Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Позориште „Станиславски“


Позориште „Станиславски” функционише у склопу факултета и служи као простор у којем се реализује део практичне наставе из предмета Сценска и луткарска уметност за студенте на смеровима Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима на I години основних студија. Студенти кроз вежбе на овом предмету истражују могућности примене драмског метода у васпитно-образовном раду са децом, као и значај који васпитач има за неговање и подстицање афинитета деце и ученика према позоришној уметности. У позоришту се такође припремају представе у продукцији факултета и реализацији драмске секције коју чине студенти са свих смерова и година. Остале активности које се дешавају у позоришту су рецитали, концерти, гостујуће представе и сл.