Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Самовредновање 2017.

 


Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета
Одлука о усвајању извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета

 

Табеле и прилози

Стандард 1

Прилог 1.1
Прилог 1.2
Прилог 1.3

Стандард 2

Прилог 2.1
Прилог 2.2
Прилог 2.3

Стандард 3

Прилог 3.1
Прилог 3.2
Прилог 3.3

Стандард 4

Прилог 4.1
Прилог 4.2
Табела 4.1
Табела 4.2
Табела 4.3

Стандард 5

Прилог 5.1
Прилог 5.2
Прилог 5.3
Прилог 5.4
Прилог 5.5
Прилог 5.6
Прилог 5.7
Прилог 5.8

Стандард 6

Прилог 6.1
Прилог 6.2
Прилог 6.3
Прилог 6.4
Прилог 6.5
Прилог 6.6
Табела 6.1
Табела 6.2
Табела 6.3
Табела 6.4
Табела 6.5
Табела 6.6
Табела 6.7

Стандард 7

Прилог 7.1
Прилог 7.2
Прилог 7.3
Табела 7.1
Табела 7.2

Стандард 8

Прилог 8.1
Прилог 8.2
Прилог 8.3
Прилог 8.4
Прилог 8.5
Табела 8.1
Табела 8.2
Табела 8.3

Стандард 9

Прилог 9.1
Прилог 9.2
Прилог 9.3
Табела 9.1
Табела 9.2

Стандард 10

Прилог 10.1
Прилог 10.2
Табела 10.1

Стандард 11

Табела 11.1
Табела 11.2
Табела 11.3

Стандард 12

Прилог 12.1
Прилог 12.2

Стандард 13

Прилог 13.1
Прилог 13.2

Стандард 14

Прилог 14.1