Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Подизање дигиталних компетенција учитеља (ПОДИКОМ)


Назив пројекта: Подизање дигиталних компетенција учитеља (ПОДИКОМ)

Финансирање пројекта: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Р Србије

Пројекат је изабран на јавном позиву за финансирање пројеката у оквиру програмске активности Министартва “Развој високог образовања”, објављеног 20. јула 2018. године.

Руководилац пројекта: доц. др  Верица Милутиновић

Учесници на пројекту: Пројекат се реализује на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу,  Јагодина

Чланови пројектног тима: доц. др Верица Милутиновић, проф. др Данимир Мандић и асс. МА Сузана Ђорђевић

Период реализације пројекта: школска 2018/2019. година.

 

Општи циљ пројекта: Циљ пројекта је подизање компетенција учитеља за потребе савременог дигиталног доба. Развој нових предмета на изабраном предметном подручју из Информатике за учитеље има за циљ развијање додатних дигиталних компетенција код студената који похађају изабрано предметно подручје. Тиме се увећавају могућности запослења учитеља у извођењу предметне наставе из Информатике и рачунарства у основним школама у Србији, али и у неким сегментима привреде.

 

Главни циљеви пројекта:

 1. Разој и унапређивање дигиталних наставних компетенција учитеља у области рачунарства, информационих технологија и дигиталне писмености развојем и побољшањем силабуса нових изборних предмета.
 2. Развијање компетенција предметних наставника кроз студијске посете престижним универзитетима у иностранству.
 3. Унапређење квалитета образовног процеса стварањем бољих услова за реализацију наставе и учења:
  • осавремењавање кабинета за информатику (набавка рачунарске опреме).
  • набавка књига за библиотеку Факултета.
  • развој платформе за подршку учењу (Moodle).
  • припрема и штампа практикума из програмирања.
 4. Повезивање са привредом (пракса) и повећање могућности (дуалног) запошљавања учитеља како у настави тако и у неким сегментима привреде.