Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Pozorište „Stanislavski“


Pozorište „Stanislavski” funkcioniše u sklopu fakulteta i služi kao prostor u kojem se realizuje deo praktične nastave iz predmeta Scenska i lutkarska umetnost za studente na smerovima Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima na I godini osnovnih studija. Studenti kroz vežbe na ovom predmetu istražuju mogućnosti primene dramskog metoda u vaspitno-obrazovnom radu sa decom, kao i značaj koji vaspitač ima za negovanje i podsticanje afiniteta dece i učenika prema pozorišnoj umetnosti. U pozorištu se takođe pripremaju predstave u produkciji fakulteta i realizaciji dramske sekcije koju čine studenti sa svih smerova i godina. Ostale aktivnosti koje se dešavaju u pozorištu su recitali, koncerti, gostujuće predstave i sl.