Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Регистар студентских организација


За потребе праћења рада студентских удружења која имају статус студентских организација и вођења статистике о њиховом раду Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу води Регистар студентских организација које на њему делују, у складу са Законом о студентском организовању (“Службени гласник РС”, број 67/21).

Статус студентске организације стиче се доношењем Решења о стицању статуса студентске организације и уписом у Регистар студентских организација који води Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, на основу позитивног мишљења Комисије за регистрацију студентских организација.

Стицањем статуса студентске организације, удружење стиче сва права и обавезе прописане Законом и општим актима Универзитета у Крагујевцу и Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.


Списак студентских организација

Назив: Удружење студената „Сретен Аџић“ – УССА

Седиште: Милана Мијалковића 14, Јагодина

Област деловања:

  1. остваривање и заштита права, интереса и здравља студената;
  2. унапређење наставе;
  3. унапређење животног стандарда студената;
  4. унапређење положаја студената у друштву;
  5. унапређење активног учешћа студената у процесу доношења одлука.

Правни заступник: Јелена Ђаловић, студент мастер академских студија

Адреса електронске поште: jelenadj1997@gmail.com

 

Статут Удружења студената „Сретен Аџић“