Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Зборник радова Методички аспекти наставе математике IV, 2021.ЦЕО БРОЈ

 Зборник радова Методички аспекти наставе математике IV, 2021.

DOI: 10.46793/MANM4


 

ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ

 

Мирко Дејић, ЗОРА СРПСКЕ МАТЕМАТИКЕ
DOI: 10.46793/MANM4.013D

Јасмина Милинковић, ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА РАЗВОЈ СТАТИСТИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ
DOI: 10.46793/MANM4.029M

Даниел А. Романо, ПЕРЦЕПЦИЈЕ ЧЕТВОРОСТРАНИКА СТУДЕНАТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ПРОФЕСОРА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
DOI: 10.46793/MANM4.041R

Biljana Lučić, EFEKTI PRIMENE GEOMETRIJSKIH MODELA REŠAVANJA PROBLEMA U RAZREDNOJ NASTAVI
DOI: 10.46793/MANM4.058L

Радојко Дамјановић, Бранислав Поповић, Драгић Банковић, ИСТРАЖИВАЊЕ О УПОТРЕБИ МАНИПУЛАТИВА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ У СРБИЈИ И ПРЕПОРУКЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У ЕВРОПСКОМ ОБРАЗОВНОМ ПРОСТОРУ
DOI: 10.46793/MANM4.077D

Сузана Д. Илић, УЛОГА, ЗНАЧАЈ И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ МАТЕМАТИЧКИХ И ДИДАКТИЧКИХ ИГАРА НА ЧАСОВИМА МАТЕМАТИКЕ
DOI: 10.46793/MANM4.090I

Бранка Б. Арсовић, МАТЕМАТИКА КРОЗ ИГРУ – МОГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ ИКТ
DOI: 10.46793/MANM4.101A

Сузана Ђорђевић, ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У НАСТАВИ БУЛОВЕ АЛГЕБРЕ
DOI: 10.46793/MANM4.112DJ

Veselin Mićanović, ICT KAO IZAZOV ILI POTREBA U POČETNOJ NASTAVI MATEMATIKE
DOI: 10.46793/MANM4.131M

Марија Милинковић, КРИТИЧКА РАЗМИШЉАЊА О КОРИШЋЕЊУ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ
DOI: 10.46793/MANM4.146M

Ирена Б. Голубовић-Илић, ПОЧЕТНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ КРОЗ УПОЗНАВАЊЕ ОКОЛИНЕ
DOI: 10.46793/MANM4.157GI

Оливера Д. Цекић-Јовановић, МАТЕМАТИКА У СВЕТУ ОКО НАС – ИНТЕГРИСАНА НАСТАВА
DOI: 10.46793/MANM4.169CJ

Arzija Mahmutović, INTEGRISANE NASTAVNE AKTIVNOSTI U PRVOM RAZREDU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
DOI: 10.46793/MANM4.183M

Vera M. Savić, INTEGRATING MATHEMATICS CONTENT INTO PRIMARY ENGLISH CURRICULUM THROUGH CONTENT-BASED INSTRUCTION
DOI: 10.46793/MANM4.191S

Милош M. Ђорђевић, Миа Арсенијевић, САДРЖАЈИ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ
DOI: 10.46793/MANM4.212DJ

Ивана M. Милић, ВЕЖБЕ ДИСАЊА У ФУНКЦИЈИ РАЗВИЈАЊА ПОЈМА ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА
DOI: 10.46793/MANM4.225M

Слађана Станковић, Александра Алексић Вељковић, МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ПОКРЕТ И МАТЕМАТИКА
DOI: 10.46793/MANM4.240S

Мирко Р. Дејић, Сандра Р. Милановић, Весна В. Миленковић, Ивана Р. Јовановић, СТАВОВИ УЧИТЕЉА О КОРЕЛАЦИЈИ ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
DOI: 10.46793/MANM4.254D

Радојко Дамјановић, Марко Славковић, Бранислав Поповић, ЛАТЕРАЛНО УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНЕ ЕФЕКТИВНОСТИ ШКОЛА – НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ
DOI: 10.46793/MANM4.267D

Емина М. Копас-Вукашиновић, МАТЕМАТИКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ШКОЛИ: ПРОГРАМСКА ОДРЕЂЕЊА И МОГУЋНОСТИ ОСТВАРИВАЊА КОНТИНУИТЕТА
DOI: 10.46793/MANM4.279KV

Александра Михајловић, Ненад Вуловић, Милан Миликић, ПРИМЕНА ЈАПАНСКЕ СТУДИЈЕ ЧАСА У ПРИПРЕМИ БУДУЋИХ ВАСПИТАЧА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ УСМЕРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА
DOI: 10.46793/MANM4.292M

Vana Colić, POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE PET METODIČKIH PRISTUPA U RANOM MATEMATIČKOM OBRAZOVANJU
DOI: 10.46793/MANM4.302C