рада у домовима – испит
Енглески језик I год. ПВ – колоквијум
Енглески језик I год. ДВ – колоквијум
Реторика
Филозофија са етиком
Енлески језик струке У
Методика рада домског васпитача – колоквијум 2 (поправни)
Увод у историју српске књижевности I


Резултати испита (провере знања) одржаних у мају 2020. године.

Општи енглески У – онлајн поправни колоквијум 28.5.2020.
Методика рада домског васпитача – други колоквијум
Предшколска дидактика – поправни колоквијум
Предшколска дидактика ПВ – колоквијум 1
 Oпшти енглески језик – У – колоквијум
Филозофија са етиком – поправни колоквијум 2
Филозофија са етиком – поправни колоквијум


Резултати испита (провере знања) одржаних у априлу 2020. године.

Изборни 8 – Методика наставе енглеског језика на млађем узрасту (резултати провере знања, 29.4.2020.)
Изборни 9 – Методички практикум енглеског језика (резултати провере знања, 29.4.2020.)
Академски енглески језик (провера знања)
Увод у методику наставе енглеског језика – изборни 7 (провера знања)
Општи енглески језик (провера знања)
Енглески језик струке (провера знања)
Филозофија са етиком (провера знања)
Реторика (провера знања)
Филозофијa са етиком – У
Основе информатике У (провера знања)
Основе информатике ПВ,ДВ (провера знања)
Информатика у образовању У (провера знања)
ИКТ у настави (провера знања)


Резултати испита одржаних у марту 2020. године.

Академско писање
ИКТ у настави
Методологија педагошких истраживања – колоквијум статистика
Развој и учење деце раних узраста
Педагошка психологија
Основе математике 1
Основе математике 2
Елементарни математички појмови
Школска и породична педагогија
Увод у педагогију
Енглески језик ПВ
Енглески језик ДВ
Породична педагогија
Предшколска педагогија – колоквијум II
Увод у историју српске књижевности II
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Предшколска педагогија – колоквијум
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум


Резултати испита одржаних у фебруару 2020. године.

Енглески језик ДВ – колоквијум
Енглески језик ПВ – колоквијум
Методологија педагошких истраживања – писмени
Српски језик II
Инклузија у образовању
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ПВ (дошколовање)
Књижевност за децу – усмени
Увод у историју српске књижевности III
 Увод у историју српске књижевности I
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ дошколовање
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Српски језик 1 – У
Српски језик – ПВ
Социологија и Социологија образовања
Модели организације у домовима
Енглески језик струке
Академски енглески језик
Психотераписке технике у васпитном раду
Интеракција и комуникација у васпитном раду 1
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Методика наставе природе и друштва
Методика упознавања околине
 Инклузивно образовање – теорија и пракса У, ДВ (мастер)
Методологија педагошких истраживања – статистика SPSS
Математика – писмени
Академско писање – писмени испит
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ОППН писмени
Методологија педагошких  истраживања – статистика
Основе информатике
ИКТ у настави – мастер
Школска и породична педагогија
Увод у педагогију
Развој и учење деце раних узраста
Педагошка психологија – писмени
Породична педагогија
Филозофија са етиком – испит
Методика наставе српког језика и књижевности
Феноменологија слободног времена
Увод у педагогију
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Предшколска педагогија – колоквијум
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Превенција поремећаја у понашању – колоквијум
Изабрани књижевни жанр ДВ – мастер


Резултати испита одржаних у јануару 2020. године.

Основе социјалне педагогије
Изабрани књижевни жанр – ПВ (мастер)
Методологија педагошких истраживања – писмени У ДВ
Основе информатике (испит и поправни колоквијум) – васпитачи
Основе информатике У
ИКТ у настави
Култура младих
Школска и породична педагогија
Увод у педагогију
Породица и савремено друштво, Култура младих – дошколовање
Породица и савремено друштво
Инклузија у образовању ПВ, ДВ
Инклузија у образовању У
Педагошка психологија
Немачки језик У (почетни)
Инклузивно образовање – теорија и пракса У (мастер)
Инклузивно образовање – теорија и пракса ПВ (мастер)
Општа хигијена ПВ – дошколовање
Одрживи развој животне средине У (мастер)
Социологија образовања
Основе математике II
Основе математике I
Елементарни математички појмови
Методологија педагошких истраживања – тест знања и статистика
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део испита – дошколовање
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Превенције поремећаја у понашању
Предшколска педагогија
Увод у проучавање књижевности – коначне оцене – ДВ
Породична педагогија
Академски енглески језик
Инклузивно образовање -теорија и пракса ДВ
 Српски језик 2
 Школска и породична педагогија – практикуми
 Увод у историју српске књижевности 1
 Филозофија са етиком
 Реторика
 Психопатологија детињства и младости
 Педагошка психологија
Елементарни математички појмови – предиспитне обавезе
Основе математике II У – предиспитне обавезе
Основе математике I У – предиспитне обавезе
Зелени путокази (дошколовање)
Зелени путокази
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Општа хигијена У (дошколовање)
Екологија
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – писмени
Методологија педагошких истраживања – SPSS – ПВ, ДВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду (дошколовање)
 Методика развоја говора
Академско писање
Методологија педагошких истраживањa – статистика
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Методика упознавања околине ПВ
Методика наставе природе и друштва У
Методика наставе српског језика и књижевности
Елементарни математички појмови – колоквијум II
Основе математике I – колоквијум II
Модели организације рада у домовима
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Развој и учење деце раних узраста
Дидактика ДВ, У – колоквијум II (поправни)
Српски језик, српски језик I ПВ, У
 Енглески језик струке – У II година – испит
Увод у проучавање књижевности ПВ (дошколовање) – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Основе математике II – колоквијум II
Увод у проучавање књижевности – писмени испит
Основе информатике У – колоквијум II
Увод у проучавање књижевности У – колоквијум II (поправни)