Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Центар за иновације и развој курикулума


 

Делатности Центра организоване су кроз два програмска подручја:

 1. развој Факултета
 2. професионални развој запослених у образовању.

Прво програмско подручје је фокусирано на подизање ефикасности рада и стварање основа за будући развој Факултета у условима конкурентне понуде. Подразумева програмску и истраживачку иницијативу у областима:

 • иновирања и развоја курикулума Факултета;
 • израде и реализације националних и међународних развојних и научноистраживачких пројеката;
 • израде и примене програма активног укључивања студената у истраживачки, стручни и волонтерски рад;
 • вршења других послова предвиђених Статутом и послова поверених од стране других органа Факултета.

Друго програмско подручје дефинисано је на начин да превасходно обухвата питања која се односе на:

1. израду и примену програма целоживотног образовања:

  • за стицање и усавршавање компетенција за професију наставника и његов професионални развој;
  • сталног стручног усавршавања запослених у образовању;
  • методичког образовања и усавршавања високошколских наставника и сарадника;

2. организацију курсева, семинара, радионица, трибина, округлих столова и других облика стручног усавршавања и размене знања и искустава;

3. пружање интелектуалних, саветодавних и консултантских услуга заинтересованим лицима.

 

  Правилник о раду Центра за иновације и развој курикулума