Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Објављени конкурси за избор наставника и сарадника

Избор у звање доцент
Ужа научна област: Примењена биологија
21.4. – 6.5. 2021. године
Избор у звање асистент
Ужа научна област: Педагогија
17.2. – 4.3. 2021. године
Избор у звање асистент
Ужа научна област: Педагогија 
10.2. – 25.2. 2021. године
Избор у звање доцент
Ужа научна област: Психологија у васпитно-образовном раду 
27.1. – 11.2. 2021. године
Избор у звање ванредни професор
Ужа научна област: Методика наставе природе и друштва
27.1. – 11.2. 2021. године
Избор у звање доцент или ванредни професор
Уже научне области: Примењене рачунарске науке и Методика наставе рачунарства и информатике
27.1. – 11.2. 2021. године