Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Едиција Посебна издања


Зборници

 

 Зборник радова Proceedings of the Training Conference History of Mathematics in Mathematics Education, 2019.

Зборник радова INNOVATIVE TEACHING MODELS IN THE SYSTEM OF UNIVERSITY EDUCATION: OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND DILEMMAS, 2018.

Зборник радова Филозофија медија: медији и алтернатива, 2018.

Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, 2018.

Зборник радова Унапређивање квалитета образовања у основним школама, 2016.

Зборник радова Савремено предшколско васпитање и образовање: Изазови и дилеме, 2016.

Методички аспекти наставе математике, 2015.

Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, 2014.

Методички аспекти наставе математике, 2012.

 Conference Proceedings No. 16 Integrating Culture and Language Teaching in TEYL

 Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности – књига I, 2011.

 Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности – књига II, 2011.

 Зборник радова са другог међународног научног скупа Методички аспекти наставе математике II, 2011.

Conference Proceedings No. 11 Content and language integrated learning in teaching young learners, 2010.

Зборник радова Унапређење образовања учитеља и наставника од селекције до праксе, књига 1, 2009.

Зборник радова Унапређење образовања учитеља и наставника од селекције до праксе, књига 2, 2009.

Зборник радова са међународног научног скупа Уметност у методикама наставе, 2008.

Зборник радова са међународног научног скупа Методички аспекти наставе математике, 2008.