Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Podizanje digitalnih kompetencija učitelja (PODIKOM)


Naziv projekta: Podizanje digitalnih kompetencija učitelja (PODIKOM)

Finansiranje projekta: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R Srbije

Projekat je izabran na javnom pozivu za finansiranje projekata u okviru programske aktivnosti Ministartva “Razvoj visokog obrazovanja”, objavljenog 20. jula 2018. godine.

Rukovodilac projekta: doc. dr  Verica Milutinović

Učesnici na projektu: Projekat se realizuje na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu,  Jagodina

Članovi projektnog tima: doc. dr Verica Milutinović, prof. dr Danimir Mandić i ass. MA Suzana Đorđević

Period realizacije projekta: školska 2018/2019. godina.

 

Opšti cilj projekta: Cilj projekta je podizanje kompetencija učitelja za potrebe savremenog digitalnog doba. Razvoj novih predmeta na izabranom predmetnom području iz Informatike za učitelje ima za cilj razvijanje dodatnih digitalnih kompetencija kod studenata koji pohađaju izabrano predmetno područje. Time se uvećavaju mogućnosti zaposlenja učitelja u izvođenju predmetne nastave iz Informatike i računarstva u osnovnim školama u Srbiji, ali i u nekim segmentima privrede.

 

Glavni ciljevi projekta:

 1. Razoj i unapređivanje digitalnih nastavnih kompetencija učitelja u oblasti računarstva, informacionih tehnologija i digitalne pismenosti razvojem i poboljšanjem silabusa novih izbornih predmeta.
 2. Razvijanje kompetencija predmetnih nastavnika kroz studijske posete prestižnim univerzitetima u inostranstvu.
 3. Unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa stvaranjem boljih uslova za realizaciju nastave i učenja:
  • osavremenjavanje kabineta za informatiku (nabavka računarske opreme).
  • nabavka knjiga za biblioteku Fakulteta.
  • razvoj platforme za podršku učenju (Moodle).
  • priprema i štampa praktikuma iz programiranja.
 4. Povezivanje sa privredom (praksa) i povećanje mogućnosti (dualnog) zapošljavanja učitelja kako u nastavi tako i u nekim segmentima privrede.