Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Самовредновање 2020.


Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета високошколске установе и студијских програма 2020. године

Одлука о усвајању извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета 2020. године


Прилози

Прилог 1.1.
Прилог 1.2.
Прилог 1.3.
Прилог 2.1.
Прилог 2.2.
Прилог 2.3.
Прилог 3.1.
Прилог 3.2.
Прилог 3.3.
Прилог 4.1.
Прилог 4.2.
Прилог 5.1.
Прилог 5.2.
Прилог 5.3.
Прилог 5.4.
Прилог 5.5.
Прилог 6.1.
Прилог 6.2.
Прилог 6.3.
Прилог 6.4.
Прилог 6.5.
Прилог 6.6.
Прилог 7.1.
Прилог 7.2.
Прилог 8.1.
Прилог 8.2.
Прилог 8.3.
Прилог 8.4.
Прилог 8.5.
Прилог 9.1.
Прилог 9.2.
Прилог 9.3
Прилог 10.1.
Прилог 10.2.
Прилог 10.3.
Прилог 12.1.
Прилог 12.2.
Прилог 13.1.
Прилог 14.1.
Прилог 15.1.
Прилог 15.2.
Прилог 15.3.
Прилог 15.4.
Прилог 15.5.