Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Руководиоци студијских програма


ОАС Учитељ: проф. др Александар Игњатовић,

ОАС Васпитач у предшколским установама: проф. др Ирена Голубовић Илић

ОАС Васпитач у домовима: доц. др Ненад Стевановић,

МАС Учитељ: доц. др Јелена Младеновић,

МАС Васпитач: проф. др Јелена Спасић

МАС Професор предметне наставе: проф. др Јелена Старчевић.

ЗСП ОСС Струковна медицинска сестра васпитач: проф.др Биљана Стојановић

МАС Лидерство у образовању: проф. др Јелена Теодоровић

ДАС Методика наставе: проф. др Ивана Ћирковић Миладиновић