Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262


СЕКУЛАРНИ ТРЕНДОВИ АНТРОПОМЕТРИЈСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА,
КАРДИОРЕСПИРАТОРНЕ ИЗДРЖЉИВОСТИ И МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА
КАО ОСНОВ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

 

Циљ овог пројекта је истраживање секуларних промена антропометријских карактеристика, кардиореспираторне издржљивости и моторичких способности деце и адолесцената Републике Србије и Републике Црне Горе у протеких 50 година. У оквиру овог првог циља укључићемо евалуацију основних антропометријских мера, тестова за процену максималне потрошње кисеоника (VO2max), форсираних експираторних параметара (FVC и FEV1.0) и тестова моторичких способности код деце узраста 7 до 15 година. Један од главних циљева истраживања антропометријских карактеристика и моторичких способности младих је модификација и формирање нове батерије моторичких тестова погодне за различите узрасне групе деце.

 

СРПСКА ИНСТИТУЦИЈА:
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Јединица (лабораторија): Катедра за дидактичко методичке науке
Адреса: Милана Мијалковић 14, Јагодина

СРПСКИ РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА
Име: Александар
Презиме: Игњатовић
Позиција: Ванредни професор
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

СРПСКА ИСТРАЖИВАЧКА ГРУПА:
Драган Радовановић, Редовни професор Факултета спорта и визичког васпитања Универзитета у Нишу.
Живорад Марковић, Редовни професор Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Бојан Милорадовић, Студент докторских студија Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Милица Гучанин, Студент докторских студија Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Милица Бирташевић, Студент докторских студија Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

ИНСТИТУЦИЈА ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ:
Назив: Медицински факултет,
Универзитет Црне Горе Адреса: Крушевац бб. 20000 Подгорица

ЦРНОГОРСКИ РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА:
Име: Александра
Презиме: Вуксановић-Божарић
Позиција: Професор Медицински факултет, Универзитет Црне Горе

ЦРНОГОРСКА ИСТРАЖИВАЧКА ГРУПА:
Мирослав Радуновић, Ванредни професор Медицински факултет, Универзитет Црне Горе
Батрић Вукчевић, Сарадник у настави Медицински факултет, Универзитет Црне Горе
Немања Вукчевић, Сарадник у настави Медицински факултет, Универзитет Црне Горе
Марија Абрамовић, Сарадник у настави Медицински факултет, Универзитет Црне Горе
Марина Јакшић-Каварић, Сарадник у настави Медицински факултет, Универзитет Црне Горе

 

Детаљније информације о пројекту могу се видети на сајту Министарства просветете, науке и технолошког развоја Р. Србије.

http://www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/bilateralna-saradnja-sa-crnom-gorom/?csshero_action=edit_page