Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Ценовник услуга на Факултету педагошких наука


Накнаде за услуге које се пружају студентима за:

Одлука о утврђивању висине школарине за школску 2023/24. годину
Основне академске студије
Мастер академске студије
Докторске академске студије
Остале накнаде
Мерила за утврђивање висине школарине

Жиро рачун Факултета: 840-1292666-93, позив на број: 742371-04940,
Корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина