Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Студентски парламент


Студентски парламент Факултета је основан 2006. године у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

Студентски парламент Факултета чини укупно 25 представникa студената свих година и нивоа студија.Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти Факултета уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент Факултета. Избор чланова Студентског парламента Факултета одржава се сваке друге године у априлу, тајним и непосредним гласањем. Мандат чланова Студентског парламента траје две године од дана конституисања. Студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима Универзитета и Факултета у којима су заступљени представници студената Факултета. Факултет обезбеђује одговарајуће просторије и друге неопходне услове за рад Студентског парламента.

 Одлука о расписивању избора за Студентски парламент

 Листа за изборе „Јелена Ђурђевић“

 

Пословник о раду Студентског парламента

Правилник о избору чланова Студентског парламента