Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Традиција


Мушка учитељска школа у Јагодини основана је 26.07.1898. Законом о установљењу Мушке учитељске школе, а са радом почиње 13. децембра исте године. За управитеља је постављен Сретен Аџић, а за прве професоре Светислав Матић и Лука Зрнић. На конкурс за упис се пријављује 121 кандидат, од којих је одабрано њих 30. „Данас, Србија слави једну важну културну тековину; слави српска просвета један крупан корак свога напретка, слави Моравски округ са својим честитим Јагодинцима један светао добитак, који ће им служити на част пред целом Србијом.“ Ово су биле речи Сретена Аџића, првог управитеља Мушке учитељске школе у Јагодини, изговорене на свечаном отварању. Унутрашње уређење школе регулисано је Законом о устројству учитељских школа (који је донет 5.10.1870.). У дугом животу и плодотворном раду Учитељска школа подарила је 3681 учитеља. После више од седам деценија, изградњом и опремањем нове школске зграде створени су услови да Учитељска школа у Јагодини прерасте у Педагошку академију.

На основу Указа о проглашењу Закона о педагошким академијама (Сл. гласник СР Србије, бр. 14/1971), Скупштина општине Светозарево, на седници одржаној 09. 05.1972. доноси Решење о оснивању Педагошке академије у Светозареву, чија је основна делатност образовање наставника разредне наставе у основним школама. У прву годину Педагошке академије уписано је 86 ученика који су распоређени у три одељења. Педагошка академија започиње рад у модерној школској згради површине 3500m2. Изградњом другог, новог дела зграде школа добија објекат површине 6128m2. У саставу школског дворишта и парка величине 8828m2 је и спортски терен од 1500m2. Настава је извођена према наставним плановима и програмима које је доносио Просветни савет за науку и културу СР Србије. У складу са Законом о педагошким академијама (Сл. гласник СР Србије, бр. 30/1979), педагошке академије постају четворогодишње школе са двогодишњим припремним и двогодишњим завршним степеном. После усвајања јединственог Закона о усмереном образовању (1986), Просветни савет СР Србије доноси посебан Правилник о плану и програму образовања и васпитања за основни образовни профил четвртог степена стручне спреме у просветној струци (1987). Од оснивања, пре једног века, диплому Учитељске школе, Педагошке академије и Учитељског факултета стекло је преко 7500 учитеља, наставника и професора разредне наставе. Међу носиоцима дипломе Педагошке академије у Јагодини је и 285 страних држављана – Грка.

Законом о оснивању учитељских факултета и о укидању и промени делатности педагошких академија и виших школа, Педагошка академија у Јагодини 1993. године прераста у Учитељски факултет који на универзитетском нивоу наставља вековну традицију образовања учитеља. У складу са заједничким конкурсом за упис у школску 1993/1994, уписано је 100 студената.
На иницијативу Научно-наставног већа и предлог Савета Факултета уз сагласност Савета Универзитета у Крагујевцу, Учитељски факултет у Јагодини 17.7.2006. прераста у Педагошки факултет у Јагодини. Прилагођавајући свој рад савременим кретањима, а све у складу са Законом о високом образовању (Службени гласник РС, бр. 76/05), Педагошки факултет у Јагодини уводи и акредитује нове студијске програме, основних академских и мастер академских студија. Настава се спроводи у оквиру три студијска програма основних академских студија (Учитељ, Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима) и четири студијска програма у оквиру мастер академских студија (Мастер учитељ, Мастер васпитач у предшколским установама, Мастер васпитач у домовима и Мастер образовне политике у сарадњи са Филозофским факултетом Универзитета у Београду).

Педагошки факултет у Јагодини мења назив у Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (Одлука Владе Републике Србије 05 број 612-6375/2012 од 4. октобра 2012. – Службени гласник РС, број 96/2012). Наставни рад је организован у складу са Наставним плановима и студијским програмима и Годишњим програмом рада Факултета. Просторни услови Факултета су, због рада Средње електротехничке школе „Никола Тесла“ у истој згради, изискивали рад у две смене. Факултет је уз појачано ангажовање запослених успешно организовао све облике наставног рада (предавања, вежбе, семинарски радови, консултације, пракса и испити за редовне и студенте на дошколовању). На свим студијским програмима на нивоу основних академских студија настава се одвијала по акредитованим студијским програмима из 2008. Захваљујући средствима које је обезбедило Министарство просвете и науке, довршен је објекат у коме сада ради школа „Никола Тесла“, тако да Факултет, од 16.1.2012, располаже целокупним простором у свом објекту. Факултет сада располаже са 5380,64m2 нето простора за наставу и простора за специфичне наставне садржаје (фискултурна сала, позоришна сала, библиотека са читаоницом), као и простора за рад наставника и служби Факултета. Факултет је у академској 2012/2013. уписао кандидате на мастер академске студије Учитељ, Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима. На факултету је организована и консултативна настава за студенте на дошколовању на основним академским студијама за образовање учитеља и основним академским студијама за образовање васпитача у предшколским установама.

 

Некада Сада
Зграда
 stara_zgrada  nova_zgrada
 Читаоница
 citaonica_stara  citaonica
 Свечана академија
 hor_pedagoske_ak_stara  svecana_akademija1
 Фолклор
 folklor_stara  folklor1
 Гимнастика Модерни плес
 gimnastika_stara  moderni_ples
Позориште
pozoriste_stara pozoriste1
Рачунарска учионица
racunarska_ucionica czu2
Матуранти Дипломци
maturanti_stara diplomci