Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Zbornik radova Metodički aspekti nastave matematike IV, 2021.CEO BROJ

 Zbornik radova Metodički aspekti nastave matematike IV, 2021.

DOI: 10.46793/MANM4


 

POJEDINAČNI TEKSTOVI

 

Mirko Dejić, ZORA SRPSKE MATEMATIKE
DOI: 10.46793/MANM4.013D

Jasmina Milinković, PERSPEKTIVE ZA RAZVOJ STATISTIČKE PISMENOSTI U POČETNOJ NASTAVI MATEMATIKE
DOI: 10.46793/MANM4.029M

Daniel A. Romano, PERCEPCIJE ČETVOROSTRANIKA STUDENATA STUDIJSKOG PROGRAMA ZA OBRAZOVANjE PROFESORA RAZREDNE NASTAVE
DOI: 10.46793/MANM4.041R

Biljana Lučić, EFEKTI PRIMENE GEOMETRIJSKIH MODELA REŠAVANJA PROBLEMA U RAZREDNOJ NASTAVI
DOI: 10.46793/MANM4.058L

Radojko Damjanović, Branislav Popović, Dragić Banković, ISTRAŽIVANjE O UPOTREBI MANIPULATIVA U NASTAVI MATEMATIKE U SRBIJI I PREPORUKE ZA USPOSTAVLjANjE I OSIGURANjE KVALITETA U EVROPSKOM OBRAZOVNOM PROSTORU
DOI: 10.46793/MANM4.077D

Suzana D. Ilić, ULOGA, ZNAČAJ I MOGUĆNOSTI PRIMENE MATEMATIČKIH I DIDAKTIČKIH IGARA NA ČASOVIMA MATEMATIKE
DOI: 10.46793/MANM4.090I

Branka B. Arsović, MATEMATIKA KROZ IGRU – MOGUĆNOSTI UPOTREBE IKT
DOI: 10.46793/MANM4.101A

Suzana Đorđević, PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U NASTAVI BULOVE ALGEBRE
DOI: 10.46793/MANM4.112DJ

Veselin Mićanović, ICT KAO IZAZOV ILI POTREBA U POČETNOJ NASTAVI MATEMATIKE
DOI: 10.46793/MANM4.131M

Marija Milinković, KRITIČKA RAZMIŠLjANjA O KORIŠĆENjU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U POČETNOJ NASTAVI MATEMATIKE
DOI: 10.46793/MANM4.146M

Irena B. Golubović-Ilić, POČETNI MATEMATIČKI POJMOVI KROZ UPOZNAVANjE OKOLINE
DOI: 10.46793/MANM4.157GI

Olivera D. Cekić-Jovanović, MATEMATIKA U SVETU OKO NAS – INTEGRISANA NASTAVA
DOI: 10.46793/MANM4.169CJ

Arzija Mahmutović, INTEGRISANE NASTAVNE AKTIVNOSTI U PRVOM RAZREDU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
DOI: 10.46793/MANM4.183M

Vera M. Savić, INTEGRATING MATHEMATICS CONTENT INTO PRIMARY ENGLISH CURRICULUM THROUGH CONTENT-BASED INSTRUCTION
DOI: 10.46793/MANM4.191S

Miloš M. Đorđević, Mia Arsenijević, SADRŽAJI LIKOVNE UMETNOSTI U NASTAVI MATEMATIKE
DOI: 10.46793/MANM4.212DJ

Ivana M. Milić, VEŽBE DISANjA U FUNKCIJI RAZVIJANjA POJMA PRIRODNIH BROJEVA
DOI: 10.46793/MANM4.225M

Slađana Stanković, Aleksandra Aleksić Veljković, MOTORIČKE VEŠTINE, POKRET I MATEMATIKA
DOI: 10.46793/MANM4.240S

Mirko R. Dejić, Sandra R. Milanović, Vesna V. Milenković, Ivana R. Jovanović, STAVOVI UČITELjA O KORELACIJI POČETNE NASTAVE MATEMATIKE I FIZIČKOG VASPITANjA
DOI: 10.46793/MANM4.254D

Radojko Damjanović, Marko Slavković, Branislav Popović, LATERALNO UNAPREĐIVANjE OBRAZOVNE EFEKTIVNOSTI ŠKOLA – NASTAVA MATEMATIKE
DOI: 10.46793/MANM4.267D

Emina M. Kopas-Vukašinović, MATEMATIKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI I ŠKOLI: PROGRAMSKA ODREĐENjA I MOGUĆNOSTI OSTVARIVANjA KONTINUITETA
DOI: 10.46793/MANM4.279KV

Aleksandra Mihajlović, Nenad Vulović, Milan Milikić, PRIMENA JAPANSKE STUDIJE ČASA U PRIPREMI BUDUĆIH VASPITAČA ZA IZVOĐENjE USMERENIH AKTIVNOSTI U OBLASTI RAZVOJA MATEMATIČKIH POJMOVA
DOI: 10.46793/MANM4.292M

Vana Colić, POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE PET METODIČKIH PRISTUPA U RANOM MATEMATIČKOM OBRAZOVANJU
DOI: 10.46793/MANM4.302C