Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Објављени конкурси за избор наставника и сарадника – Архива


Датум: 29.12.2022. – 13.1.2023. године

Избор у звање доцента за научну област Педагошке и андрагошке науке, за ужу научну област Методика наставе музичке културе.


Датум: 7.12.2022. – 22.12.2022. године

Избор у звање доцента или ванреднog професорa за уметничку област Ликовне уметности, за ужу уметничку област Ликовна уметност са методиком наставе.


Датум: 12.10.2022. – 27.10.2022. године

Избор у звање доцента за научну област Педагошке и андрагошке науке, за ужу научну област Методика наставе природе и друштва


Датум: 03.08.2022. – 18.08.2022. године

Избор у звање ванредног или редовног професора за научну област Културолошке науке и комуникологија, за ужу научну област Комуникологија


Датум: 08.06.2022. – 23.06.2022. године

Избор у звање доцента за научну област Педагошке и андрагошке науке, за ужу научну област Педагогија


Датум: 25.05.2022. – 09.06.2022. године

Избор у звање доцента за уметничку област Ликовне уметности, за ужу уметничку област Ликовна уметност са методиком наставе


Датум: 25.05.2022. – 09.06.2022. године

Избор у звање доцента или ванредног професора за уметничку област Ликовне уметности, за ужу уметничку област Ликовна уметност са методиком наставе


Датум: 11.05.2022. – 26.05.2022. године

Избор у звање ванредног или редовног професора за научну област Биолошке науке, за ужу научну област Примењена биологија


Датум: 13.04.2022. – 28.04.2022. године

Избор у звање доцента или ванредног професора за научну област Филолошке науке, за ужу научну област Књижевност са методиком


Датум: 02.02.2022. – 17.2.2022. године

Избор у звање ванредног професора за научну област Рачунарске науке, за ужу научну област Примењене рачунарске науке


Датум: 02.02.2022. – 17.02.2022. године

Избор у звање ванредног професора за научну област Филолошке науке, за ужу научну област Српски језик са методиком


Датум: 29.12.2021. – 13.1.2022. године

Избор у звање доцента или ванредног професора за научну област Филолошке науке, за ужу научну област Књижевност са методиком наставе


Датум: 29.12.2021. – 13.1.2022. године

Избор у звање доцента или ванредног професора за научну област Филолошке науке, за ужу научну област Методика наставе српског језика и књижевности


Датум: 21.7. – 5.8.2021. године

Избор у звање доцент за научну област Математичке науке, за ужу научну област Примењена математика


Датум: 7.7. – 22.7.2021. године

Избор у звање доцент или ванредни професор за научну област Физичко васпитање и спорт, за ужу научну област Физичка култура са методиком


Датум: 7.7. – 22.7.2021. године

Избор у звање ванредни или редовни професор за научну област Педагошке и андрагошке науке, за ужу научну област Педагогија


Датум: 21.4. – 6.5.2021. године


Датум: 17.2. – 4.3.2021. године

Избор у звање асистент
Ужа научна област: Педагогија


Датум: 10.2. – 25.2.2021. године

Избор у звање асистент
Ужа научна област: Педагогија 


Датум: 27.1. – 11.2.2021. године

Избор у звање доцент
Ужа научна област: Психологија у васпитно-образовном раду 


Датум: 27.1. – 11.2.2021. године

Избор у звање ванредни професор
Ужа научна област: Методика наставе природе и друштва


Датум: 27.1. – 11.2.2021. године

Избор у звање доцент или ванредни професор
Уже научне области: Примењене рачунарске науке и Методика наставе рачунарства и информатике