Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262


SEKULARNI TRENDOVI ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA,
KARDIORESPIRATORNE IZDRŽLjIVOSTI I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DECE I ADOLESCENATA
KAO OSNOV ZA PLANIRANjE I PROGRAMIRANjE FIZIČKE AKTIVNOSTI

 

Cilj ovog projekta je istraživanje sekularnih promena antropometrijskih karakteristika, kardiorespiratorne izdržljivosti i motoričkih sposobnosti dece i adolescenata Republike Srbije i Republike Crne Gore u protekih 50 godina. U okviru ovog prvog cilja uključićemo evaluaciju osnovnih antropometrijskih mera, testova za procenu maksimalne potrošnje kiseonika (VO2max), forsiranih ekspiratornih parametara (FVC i FEV1.0) i testova motoričkih sposobnosti kod dece uzrasta 7 do 15 godina. Jedan od glavnih ciljeva istraživanja antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti mladih je modifikacija i formiranje nove baterije motoričkih testova pogodne za različite uzrasne grupe dece.

 

SRPSKA INSTITUCIJA:
Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina
Jedinica (laboratorija): Katedra za didaktičko metodičke nauke
Adresa: Milana Mijalković 14, Jagodina

SRPSKI RUKOVODILAC PROJEKTA
Ime: Aleksandar
Prezime: Ignjatović
Pozicija: Vanredni profesor
Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

SRPSKA ISTRAŽIVAČKA GRUPA:
Dragan Radovanović, Redovni profesor Fakulteta sporta i vizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu.
Živorad Marković, Redovni profesor Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu
Bojan Miloradović, Student doktorskih studija Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu
Milica Gučanin, Student doktorskih studija Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu
Milica Birtašević, Student doktorskih studija Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

INSTITUCIJA IZ CRNE GORE:
Naziv: Medicinski fakultet,
Univerzitet Crne Gore Adresa: Kruševac bb. 20000 Podgorica

CRNOGORSKI RUKOVODILAC PROJEKTA:
Ime: Aleksandra
Prezime: Vuksanović-Božarić
Pozicija: Profesor Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore

CRNOGORSKA ISTRAŽIVAČKA GRUPA:
Miroslav Radunović, Vanredni profesor Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore
Batrić Vukčević, Saradnik u nastavi Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore
Nemanja Vukčević, Saradnik u nastavi Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore
Marija Abramović, Saradnik u nastavi Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore
Marina Jakšić-Kavarić, Saradnik u nastavi Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore

 

Detaljnije informacije o projektu mogu se videti na sajtu Ministarstva prosvetete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije.

http://www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/bilateralna-saradnja-sa-crnom-gorom/?csshero_action=edit_page