Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Педагошка академија (1972–1993)


Учитељска школа у Јагодини прераста у Педагошку академију 1972. године.

Педагошка академија започела је рад у модерној школској згради, површине 3500m2. Изградњом другог, новог дела зграде (1979. године) са фискултурном салом и пратећим простором (свлачионицама, купатилима, трим кабинетом, справарницом, кабинетима за наставнике), простором за базен, просторијама за управу, амфитеатром и школском амбулантом, школа је добила објекат површине 6128m2.

 citaonica_stara  pakolektiv1  hor_pedagoske_ak_stara