Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Едиција Посебна издања


Зборници

 

 Зборник радова Идентитетске промене: српски језик и књижевност у доба транзиције, 2022.

 Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, 2022.

 Зборник радова Методички аспекти наставе математике IV, 2021.

 Зборник радова Филозофија медија: медији и усамљеност, 2021.

 Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, 2020.

Зборник радова THE STRATEGIC DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF HIGHER EDUCATION QUALITY: CHALLENGES AND DILEMMAS, 2020.

Зборник радова PROFESSIONAL COMPETENCES FOR TEACHING IN THE 21ST CENTURY, 2020.

 Зборник радова Филозофија медија: медији и конфликти, 2020.

Зборник радова LEADERSHIP IN EDUCATION Initiatives and trends in selected European countries, 2019.

 Зборник радова ИГУМАНИЈА АНА (АЏИЋ) ОЛИЧЕЊЕ ПОСВЕЋЕНОСТИ, 2019.

Зборник радова Proceedings of the Training Conference History of Mathematics in Mathematics Education, 2019.

Зборник радова INNOVATIVE TEACHING MODELS IN THE SYSTEM OF UNIVERSITY EDUCATION: OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND DILEMMAS, 2018.

 Зборник радова Филозофија медија: медији и алтернатива, 2018.

 Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, 2018.

 Зборник радова Унапређивање квалитета образовања у основним школама, 2016.

 Зборник радова Савремено предшколско васпитање и образовање: Изазови и дилеме, 2016.

Зборник радова Методички аспекти наставе математике, 2015.

 Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, 2014.

Зборник радова Методички аспекти наставе математике, 2012.

Зборник радова Conference Proceedings No. 16 Integrating Culture and Language Teaching in TEYL

Зборник радова Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности – књига I, 2011.

Зборник радова Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности – књига II, 2011.

Зборник радова са другог међународног научног скупа Методички аспекти наставе математике II, 2011.

Зборник радова Conference Proceedings No. 11 Content and language integrated learning in teaching young learners, 2010.

Зборник радова Унапређење образовања учитеља и наставника од селекције до праксе, књига 1, 2009.

Зборник радова Унапређење образовања учитеља и наставника од селекције до праксе, књига 2, 2009.

Зборник радова са међународног научног скупа Уметност у методикама наставе, 2008.

Зборник радова са међународног научног скупа Методички аспекти наставе математике, 2008.